Tên

Biển Đông tuần qua (từ 1/10-7/10)

Mô tả
Diễn đàn Hàng hải lần thứ ba của ASEAN và Diễn đàn hàng hải mở rộng lần thứ nhất tại Philippines; Trung Quốc cử hành quốc khánh tại Đảo Phú Lâm, muốn lập quỹ hợp tác hàng hải với ASEAN; Philippines kêu gọi tôn trọng UNCLOS vaf đề xuất hệ thống chia sẻ thông tin trên biển; Mỹ kêu gọi không dùng ép buộc kinh tế để giải quyết tranh chấp biển
Kích thước
1.10 MB
Ngày tạo:
08-10-2012
Lượt xem
503