Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 10/11-16/11)

Mô tả
Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 25 tại Myanmar; Trung Quốc triển khai tàu chống ngầm tới Biển Đông và Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi hòa bình ở Đông Á; Indonesia kêu gọi đối thoại trong tranh chấp biển; Ấn Độ kêu gọi tuân thủ luật quốc tế ở Biển Đông; Mỹ - Úc - Nhật Bản kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển
Kích thước
1.11 MB
Ngày tạo:
27-11-2014
Lượt xem
386