Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 12/5-18/5)

Mô tả
Tướng Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố không rút giàn khoan; Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan; Philippines xét xử các ngư dân Trung Quốc đánh bắt trộm và cáo buộc Trung Quốc cải tạo đất ở Bãi Gạc Ma; Indonesia kêu gọi hành động kiềm chế trên biển; Úc ra tuyên bố về Biển Đông; Phó Tổng thống Mỹ phản đối hành động khiêu khích trên biển; Mỹ-Singapore kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển.
Kích thước
1.30 MB
Ngày tạo:
20-05-2014
Lượt xem
396