Dự Luật của Mỹ về trừng phạt Trung Quốc liên quan đến Biển Đông và Hoa Đông

Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 00:00
In

Ngày 15/3/2017, ngay trước thời điểm ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Ben Cardin cùng Marco Rubio giới thiệu dự thảo nghị quyết về trừng phạt đối với các pháp nhân Trung Quốc liên quan đến hoạt động ở Biển Đông và Hoa Đông. Dự thảo này đã được Rubio, hiện là chủ tịch của Uỷ ban Quốc hội - Hành pháp về Trung Quốc, giới thiệu tháng 12/2016.

 

 

Đối tượng trừng phạt mà dự thảo “Luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông” đưa ra là các cá nhân, tập đoàn, công ty của Trung Quốc liên quan đến hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, thậm chí dự luật còn đề nghị trừng phạt đối với cả các quốc gia ủng hộ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông.

Quốc Hội thứ 114

Phiên 2D

Số:                              S.____________


DỰ THẢO LUẬT

về việc áp đặt trừng phạt đối với Trung Quốc liên quan đến các hoạt động ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và vì những mục đích khác,

đThượng nghị viện và Hạ nghị viện của Quốc hội Mỹ thông qua,

PHẦN 1. TIÊU ĐỀ NGẮN GỌN, MỤC LỤC CỦA ĐẠO LUẬT

(a)          Tiêu đề ngắn – Đạo luật này có thể được trích dẫn là “Đạo luật về trừng phạt liên quan đến Biển Đông và Biển Hoa Đông năm 2016”.

(b)          Mục lục: Mục lục của Đạo luật sẽ được trình bày như sau:

Phần 1. Tiêu đề ngắn, mục lục

Phần 2. Các kết luận

Phần 3. Các định nghĩa

Phần 4. Chính sách của Mỹ liên quan đến Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Phần 5. Quan điểm của Quốc hội Mỹ liên quan đến vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Phần 6. Trừng phạt các pháp nhân Trung Quốc chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Phần 7. Xác định và báo cáo về các công ty Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Phần 8. Nghiêm cấm xuất bản các tài liệu coi Biển Đông hay Biển Hoa Đông là một phần của Trung Quốc.

Phần 9.  Nghiêm cấm hỗ trợ các dự án đầu tư ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Phần 10. Bộ Tư pháp cần khẳng định không công nhận việc sáp nhập lãnh thổ

Phần 11. Không công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông hay Biển Hoa Đông.

Phần 12. Nghiêm cấm cung cấp viện trợ cho các quốc gia công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông và Biển Hoa Đông

....

PHẦN 6. TRỪNG PHẠT ĐỐI VỚI CÁC PHÁP NHÂN TRUNG QUỐC LIÊN QUAN ĐẾN CẤC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG VÀ HOA ĐÔNG

(a)          ÁP ĐẶT LỆNH TRỪNG PHẠT BAN ĐẦU. Trong và sau 60 ngày sau khi ban hành Đạo luật này, Tổng thống Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt như mô tả trong mục (b) về:

(1)  Mọi pháp nhân của Trung Quốc tham gia vào hoạt động xây dựng hay các dự án phát triển, bao gồm hoạt động bồi đắp đất, xây đảo, công trình hải đăng, xây dựng các trạm phục vụ thông tin liên lạc di động, xây dựng các công trình tiếp nhiên liệu và phát điện, hay các dự án cơ sở hạ tầng dân sự tại các khu vực tranh chấp với môt hay nhiều hơn tranh chấp đối với các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông;

(2)  Mọi pháp nhân của Trung Quốc có trách nhiệm,  hoặc đồng loã, hoặc tham gia, trực tiếp hay gián tiếp, có hành động hay chính sách đe dọa đến hòa bình, an ninh, hay ổn định tại các khu vực ở Biển Đông mà một hay nhiều quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp hay ở các khu vực ở Biển Hoa Đông do Nhật Bản quản lý, bao gồm việc sử dụng các tàu và máy bay để áp đặt chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại các khu vực đó.

(3)  Mọi pháp nhân của Trung Quốc tham gia, hay có cố gắng tham gia, vào hoạt động hay thực hiện giao dịch, mà thực sự góp phần tạo ra, hoặc trực tiếp tạo ra nguy cơ dẫn đến hành động được mô tả ở đoạn (1) và (2); và

(4)  Bất cứ pháp nhân nào:

(A)         bị quản lý hay kiểm soát bởi một pháp nhân được mô tả ở đoạn (1), (2) và (3);

(B)         Đang hành động cho hoặc thay mặt cho pháp nhân như vậy; hay

(C)          Cung cấp, hay đã cố gắng cung cấp:

(i)            Tài chính, vật chất, kỹ thuật hay sự hỗ trợ khác cho một pháp nhân được mô tả ở đoạn (1), (2) và (3); hay

(ii)          Hàng hóa hoặc dịch vụ hỗ trợ cho một hoạt động được mô tả trong đoạn (1), (2) hoặc (3).

(b)  CÁC LỆNH TRỪNG PHẠT ĐƯỢC QUY ĐỊNH. –

(1)  PHONG TỎA TÀI SẢN. – phù hợp với các quy định của Đạo luật Sử dụng Sức mạnh Kinh tế trong Tình huống Quốc tế Khẩn cấp  (50  U.S.C. 1701 và tiếp theo), Tổng thống sẽ phong tỏa mọi giao dịch liên quan tới tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của mọi cá nhân ở mục (a) nếu như nguồn tài sản và quyền lợi và tài sản đó ở Mỹ, xuất phát từ Mỹ hay xuất phát từ sở hữu hay kiểm sát của một cá nhân người Mỹ.

(2)  TRỤC XUẤT KHỎI MỸ. –  Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ từ chối thị thực, và Bộ An ninh Nội địa sẽ trục xuất ra khỏi Mỹ mọi cá nhân theo mục (a) là một người nước ngoài.

(3)  THU HỒI THỊ THỰC HIỆN TẠI. –  quan chức lãnh sự, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay Bộ trưởng An ninh Nội địa (hay với người làm trong các vị trí tương tự) sẽ thu hồi mọi thị thực hay giấy nhập cảnh đã được cấp cho các cá nhân thuộc mục (a) là một người nước ngoài, bất kể là được cấp khi nào. Việc thu hồi sẽ có hiệu lực tức thì và sẽ tự động hủy bỏ đối với mọi thị thực hay giấy nhập cảnh còn hiệu lực thuộc sở hữu người nước ngoài.

....

Đọc toàn bộ bản dịch tại đây.

Bài gốc tiếng Anh đọc tại đây.

My Anh (dịch)

Thanh Hải (hiệu đính)


Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link, không đăng lại khi chưsa có sự đồng ý của Ban Biên tập.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: