24 - 4 - 2017 | 22:11
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ý KIẾN VÀ BÌNH LUẬN Phán quyết của Toà Trọng tài cần được tôn trọng và thực thi

Phán quyết của Toà Trọng tài cần được tôn trọng và thực thi

Email In PDF.

Phán quyết đã giúp đề cao tính thượng tôn pháp luật và tính tôn nghiêm của luật pháp quốc tế, đề cao giá trị của công lý và hoà bình. Đây cũng là hy vọng, là mong muốn chung của các quốc gia trên thế giới yêu chuộng hoà bình và lẽ phải.

 

Ngày 12/7 vừa qua, Tòa Trọng tài thành lập theo phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 đã ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp trong việc giải thích và áp dụng Công ước ở Biển Đông. Theo đó, Toà đã thụ lý hầu hết các nội dung khởi kiện của Philippines và đưa ra phán quyết với các nội dung chính: (i) không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc yêu sách các quyền lịch sử đối với tài nguyên ở vùng biển nằm bên trong “đường chín đoạn” mà vượt qua giới hạn quy định trong Công ước; (ii) không có bất cứ cấu tạo địa chất nào ở Trường Sa có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng; (iii) lên án các hành vi trái phép huỷ hoại môi trường của Trung Quốc trong việc cải tạo đảo và ngăn cản việc thực thi quyền đánh cá lịch sử của ngư dân Philippines ở bãi Scarborough.[1]

Phán quyết của Toà Trọng tài được đánh giá là một dấu mốc lớn, bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, một số nước ngay sau đó đã bày tỏ hoan nghênh Tòa Trọng tài ra phán quyết, kêu gọi các bên liên quan tôn trọng và tuân thủ phán quyết của Tòa.[2] Trung Quốc là bên thua kiện nên tuyên bố phản đối, không thừa nhận tính chính danh của Toà, không chấp nhận và không thực thi phán quyết. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và việc nước này ra sức vận động các nước khác ủng hộ lập trường của mình và bác bỏ Toà Trọng tài, cuối cùng Toà Trọng tài cũng đã ra phán quyết được trông đợi.[3] Công lý cuối cùng đã lên tiếng. Những tiếng nói từ các chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội, các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu, truyền thông trên thế giới…yêu cầu, kêu gọi các bên liên quan tôn trọng và thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bài viết sẽ góp phần làm rõ vì sao việc tôn trọng và thực thi phán quyết của Toà Trọng tài là con đường đúng đắn, là xu hướng không thể đảo ngược.

