Tên

Biển Đông tuần qua (từ 12/8-18/8)

Mô tả
ASEAN nhất trí thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông; Úc ủng hộ ASEAN-Trung Quốc sớm tiến tới COC; Mỹ - Philippines đàm phán tăng quân Mỹ hiện diện ở Philippines; Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Mỹ; Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo INS Vikrant
Kích thước
793.74 KB
Ngày tạo:
20-08-2013
Lượt xem
386