Tên

Biển Đông tuần qua (từ 12/9-18/9)

Mô tả
Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ về các dự án thăm dò dầu khí ở Biển Đông; Ấn Độ bác bỏ phản đối của Trung Quốc về việc thăm dò dầu khí; Ấn Độ khẳng định hợp tác với Việt Nam tại Biển Đông; Việt Nam ủng hộ Ấn Độ hiện diện ở châu Á – Thái Bình Dương; Tổng thống Philippines ra sắc lệnh bảo vệ biển đảo; Việt Nam - Indonesia nhất trí tuần tra chung trên Biển Đông; Mỹ - Australia ủng hộ tự do đi lại ở Biển Đông, là những sự kiện nổi bật trong tuần qua liên quan đến Biển Đông.
Kích thước
242.95 KB
Ngày tạo:
19-09-2011
Lượt xem
429