Thứ nhất, Toà Trọng tài được thành lập theo đúng các quy định được ghi trong phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Theo Điều 1, phụ lục VII, với điều kiện tuân thủ phần XV về việc hoà giải, bất kỳ bên nào trong một vụ tranh chấp đều có thể đưa vụ việc ra giải quyết bằng thủ tục trọng tài. Áp dụng quy định này, là một quốc gia thành viên UNCLOS, ngày 22/1/2013, Philippines đã đệ đơn kiện về việc Trung Quốc đã giải thích và áp dụng sai UNCLOS. Việc khởi kiện của Philippines là giải pháp phù hợp, theo chuẩn mực quốc tế sau khi nỗ lực thương lượng hòa bình để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc không mang lại kết quả mà một trong những lý do quan trọng là vì Trung Quốc là nước lớn, luôn ỷ mạnh hiếp yếu, gây áp lực trong đàm phán song phương. Sử dụng trọng tài cũng là giải pháp văn minh, phù hợp với luật pháp quốc tế, là hướng đi đúng đắn để giải quyết tranh chấp một khi hai bên không thể đàm phán để giải quyết tranh chấp. Sau khi Philippines nộp đơn kiện lên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), ban trọng tài gồm 5 người cho vụ kiện này đã được thành lập theo đúng quy định tại Điều 2 và Điều 3 của phụ lục VII về danh sách các trọng tài và việc thành lập Toà Trọng tài. Các trọng tài được lựa chọn đều là những người có kinh nghiệm, uy tín, được lựa chọn hết sức khách quan, công tâm. Việc lựa chọn thẩm phán được thực hiện nghiêm túc, tránh các khả năng xung đột lợi ích. Thẩm phán được chỉ định Chris Pinto là người Sri Lanka đã rút lui vì ông có vợ là người Philippines. Thay vào đó, cựu thẩm phán người Ghana của ITLOS Thomas Mensah đã được cử thay thế làm thành viên thứ năm của Tòa Trọng tài.[4] Điều đó cho thấy, Toà Trọng tài đã được thành lập đúng quy định của UNCLOS và luôn đặt lên hàng đầu yêu cầu đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Thứ hai, Toà Trọng tài hoàn toàn có thẩm quyền đối với nội dung khởi kiện của Philippines. Trước khi xem xét nội dung của vụ kiện, Toà trước hết phải xác định có thẩm quyền đối với các đệ trình của Philipines. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, vì Philippines khởi kiện với 15 nội dung cụ thể tập trung vào 3 nhóm chính liên quan đến: (i) tính hợp pháp của các quyền lịch sử và nguồn xác định quyền hưởng các vùng biển tại Biển Đông; (ii) quy chế pháp lý của một số cấu tạo địa chất cụ thể và các vùng biển liên quan; (iii)  tính hợp pháp của các hoạt động của Trung Quốc ở Bãi Scaroborough, Bãi Cỏ Rong, và ở một số cấu tạo địa chất ở Trường Sa. Toà đã yêu cầu Philippines trình bày các lập luận để chứng minh Toà có thẩm quyền. Dù Trung Quốc phản đối thẩm quyền của Toà, từ chối không tham gia tranh tụng và chỉ công bố Văn bản lập trường của Trung Quốc về vụ kiện (ngày 7/12/2014), Toà đã xem xét hết sức kỹ lưỡng các lập luận của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng: (i) Philippines vi phạm nghĩa vụ trao đổi quan điểm trước khi khởi kiện; (ii) giữa Philippines và Trung Quốc đã có các thoả thuận giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ song phương và các văn kiện như Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC); (iii) bản chất vụ kiện liên quan đến chủ quyền và phân định biển nằm ngoài phạm vi của UNCLOS và thuộc ngoại lệ mà Trung Quốc đã tuyên bố từ năm 2006… Tòa đã tổ chức phiên tranh tụng riêng về Thẩm quyền và Khả năng thụ lý từ ngày 7-13/7/2015, đặt câu hỏi cho Philippines cả trước và trong phiên tòa về thẩm quyền, bao gồm cả các vấn đề có thể chưa được nêu trong các trao đổi không chính thức của Trung Quốc. Trên cơ sở đó, Tòa đã ra Phán quyết về Thẩm quyền và Khả năng thụ lý vào ngày 29/10/2015, theo đó quyết định 7/15 đệ trình mà Tòa có thẩm quyền và các đệ trình khác được xem xét chung với các vấn đề về nội dung thực chất.

Về vấn đề nội dung, Tòa đã tìm cách kiểm tra độ xác thực của các đệ trình của Philippines bằng cách yêu cầu nước này nộp thêm văn bản bổ sung,  tổ chức phiên tranh tụng về từng nội dung, đặt câu hỏi cho Philippines về những nội dung khởi kiện cả trước và trong phiên tranh tụng. Trên cơ sở đó, cuối cùng, Toà đã bác bỏ được các lập luận của Trung Quốc, khẳng định Philippines không vi phạm nghĩa vụ trao đổi quan điểm, bản chất của vụ kiện là về giải thích và áp dụng Công ước, và sự vắng mặt của một bên không ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng… Theo đó, Toà hoàn toàn có thẩm quyền đối với vụ kiện của Philippines, trên cơ sở đó mới có thể xem xét các vấn đề nội dung và ra phán quyết chung thẩm về vụ kiện.

