Tên

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 26.3-31.3.2023)

Mô tả
CSB Philippines thông tin nhiều loại tàu Trung Quốc duy trì hiện diện ở Thị Tứ; Cỏ Mây, Bãi Sa Bin; ĐS. Indonesia đánh giá tiến trình COC đang tiếp tục nhưng còn nhiều việc cần làm; Quốc vụ khanh phụ trách Ấn -Thái của Anh phản đối hành động xâm phạm và hăm dọa của Trung Quốc ở Biển Đông; Philippines - Trung Quốc dự kiến nối lại các trao đổi về hợp tác thăm dò dầu khí; BTQP New Zealand để ngỏ khả năng hợp tác với AUKUS ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử…
Kích thước
853.53 KB
Ngày tạo:
03-04-2023
Lượt xem
240