Tên

Biển Đông tuần qua (từ 10/9-16/9)

Mô tả
ASEAN-Trung Quốc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông; Trung Quốc mở rộng tuyến du lịch, xây dựng mạng thông tin ở Biển Đông; Philippines đặt tên gọi khác cho Biển Đông; Điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ về Biển Đông, Đại sứ Mỹ: Trung Quốc muốn hạ nhiệt ở Biển Đông; Úc-Singapore kêu gọi giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế
Kích thước
1.04 MB
Ngày tạo:
18-09-2012
Lượt xem
530