13 - 4 - 2021 | 11:05
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Vụ kiện Philippin-Trung Quốc Kết luận của Tòa Trọng tài Biển Đông

Kết luận của Tòa Trọng tài Biển Đông

Email In PDF.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết về phán quyết mà Tòa Trọng tài đã đưa ra trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc ở Biển Đông, Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu chi tiết Mục X trong phán quyết của Tòa.

 

 

1202. Toà nhắc lại và đưa vào các nội dung đã đạt đồng thuận trong phiên phán quyết về Thẩm quyền và Khả năng thụ lý ngày 29/10/2015 đó là:

A. Toà được thành lập hợp lệ theo Phụ lục VII của Công ước.

B. việc Trung Quốc không tham gia vào quá trình xét xử không làm toà mất thẩm quyền xét xử vụ kiện.

C. hành động Phi-líp-pin khởi kiện ra toà trọng tài này không phải là lạm quyền.

D. không bắt buộc cần phải có bên tham gia thứ ba mà việc vắng mặt của bên này sẽ làm toà mất thẩm quyền xét xử vụ kiện.

E. Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, các tuyên bố chung của các bên được đề cập tại các đoạn 231 và 232 của Phán quyết về Thẩm quyền và Thủ tục ngày 29/10/2015, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, và Công ước Đa dạng sinh học, theo như Điều 281 hoặc 282, không loại trừ việc áp dụng các quy trình giải quyết tranh chấp theo thủ tục bắt buộc thuộc Mục 2 Phần XV của Công ước.

F. các bên đã trao đổi quan điểm theo như yêu cầu của Điều 283 của Công ước

G. Toà có thẩm quyền xem xét các Đệ trình Số 3, 4, 6, 7, 10, 11 của Phi-líp-pin và 13, tuân theo các điều kiện đã ghi tại các đoạn 400, 401, 403, 404, 407, 408, và 410 của Phán quyết về Thẩm quyền và Thủ tục ngày 29/10/2015.

1203. Dựa trên các lý do đã đưa ra trong phán quyết này, không phương hại đến các yêu sách chủ quyền hay phân định biên giới biển, Toà nhất trí ra phán quyết như sau:

A. Về thẩm quyền, Toà tuyên:

(1) XÉT THẤY các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông không bao gồm yêu sách “danh nghĩa chủ quyền”, theo như quy định tại Điều 298(1)(a)(i) của Công ước đối với các vùng nước của Biển Đông và, do đó, Toà có thẩm quyền xem xét các Đệ trình Số 1 và 2 của Phi-líp-pin.

(2) XÉT THẤY, đối với Đệ trình Số 5:

a. không một thực thể biển nào Trung Quốc yêu sách nằm trong 200 hải lý của Đá Vành Khăn  và Bãi Cỏ Mây có cấu tạo đầy đủ là đảo theo như ý nghĩa của Điều 121 của Công ước và do đó không một thực thể biển nào Trung Quốc yêu sách trong 200 hải lý của Đá Vành Khăn  hay Bãi Cỏ Mây được phép có vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa;

b. Đá Vành Khăn  và Bãi Cỏ Mây là các thực thể lúc nổi lúc chìm, theo đó, không tạo ra vùng biển của riêng mình;

c. Không có các vùng biển đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa chồng lấn tại Đá Vành Khăn  hay Bãi Cỏ Mây; và

d. Toà có thẩm quyền xem xét Đệ trình Số 5 của Phi-líp-pin;

(3) XÉT THẤY, đối với Đệ trình Số 8 và 9 của Phi-líp-pin:

a. không một thực thể biển nào Trung Quốc yêu sách nằm trong 200 hải lý của Đá Vành Khăn  và Bãi Cỏ Mây có cấu tạo đầy đủ là đảo theo như ý nghĩa của Điều 121 của Công ước và do đó không một thực thể biển nào Trung Quốc yêu sách trong 200 hải lý của Đá Vành Khăn  hay Bãi Cỏ Mây được có khả năng  tạo ra vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa;

b. Đá Vành Khăn  và Bãi Cỏ Mây là các thực thể lúc nổi lúc chìm và, theo đó, không tạo ra vùng biển của riêng mình;

c. Bãi Cỏ Rong là đá hoàn toàn chìm dưới nước và không thể có vùng biển của riêng mình;

d. không có các vùng chồng lấn đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa tại các khu vực Đá Vành Khăn  hay Bãi Cỏ Mây hay trong các khu vực của Phi-líp-pin như GSEC101, Khu vực 3, Khu vực 4, hay  các lô dầu khí SC58;

e. Điều 297(3)(a) của Công ước và việc loại trừ tàu chấp pháp quy định tại Điều 298(1)(b) của Công ước không áp dụng cho tranh chấp này; và

f. Toà Trọng tài có thẩm quyền xem xét các Đệ trình Số 8 và 9 của Phi-líp-pin;

(4) XÉT THẤY, hoạt động cải tạo đảo và/hoặc xây dựng các đảo nhân tạo, công trình và các cấu trúc tại Đá Châu Viên, Đá Chữ Thập, Đá Huy Gơ, Đá Xu bi  và Đá Vành Khăn không thuộc vào các “hoạt động quân sự” quy định tại Điều 298(1)(b) của Công ước và Toà có thẩm quyền xem xét Đệ trình Số 11 và 12(b) của Phi-líp-pin.

(5) XÉT THẤY, đối với các Đệ trình Số 12(a) và 12(c) của Phi-líp-pin:

a. không một thực thể biển nào Trung Quốc yêu sách nằm trong 200 hải lý của Đá Vành Khăn  hay Bãi Cỏ Mây đáp ứng tiêu chí đầy đủ là đảo quy định tại Điều 121 của Công ước và do đó, không một thực thể biển nào Trung Quốc yêu sách nằm trong 200 hải lý của Đá Vành Khăn  hay Bãi Cỏ Mây có khả năng tạo ra vùng biển đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa;

b. Đá Vành Khăn  và Bãi Cỏ Mây là các thực thể lúc nổi lúc chìm và, theo đó, không tạo ra vùng biển của riêng mình;

c. Không có các vùng biển đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa chông lấn tại Đá Vành Khăn  hay Bãi Cỏ Mây; và

d. Toà có thẩm quyền xem xét các Đệ trình Số 12(a) và 12(c);

(6) XÉT THẤY, liên quan đến Đệ trình số 14 của Phi-líp-pin:

a. tranh chấp giữa Trung Quốc và Phi-líp-pin liên quan đến vụ đối đầu giữa tàu hải quân của Phi-líp-pin ở bãi Cỏ Mây và tàu hải quân và chấp pháp của Trung Quốc liên quan đến “các hoạt động quân sự” theo nghĩa của Điều 298(1)(b) của Công ước và Tòa không có thẩm quyền xem xét Đệ trình từ số 14(a) đến (c); và

b. việc bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo, thiết bị và công trình của Trung Quốc trên Đá Châu Viên , Đá Chữ Thập, đá Ga-ven (Bắc), Đá Gạc Ma, Đá Huy-gơ, Đá Xu bi  và Đá Vành Khăn  không cấu thành “các hoạt động quân sự” theo nghĩa của Điều 298(1)(b) của Công ước, và Tòa không có thẩm quyềm xem xét Đệ trình số 14(d) của Phi-líp-pin;

(7) XÉT THẤY, liên quan đến Đệ trình số 15 của Phi-líp-pin, không có tranh chấp giữa các bên để yêu cầu Tòa thực hiện thẩm quyền; và

(8) TUYÊN BỐ Tòa có thẩm quyền xem xét các vấn đề nêu trong Đệ trình số 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 và 14(d) của Phi-líp-pin và các đệ trình này có khả năng thụ lý.

….

Đọc toàn bộ bản dịch tại đây.

Đọc bản gốc tại đây.

Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Đài Loan và Phán quyết của Tòa Trọng tài: Các phản ứng và thách thức trong tương lai

Đài Loan và Phán quyết của Tòa Trọng tài: Các phản ứng và thách thức trong tương lai

Tòa Trọng tài Biển Đông đã tuyên rằng Ba Bình là “đá” và không phải là một “đảo” như quy định tại Điều 121 của UNCLOS. Đài Loan đã phản ứng với phán quyết khi lặp lại quan điểm phản ứng của Trung Quốc. Bài viết này đưa ra hai quan điểm: thứ nhất, phản ứng tức thì từ Đài Loan là nhắm tới ba đối tượng, và thứ hai, phán quyết tạo ra các thách thức với chính sách của bà Thái đối với vấn đề Biển Đông.

Đọc tiếp...

Phán quyết Biển Đông của Tòa và tác động đối với Ấn Độ

Phán quyết Biển Đông của Tòa và tác động đối với Ấn Độ

Ấn Độ không nên quá kỳ vọng rằng phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài sẽ thay đổi "hành vi ngang ngược" của Trung Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho New Delhi giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh trong tương lai.

Đọc tiếp...

"Vũ khí bí mật" của Trung Quốc sau phán quyết của Tòa Trọng tài

Cùng với khát vọng quyền lực lớn của Trung Quốc, các "chiến binh" mạng của nước này đã thể hiện sự tức giận sau khi thua trong vụ kiện với Philippines. Chỉ vài giờ sau phán quyết của Tòa đưa ra, ít nhất 68 trang mạng của chính phủ và địa phương của Philippines đã đồng loạt bị tấn công.

Đọc tiếp...

Phán quyết của Tòa Trọng tài trong tranh chấp Biển Đông - Sự thay đổi luật chơi trong tranh chấp biển

Phán quyết của Tòa Trọng tài trong tranh chấp Biển Đông - Sự thay đổi luật chơi trong tranh chấp biển

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Toà Trọng tài Thường trực ở La Hay đã ra phán quyết về tranh chấp biển giữa Philippines và Trung Quốc. Phán quyết đã làm thay đổi cuộc chơi trong tranh chấp biển.

Đọc tiếp...

Kết luận của Tòa Trọng tài Biển Đông

Kết luận của Tòa Trọng tài Biển Đông

Để giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết về phán quyết mà Tòa Trọng tài đã đưa ra trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc ở Biển Đông, Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu chi tiết Mục X trong phán quyết của Tòa.

Đọc tiếp...

Sau phán quyết của PCA: Điều gì ở phía trước?

Sau phán quyết của PCA: Điều gì ở phía trước?

Sau phán quyết mang tính lịch sử ngày 12/7 về vấn đề Biển Đông của Tòa Trọng tài, có 2 câu hỏi được mọi người đặt ra. Thứ nhất, phán quyết đó sẽ được thực thi như thế nào? Thứ hai, chúng ta trông đợi phản ứng như thế nào từ các bên có tuyên bố chủ quyền và các bên liên quan? 

Đọc tiếp...

Vụ kiện của Philippines: Không chỉ là tranh chấp bãi đá và rạn san hô

Vụ kiện của Philippines: Không chỉ là tranh chấp bãi đá và rạn san hô

Ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan đã ra phán quyết về vụ kiện mà Philippines đệ trình phản đối các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Vụ kiện này, dù bề ngoài dường như chỉ là tranh chấp các bãi đá và rạn san hô, nhưng lại mang nhiều hàm ý sâu xa hơn. 

Đọc tiếp...

Điều gì tiếp theo sau phán quyết của PCA ở Biển Đông?

Điều gì tiếp theo sau phán quyết của PCA ở Biển Đông?

Trung Quốc đã phải hứng chịu một thất bại pháp lý "sửng sốt" và Philippines đã giành được một chiến thắng pháp lý không kém phần "chấn động" trong vụ kiện về đòi hỏi chủ quyền lãnh hải. Tuy nhiên, sẽ không có gì thay đổi ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Thông cáo báo chí và tóm tắt phán quyết của PCA về vụ kiện Biển Đông

Thông cáo báo chí và tóm tắt phán quyết của PCA về vụ kiện Biển Đông

Ngày 12/7, Tòa Trọng tài Biển Đông đã ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu bản dịch Thông cáo Báo chí và Tóm tắt phán quyết về thẩm quyền và nội dung các đệ trình của Philippines.

Đọc tiếp...

Mặt trận thông tin trên Biển Đông của Trung Quốc trước thềm phán quyết của Tòa Trọng tài

Mặt trận thông tin trên Biển Đông của Trung Quốc trước thềm phán quyết của Tòa Trọng tài

Trước quán quyết của với Tòa án Trọng tài thường trực ở Hague (Hà Lan) về vụ kiện biển Đông do Philippines khởi xướng, một mặt trận thông tin-tuyên truyền được Trung Quốc triển khai ồ ạt. Vào ngày 25/5/2016, một báo cáo của Tân Hoa Xã (Xinhua) khẳng định chiến dịch truyền thông về vấn đề biển Đông đã được phát động toàn cầu.

Đọc tiếp...

Dư luận quốc tế về vụ kiện Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông: Liệu có như những gì Trung Quốc nói?

Dư luận quốc tế về vụ kiện Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông: Liệu có như những gì Trung Quốc nói?

Càng gần đến ngày Toà trọng tài ra phán quyết về vụ kiện Philippines-Trung Quốc, diễn biến chính trị liên quan đến vụ kiện đang ngày càng nóng lên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào cuối tháng 5/2016 đã tuyên bố số nước ủng hộ quan điểm của Trung Quốc đối với vụ kiện là hơn 40 nước. Sự thực như thế nào?

Đọc tiếp...

Vì sao Philippines có thể khởi kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông?

Vì sao Philippines có thể khởi kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông?

Tháng 2/2013 Philippines đâm đơn kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, vụ việc rất được báo chí quan tâm và theo dõi sát sao và dự kiến Tòa sẽ ra phán quyết trong quý II/2016. Bài viết sau đây sẽ giải thích về cơ chế mà Philippines sử dụng để khởi kiện Trung Quốc, những nội dung đang được tòa xét xử, ý nghĩa cũng như những hạn chế của vụ kiện do Philippines khởi xướng đối với tranh chấp Biển Đông.

Đọc tiếp...

Những nội dung Tòa xem xét trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc

Những nội dung Tòa xem xét trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc

Bảy điểm mà toà chấp nhận có thẩm quyền là các điểm liên quan đến quy chế của đảo, cụ thể là các thực thể được yêu cầu xem xét là đảo đá nên không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý; vấn đề nghĩa vụ phải bảo vệ môi trường; vấn đề đánh bắt cá của ngư dân Philippines tại bãi Hoàng Nham do bị Trung Quốc cản trở; nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn khi đi lại trên biển.

Đọc tiếp...

Nội dung Philippines khởi kiện Trung Quốc

Nội dung Philippines khởi kiện Trung Quốc

Về nội dung, để khởi kiện được ra Toà Trọng tài , các tranh chấp mà Philippines khởi kiện phải là tranh chấp về giải thích và thực hiện UNCLOS và không thuộc các ngoại lệ mà Toà Trọng tài không có thẩm quyền.

Đọc tiếp...

Yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và các tác động từ phán quyết của PCA

Yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và các tác động từ phán quyết của PCA

Trên cơ sở phân những quan điểm pháp lý của Trung Quốc về vụ kiện lên Tòa Trọng tài, nhiều khả năng một phán quyết có lợi cho Philippines sẽ được đưa ra. Như vậy, sau phán quyết, Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao và Mỹ cần có những bước đi cần thiết nào để bảo vệ luật pháp quốc tế, bảo vệ đồng minh và duy trì ảnh hưởng tại khu vực?

Đọc tiếp...

Vấn đề Biển Đông: “Khoảnh khắc sự thật” đang tới gần

Vấn đề Biển Đông: “Khoảnh khắc sự thật” đang tới gần

Rất có thể ông Duterte, người đã hứa sẽ thực thi một chính sách đối ngoại độc lập, sẽ quyết định bước đi tiếp theo dựa trên bản chất của phán quyết và cái mà ông coi là lựa chọn thực tiễn nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia Philippines và tránh xung đột với Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài: Khả năng, Ý nghĩa và Tác động

Phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài: Khả năng, Ý nghĩa và Tác động

Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, trả lời phỏng vấn báo Lao Động về các khả năng của phán quyết của Toà Trọng tài vụ kiện Philippines-Trung Quốc, ý nghĩa của các phán quyết và đánh giá về tác động đối với tình hình Biển Đông.

Đọc tiếp...

Dự báo những tác động từ vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc

Dự báo những tác động từ vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc

Trung Quốc là nước duy nhất phụ thuộc vào các yêu sách quá mức đối với các đảo để khẳng định quyền tài phán đối với các khu vực trên Biển Đông. Nước này đang đối mặt với viễn cảnh một loạt vụ kiện trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Đọc tiếp...

Giới hạn của luật pháp trong vụ kiện Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông

Giới hạn của luật pháp trong vụ kiện Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông

Nghiên cứu của GS. Paul Gewirtz đăng trên trang Brookings chỉ ra các giới hạn trong phán quyết sắp tới của Tòa trọng tài vụ kiện Philippines - Trung Quốc và chỉ ra các hướng đi cần thiết cho Mỹ và các bên liên quan để tiếp tục tháo gỡ các vấn đề nguy hiểm trên Biển Đông .

Đọc tiếp...

Dự đoán tình hình Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài

Dự đoán tình hình Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài

Một phán quyết “ủng hộ” Philippines dù không ngăn được ngăn được Trung Quốc theo đuổi mục đích, nhưng nó sẽ có tác dụng khích lệ và mang lại cho những quốc gia tuyên bố chủ quyền khác nhiều cơ hội hơn để đối phó với các hành vi quyết đoán của Trung Quốc trên biển. 

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 3978 khách Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin