Video (tiếng Việt) Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về Biển Đông - Phiên Ba

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2015 14:09
In

Cân bằng giữa lợi ích quốc gia và khu vực, quản lý và hợp tác để giảm bớt xung đột là một số nội dung chính trong Phiên Ba: "Tình hình Chung ở Biển Đông và Chính sách của các Bên Liên quan".  

 

 

PHIÊN 3: TÌNH HÌNH CHUNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

 

PHIÊN 3: TÌNH HÌNH CHUNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Chủ tọa: GS. Michael Yahuda, Giáo sư Danh dự về Quan hệ Quốc tế, Trường Khoa học Chính trị và Kinh tế London, Đại học London, Anh

GS. Chu Phong (Zhu Feng), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác về Biển Đông, Đại học Nam Kinh, Trung Quốc

Tranh chấp Chủ quyền ở Biển Đông: Liệu Chúng ta Có thể Quản lý Tranh chấp?

TS. Andrew Scobell, Chuyên gia Chính trị Cao cấp, Tập đoàn Nghiên cứu RAND, Mỹ

Các Tranh chấp Âm ỉ ở Biển Đông

GS. Aileen Baviera, Giáo sư, Trung tâm Châu Á, Đại học Philippines, Philippines

Cân bằng Lợi ích Quốc gia và Khu vực: Giảm bớt Xung đột trong một Môi trường An ninh Biển Phức tạp

TS. Trần Trường Thủy, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Việt Nam

Cân bằng trên một vùng biển đầy sóng gió: Các Diễn biến ở Biển Đông và Phản ứng của Việt Nam

   Nghiên cứu Biển Đông


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: