Tên

Biển Đông_Theo dòng sự kiện 2015

Mô tả
Biển Đông năm 2015 tiếp tục chứng kiến căng thẳng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc với quy mô và tốc độ chưa từng có. Hành động thay đổi nguyên trạng của nước này đang thực sự phương hại môi trường hòa bình, ổn định, khiến các nước trong và ngoài khu vực hết sức quan ngại.
Kích thước
3.22 MB
Ngày tạo:
05-07-2016
Lượt xem
580