Thứ ba, Toà Trọng tài đã xem xét các nội dung vụ kiện một cách kỹ lưỡng, công tâm, dựa trên kiến thức của các chuyên gia, các tài liệu, thông tin thuyết phục để ra phán quyết. Tòa đã xem xét lịch sử của Công ước và những điều khoản liên quan đến các vùng biển; xem xét hồ sơ lịch sử để xác định bản chất các yêu sách của Trung Quốc; chỉ định các chuyên gia độc lập để báo cáo cho Tòa về các vấn đề kỹ thuật. Tòa đã nghiên cứu các cứ liệu lịch sử, dữ liệu điều tra thủy văn về Biển Đông từ nhiều kho lưu trữ khác nhau (Văn phòng Thủy văn Anh Quốc, Thư viện Quốc gia Pháp, và Trung tâm lưu trữ Hải ngoại Quốc gia Pháp…) cùng các tài liệu liên quan đến từ các nguồn mở của các bên trong vụ kiện. Từ đó, Tòa kết luận rằng, giữa Philippines và Trung Quốc: (i) không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc yêu sách các quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển nằm bên trong “đường chín đoạn” mà vượt quá những quyền quy định trong Công ước; (ii) tất cả các cấu trúc nổi tại Trường Sa (kể cả Ba Bình) đều là “đảo đá” về mặt pháp lý và không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa; (iii) Công ước không quy định việc một nhóm các đảo như quần đảo Trường Sa sẽ có các vùng biển với tư cách là một thực thể thống nhất; (iv) Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này; (v) các tàu chấp pháp của Trung Quốc gây ra một rủi ro va chạm nghiêm trọng một cách bất hợp pháp khi họ đã trực tiếp cản trở các tàu của Philippines; (vi) Trung Quốc đã gây hại nghiêm trọng với môi trường của các rặng san hô và vi phạm nghĩa vụ bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và môi trường sống của các loài đang suy yếu, bị đe doạ và bị huỷ diệt. Có thể nói đây là những phán quyết hết sức công tâm, đúng đắn, dựa trên cơ sở pháp lý chắc chắn, với lập luận và phân tích thuyết phục, được cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Thứ tư, theo quy định của UNCLOS, phán quyết của Toà Trọng tài là phán quyết chung thẩm, có giá trị ràng buộc pháp lý với các bên liên quan trong vụ kiện. Chính vì điều này nên trong tuyên bố của nhiều nước sau phán quyết của vụ kiện đến nay như tuyên bố của các nước Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand, Canada đều ghi nhận việc Toà đã ra phán quyết cuối cùng, hối thúc các nước liên quan phải tôn trọng và thực thi phán quyết. Mặc dù trong vụ kiện này Trung Quốc là nước lớn, thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, Philippines là nước nhỏ hơn, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận phán quyết nhưng ngược dòng lịch sử cho thấy trong nhiều vụ việc cuối cùng thì các nước dù lớn hay nhỏ đều sẽ phải chịu sự ràng buộc bởi phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế. Chẳng hạn, trong trường hợp như vụ kiện giữa Mỹ và Nicaragua những năm 1980, vụ kiện giữa Anh và Mauritius năm 2011 cũng liên quan đến giải thích và áp dụng UNCLOS, các nước lớn hơn là Mỹ và Anh ban đầu mặc dù cũng phản đối phán quyết nhưng sau đó đều phải tìm cách thương lượng và thực thi phán quyết của Toà Trọng tài. [5]

Thứ năm, các quốc gia thành viên trong cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, có giá trị đảm bảo tính bền vững, duy trì sự ổn định, công bằng trong quan hệ quốc tế. Các nước Trung Quốc, Philippines đều là thành viên của UNCLOS, cùng các quốc gia liên quan ở Biển Đông đều là thành viên trong cộng đồng quốc tế, thành viên của Liên hợp quốc, hơn nữa Trung Quốc còn là nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, do đó tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế chính là thể hiện sự gương mẫu, đi tiên phong trong việc tôn trọng, tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế của mỗi quốc gia thành viên.

Cuối cùng, phán quyết của Toà Trọng tài không chỉ có ý nghĩa góp phần quan trọng vào tiến trình giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, đem lại hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Ở khía cạnh khác, có ý nghĩa quan trọng không kém, toàn bộ tiến trình vụ kiện và phán quyết cuối cùng đã giúp củng cố niềm tin về việc sử dụng biện pháp hoà bình, trong đó có các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp giữa các nước, dù là nước lớn hay nhỏ. Phán quyết đã giúp đề cao tính thượng tôn pháp luật và tính tôn nghiêm của luật pháp quốc tế, đề cao giá trị của công lý và hoà bình. Đây cũng là hy vọng, là mong muốn chung của các quốc gia trên thế giới yêu chuộng hoà bình và lẽ phải. Chính vì những lý do trên mà các nước, trước hết là các bên liên quan trong vụ kiện cần tôn trọng và nghiêm túc thực thi phán quyết của Toà Trọng tài. Đây cũng sẽ là xu hướng không thể đảo ngược.

Nguyễn Ngọc Hùng, nghiên cứu sinh ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao .Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Bài viết thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link bài viết, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.[2] Đến thời điểm hiện tại có các nước như Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand, Canada đã ra tuyên bố ủng hộ phán quyết. Philippines và Việt Nam cũng đã ngay lập tức ra tuyên bố hoan nghênh phán quyết và thông báo sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết sau.

[3] Xem thêm Trung Quốc đảy mạnh vận động hành lang vụ kiện Biển Đông, truy cập tại  http://news.zing.vn/trung-quoc-day-manh-van-dong-hanh-lang-vu-kien-bien-dong-post645822.html

[4] Xem thêm The Standard, UN picks judge in PH-China row”, 26/6/2013,

Truy cập tại http://manilastandardtoday.com/mobile/article/107409

[5] Xem thêm Tommy Koh, The great powers and the rule of law, The Straits Times 22/7/2016, truy cập tại http://www.straitstimes.com/opinion/the-great-powers-and-the-rule-of-law 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Phương thức mới của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông

Phương thức mới của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông

Bằng việc triển khai kết hợp các phương thức khác nhau, Trung Quốc tìm cách cân bằng lợi ích với Mỹ, kiềm chế Nhật và Hàn Quốc, giữ ASEAN trong vòng ảnh hưởng, lôi kéo Nga can dự, đồng thời hạn chế tối đa tác động cộng hưởng từ nhiều điểm nóng, tiếp tục kiểm soát tranh chấp Biển Đông để tránh các hệ lụy bất lợi cho các mục tiêu chiến lược mà Trung Quốc đã đặt ra.

Đọc tiếp...

Điều chỉnh trong Chính sách Biển Đông của Chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Điều chỉnh trong Chính sách Biển Đông của Chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Từ là bên “tuyến đầu” đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines, dưới thời ông Duterte, đã thay đổi gần như đảo ngược hoàn toàn chính sách Biển Đông cũng như mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Vậy đâu là nguyên nhân? Tác động cửa sự thay đổi này đối với khu vực cũng như tranh chấp ở Biển Đông sẽ như thế nào?

Đọc tiếp...

Con đường tơ lụa trên biển qua Đông Nam Á và Nam Á: Một hệ thống đang định hình

Con đường tơ lụa trên biển qua Đông Nam Á và Nam Á: Một hệ thống đang định hình

Bức tranh hệ thống tại hai khu vực quan trọng này một mặt sẽ giúp đưa ra các chỉ dấu để phân tích về chính sách cơ sở hạ tầng cảng biển của Trung Quốc, mặt khác sẽ tạo tiền đề để hình dung các thành tố cơ bản của con đường biển đang dần định hình tại Nam bán cầu.

Đọc tiếp...

Hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ: Vượt qua xung lực song phương

Hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ: Vượt qua xung lực song phương

Chuyến thăm của Thủ tướng Naendra Modi tới Việt Nam đã đưa mối quan hệ hai nước đã được nâng cấp từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện. Bài viết này đề cập tới tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ trong tương lai dựa trên nền tảng lịch sử cũng như những thế mạnh và vai trò của mỗi nước trong chính sách đối ngoại của nhau.

Đọc tiếp...

Một vành đai, một con đường qua Myanmar - Các dự án tỷ đô trong thay đổi địa chiến lược khu vực

Một vành đai, một con đường qua Myanmar - Các dự án tỷ đô trong thay đổi địa chiến lược khu vực

Trong loạt bài viết này, tác giả sẽ trình bày về Con đường tơ lụa và triển vọng của nó tại Đông Nam Á, bắt đầu từ Myanmar. Đây là một điểm quan trọng, vì  quốc gia tiếp giáp với khu vực Nam Á, nơi đầu tư Trung Quốc  hiện diện ở các cảng biển, CSHT năng lượng, CSHT khai thác, đường ống dẫn, lẫn hành lang trên bộ đi qua 4 quốc gia.

Đọc tiếp...

Phán quyết của Toà Trọng tài cần được tôn trọng và thực thi

Phán quyết của Toà Trọng tài cần được tôn trọng và thực thi

Phán quyết đã giúp đề cao tính thượng tôn pháp luật và tính tôn nghiêm của luật pháp quốc tế, đề cao giá trị của công lý và hoà bình. Đây cũng là hy vọng, là mong muốn chung của các quốc gia trên thế giới yêu chuộng hoà bình và lẽ phải.

Đọc tiếp...

Lệnh bỏ cấm vận vũ khí sát thương: Định hình tương lai hợp tác quân sự Việt-Mỹ

Lệnh bỏ cấm vận vũ khí sát thương: Định hình tương lai hợp tác quân sự Việt-Mỹ

Dư địa hợp tác quân sự giữa hai quốc gia Việt Nam-Mỹ đang dần dần nới rộng ra với tương thích về tầm nhìn và hội tụ về tương đồng lợi ích chiến lược. Thảo luận về hệ quả đa chiều của quyết định định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ là một dịp để tổng quan lại nhu cầu hợp tác, cũng như xem xét khả năng và giới hạn của cả hai bên.

Đọc tiếp...

Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí: cơ hội cho đa dạng hoá cơ cấu vũ khí khí tài?

Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí: cơ hội cho đa dạng hoá cơ cấu vũ khí khí tài?

Quyết định giở bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cần được phân tích trên một góc nhìn đa chiều hơn. Đây không chỉ hoàn toàn mang tính biểu tượng xét về góc độ chính trị, hay chỉ là một biểu tượng ngoại giao hình thức. Ở một mức độ nào đó, quyết định này mang cả ý nghĩa về quốc phòng và quá trình định vị các đối tác chiến lược của Việt Nam sắp tới.

Đọc tiếp...

Xóa đi những huyền thoại: Nhìn nhận lại lập trường của Malaysia trên Biển Đông

Xóa đi những huyền thoại: Nhìn nhận lại lập trường của Malaysia trên Biển Đông

Có 2 nhóm thông tin chính được truyền thông cũng như các học giả quốc tế dùng làm căn cứ để diễn giải cách hành xử “an toàn” của Malaysia. Bài viết thảo luận về tính chính xác của hai nhóm ý kiến này nhằm làm rõ bối cảnh và tính chất của các nhóm thông tin. 

Đọc tiếp...

Đài Loan: Nước cờ cuối trong ván cờ giữa Trung Quốc và Philippines tại La Hay

Đài Loan: Nước cờ cuối trong ván cờ giữa Trung Quốc và Philippines tại La Hay

Với những lập luận về chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa và quy chế pháp lý của đảo Ba Bình, Đài Loan hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho Trung Quốc và giảm bớt những nội dung bất lợi trong vụ kiện với Philippines.

Đọc tiếp...

Tại sao Philippines vững tin vào vụ kiện ở Biển Đông?

Tại sao Philippines vững tin vào vụ kiện ở Biển Đông?

Những nỗ lực của Philippines vận động cộng đồng quốc tế và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của PCA cho thấy Philippines khá vững tin về phán quyết cuối cùng của tòa. Điều gì khiến Philippines tự tin như vậy?

Đọc tiếp...

Lập trường của Trung Quốc đối với vụ kiện Philippines - Trung Quốc: Diễn giải chủ quan luật pháp quốc tế

Lập trường của Trung Quốc đối với vụ kiện Philippines - Trung Quốc: Diễn giải chủ quan luật pháp quốc tế

Các lập luận của Trung Quốc chủ yếu dựa trên sự diễn giải chủ quan đối với các quy định của UNCLOS nói riêng và luật pháp quốc tế nói chung theo hướng có lợi cho Trung Quốc, bất chấp các thực tiễn pháp lý và án lệ quốc tế.

Đọc tiếp...

Phiên tranh tụng thứ hai của vụ kiện Biển Đông: đòn tấn công trực diện của Philippines

Phiên tranh tụng thứ hai của vụ kiện Biển Đông: đòn tấn công trực diện của Philippines

Philippines đã kết thúc một tuần tranh tụng về nội dung thực chất và các vấn đề còn lại về thẩm quyền trước Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) từ ngày 24 – 30/11 tại La Haye, Hà Lan. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự khéo léo, Philippines đã đưa ra các đòn tấn công trực diện trong hiệp hai của cuộc chiến pháp lý với Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Cắt giảm quân số và xu hướng cải cách của quân đội Trung Quốc

Cắt giảm quân số và xu hướng cải cách của quân đội Trung Quốc

Tuyên bố cắt giảm 300.000 binh lính của Tổng bí thư Tập Cận Bình là một bước tinh giản cần thiết, nối tiếp quá trình hiện đại hóa PLA ít nhất là từ hơn một thập kỷ trở lại đây.

Đọc tiếp...

Đằng sau duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh

Đằng sau duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh

Thông điệp của lãnh đạo Bắc Kinh là gì? Thông điệp đó được lồng ghép trong tình hình nội trị và sự chuyển biến của chính sách đối ngoại ra sao? Những vũ khí mà Trung Quốc lần đầu tiên trình diễn tại ngày 3 tháng 9 sẽ nói lên điều gì với các quốc gia đang có các vấn đề tranh chấp với Trung Quốc và nói lên điều gì với các đối thủ chiến lược trong khu vực và thế giới?

Đọc tiếp...

ASEAN và Con đường Tơ lụa trên Biển của Trung Quốc

ASEAN và Con đường Tơ lụa trên Biển của Trung Quốc

Nằm trong Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” (OBOR), Con đường tơ lụa trên biển (MSR) là một bước đi kinh tế có ảnh hưởng chiến lược tới khu vực Đông và Nam Á. Tuy nhiên, hiện có những nghi vấn về mục tiêu của Trung Quốc: MSR phải chăng vì kinh tế thuần túy hay đây chỉ là “bình phong” cho mục tiêu an ninh chính trị? Nếu chỉ là về lợi ích kinh tế thì mục tiêu cụ thể của MSR là gì?

Đọc tiếp...

Vụ kiện ở Biển Đông – khởi đầu cuộc chiến pháp l‎ý

Vụ kiện ở Biển Đông – khởi đầu cuộc chiến pháp l‎ý

Đây là vụ kiện khá đặc biệt khi lần đầu tiên xem xét sử dụng cơ chế Phụ lục VII của Tòa Trọng tài luật biển quốc tế; lần đầu tiên do một bên đơn phương kiện về việc giải thích và áp dụng Công ước Luật Biển (UNCLOS). Trung Quốc từ chối không tham gia vụ kiện nhưng thể hiện quan tâm sâu sắc khi công bố tài liệu lập trường tháng 12/2014 và hai thư của Đại sứ Trung Quốc tại Hà Lan gửi Tòa.

Đọc tiếp...

Động thái an ninh của Úc trước tranh chấp Biển Đông

Động thái an ninh của Úc trước tranh chấp Biển Đông

Những diễn biến căng thẳng trong khu vực với điểm nóng Biển Đông đã thúc đẩy Úc đưa ra những bước đi thật sự chủ động trong chính sách đối ngoại, bao gồm việc thắt chặt hợp tác an ninh với đối tác đồng minh truyền thống, ứng xử tích cực hơn trong vấn đề tranh chấp Biển Đông và nỗ lực hình thanh tam giác chiến lược với các đối tác an ninh mới.

Đọc tiếp...

Trung Quốc và mạng lưới giao thông hạ tầng tại tiểu vùng sông Mekong

Trung Quốc và mạng lưới giao thông hạ tầng tại tiểu vùng sông Mekong

Quá trình mở rộng và hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông tại khu vực tiểu vùng sông Mekong tăng tốc trong 5 năm trở lại đây và Trung Quốc là một động lực thúc đẩy. Sự xuất hiện của các “vùng tập trung quốc tế” được liên kết và thúc đẩy bởi Trung Quốc không những đang thay đổi “địa kinh tế”, mà còn định hình những hình dung về địa “chiến lược và chính trị” trong khu vực.

Đọc tiếp...

Sự thật ai là kẻ xâm lược lớn nhất ở Biển Đông

Sự thật ai là kẻ xâm lược lớn nhất ở Biển Đông

Các bức ảnh của AMTI về mức độ cải tạo đất trong Biển Đông của Trung Quốc và Việt Nam đã nảy sinh các cuộc tranh luận về ai là kẻ xâm lược lớn nhất và thế nào là nguyên trạng ở Biển Đông.[1]  

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 9881 khách và 2 thành viên Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin