Video (tiếng Việt) Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về Biển Đông - Phiên Năm

Thứ sáu, 27 Tháng 2 2015 15:10
In

Phiên thảo luận tập trung phân tích các khía cạnh pháp lý như: quy chế vùng Đặc quyền Kinh tế, hoạt động xây dựng...Ngoài ra các diễn giả cũng đúc kết các bài học pháp lý cho vấn đề Biển Đôg thông qua các vụ phân phân định biển gần đây trên thế giới và phân tích hệ lụy từ Vùng Nhận dạng Phòng không của Trung Quốc.

 

 

 

PHIÊN 5: LUẬT PHÁP QUỐC TẾ: ĐẤT LIỀN, ĐẠI DƯƠNG VÀ BẦU TRỜI


 

PHIÊN 5: LUẬT PHÁP QUỐC TẾ: ĐẤT LIỀN, ĐẠI DƯƠNG VÀ BẦU TRỜI

Chủ tọa: GS. Tullio Treves, Giáo sư, Đại học Milan, Ý; Cựu Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS)

TS. James Charles Kraska, Giáo sư, Trung tâm Nghiên cứu Luật Quốc tế Stockton, Đại học Hải chiến Mỹ, Mỹ

Chế độ Pháp lý của Vùng Đặc quyền Kinh tế trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc

TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam, Việt Nam

Hoạt động Xây dựng trên Biển: Quy chế và Hệ quả Pháp lý theo Quy định của Luật Biển Quốc tế

GS. Robert Beckman, Giám đốc Trung tâm Luật Quốc tế, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

TS. Phan Duy Hảo, Nghiên cứu viên cao cấp, Trung tâm Luật Quốc tế, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

Vùng Nhận diện Phòng không: Những Hệ lụy đối với Tự do Hàng không và Tranh chấp Biển

GS. Borhan Uddin Khan, Giáo sư, Khoa Luật, Đại học Dhaka, Bangladesh

Diễn biến Pháp lý: Những Vụ Phân định Biển Gần đây và Bài học Rút ra cho Tranh chấp Biển Đông

Nghiên cứu Biển Đông


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: