Video (tiếng Việt) Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về Biển Đông - Phiên Bảy

Thứ ba, 03 Tháng 3 2015 16:39
In

Trong khi chờ đợi một giải pháp cuối cùng cho tranh chấp Biển Đông, việc kiềm chế xung đột và giữ nguyên hiện trạng là hướng đi tạm thời nhằm giữ ổn định khu vực thông qua các cơ chế hợp tác như chia sẻ thông tin, hợp tác bảo vệ môi trường biển, xây dựng lòng tin và một số mô hình hợp tác khác, đây chính là những nội dung chính của phiên thảo luận này.

 

 

PHIÊN 7: CÁC BIÊN PHÁP XÂY DỰNG LÒNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO PHÒNG NGỪA

PHIÊN 7: CÁC BIÊN PHÁP XÂY DỰNG LÒNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO PHÒNG NGỪA

Chủ tọa: GS. Robert Beckman, Giám đốc Trung tâm Luật Quốc tế, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

Bà Jane Chan, Nghiên cứu viên và Điều phối viên, Chương trình An ninh Biển, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

Chia sẻ Thông tin Biển ở Đông Nam Á

GS. Raphael Lotilla, Chuyên gia Nghiên cứu, Trung tâm Phát triển Kinh tế Philippines, Đại học Philippines, Philippines

Hướng tới Hợp tác Bảo vệ Môi trường biển ở Biển Đông

PGS. Nông Hồng (Nong Hong), Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Luật Biển, Viện Nghiên cứu Nam Hải, Trung Quốc

Không chỉ là Dầu và Khí đốt: Các Lĩnh vực Thay thế và Mô hình Khai thác Chung

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam

Quản lý Tranh chấp ở Biển Đông thông qua Các Biện pháp Xây dựng Lòng tin

Nghiên cứu Biển Đông


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: