Báo Trung Quốc: “Cảnh giác với Việt Nam mượn vấn đề Biển Đông lôi kéo ASEAN”

Thứ năm, 15 Tháng 4 2010 12:59
In

Thời báo hoàn cầu ngày 14/3 đăng bài: “Cảnh giác với Việt Nam mượn vấn đề Biển Đông lôi kéo ASEAN” của tác giả Thái Bằng Hồng, nghiên cứu viên Phòng Châu Á-Thái Bình Dương, Viện Khoa học xã hội Thượng Hải. Năm nay Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên ASEAN. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN 16, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã bày tỏ thái độ chính trị khác thường đối với vấn đề Biển Đông.

 

 

Giọng điệu chống lại Trung Quốc của Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, do đó cần phải cảnh giác việc Việt Nam lôi kéo cấp cao ASEAN liên kết lại gây áp lực với Trung Quốc. Việt Nam có 3 ý đồ: Thứ nhất là, lôi kéo ASEAN, hình thành cục diện 10 đấu 1 nhằm gây áp lực với Trung Quốc; thứ hai là, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông; thứ ba là tranh giành địa vị làm chủ ASEAN. Kể từ khi tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam bắt đầu có ý đồ đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của ASEAN, có ý tìm kiếm tiếng nói chung trong ASEAN, mượn cơ hội này để lôi kéo ASEAN. Ba ý đồ trên đều có liên quan đến vấn đề Biển Đông, do đó Trung Quốc cần phải hết sức coi trọng cách làm này của Việt Nam và trong điều kiện thuận lợi, với phương thức phù hợp Trung Quốc cần nêu rõ quan điểm để nhiều nước ASEAN hiểu rõ hơn lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: