3 - 3 - 2021 | 18:24
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home TIN THAM KHẢO NCBĐ Tranh chấp Biển Đông: Cuộc chiến trên bản đồ?

Tranh chấp Biển Đông: Cuộc chiến trên bản đồ?

Email In PDF.

Các quốc gia ven Biển Đông sẽ đấu tranh chủ quyền trong các viện bảo tàng, ở các kho lưu trữ tài liệu và trên bản đồ.

 

Các quc gia trong khu vc Bin Đông t lâu đã s dng các bn đ như mt bin pháp đ đu tranh ch quyn. Cho đến nay, thm chí nó có th đưc ví như mt môn th thao. Vào tháng 6, Vit Nam đã trưng bày mt s các bn đ c ca mình ti mt trin lãm Hi Phòng. Vào tháng 9, chính ph Philippines và Đài Loan đã m các cuc trin lãm Manila và Đài Bc đ trưng bày các tài liu vi hy vng nhm thúc đy yêu sách ca mình Bin Đông. Trên giy t, yêu sách ca Đài Loan ging ht như ca Trung Quc, khng đnh ch quyn đi vi phn ln Bin Đông bng mt đưng ch U rng ln huyn bí - điu này đã làm các nưc láng ging rt lo ngi. Chính vì thế, tài liu lưu tr ca Đài Loan thu hút đưc khá nhiu s quan tâm. Hơn thế na, vic Đài Loan làm rõ yêu sách ca mình s tr thành mt tr ngi vi Trung Quc.

Bo tàng Đài Bc ln đu tiên trưng bày mt phn nh trong các tài liu lưu tr ca Tưng Gii Thch mà Quc Dân Đng mang theo khi tháo chy Đng Cng sn ca Mao Trch Đông ti đo Đài Loan vào năm 1949. Phát biu ti bui l khai mc, Tng thng Đài Loan Mã Anh Cu đã làm rõ yêu sách mà chính ph Quc Dân Đng đưa ra vào năm 1947 – đó là khng đnh ch quyn đi vi các hòn đo b Nht Bn chiếm đóng trong thi k Chiến tranh Thế gii th hai. Khác vi Trung Quc khi nưc này chưa bao gi tuyên b mt cách rõ ràng v vic mình yêu sách nhng gì trong đưng ch U – đo, đá, bãi cn, rn san hô, cá, du m, khí đt hay vùng nưc – hay ch các hòn đo, ông Mã ch ra mt cách rõ ràng rng yêu sách này ch gii hn đi vi các đo và vùng nưc lin k trong khong t 3 đến 12 hi lý. Ông Mã cũng tuyên b “không h có bt c cái gi là yêu sách nào khác đi vi các vùng bin”.

Điu này rt quan trng, vì trên lý thuyết, nó đng nghĩa vi vic đưng ch U có th đưc din gii phù hp vi lut pháp quc tế hin hành. Theo Công ưc ca Liên Hp Quc v Lut Bin (UNCLOS), “đt thng tr bin”. Các thc th đt đưc hưng vùng lãnh hi rng 12 hi lý; các đo có kh năng duy trì s sng có thêm “vùng đc quyn kinh tế” (EEZ) rng 200 hi lý. Vì vy, thm chí nếu tt c các đo đu thuc Trung Quc – bên cnh nhng yêu sách ch quyn ca Đài Loan, Philippines, Vit Nam, Malaysia và Brunei – vic phân đnh ranh gii ca các vùng EEZ này cũng s vô cùng khó khăn và không th bao trn toàn b Bin Đông.

Phát biu ca ông Mã s làm hài lòng nưc M. Bonnie Glaser thuc Trung tâm Nghiên cu Chiến lưc và Quc tế (CSIS), mt cơ quan nghiên cu Washington, cho biết ngưi M đã bí mt kêu gi ông Mã làm rõ ý nghĩa yêu sách trong bn đ mà Quc Dân Đng v. Vic làm này đưc k vng s gây áp lc lên Trung Quc buc nưc này gii thích và thm chí là thay đi lp trưng ca mình. Đây là mt phn trong các n lc ca M nhm ngăn chn xung đt trên bin, mt tuyến đưng bin trng yếu chuyên ch phn ln hàng hóa thương mi ca thế gii. M không đng v bên nào trong các tranh chp lãnh th nhưng đ li cho Trung Quc vì đã làm gia tăng căng thng khu vc.

Bà Glaser cho rng yêu cu ca M đã đt ông Mã và các tr lý ca mình vào mt v thế vô cùng khó x. Trung Quc luôn khng đnh Đài Loan là mt phn lãnh th ca mình và tuyên b s s dng vũ lc đ chiếm li nếu như Đài Loan chính thc tuyên b đc lp tách khi Trung Quc. Và mt trong nhng du tích cui cùng ca vin tưng không có gì ngoài “mt Trung Quc thng nht” là vic Đài Loan tuân th theo các yêu sách lãnh th ca Trung Quc.

Ông Mã đã gt đi kh năng hp tác vi Trung Quc trong vic đưa ra mt yêu sách chung, nhưng cũng không th v li biên gii Đài Loan mà không b Trung Quc coi là đi theo ch nghĩa ly khai. Nhim k tng thng sáu năm ca ông Mã đưc đánh du bng vic ci thin đáng k trong mi quan h vi Trung Quc. Ông Mã s không mun điu này b hy hoi bi vn đ Bin Đông. Dưi thi ca ông Mã, Đài Loan đang lng l xây dng mt cng bin đ ln đ trin khai tàu chiến ti đo Ba Bình, hay Thái Bình – hòn đo ln nht thuc Qun đo Trưng Sa. Tuy vy, ông Mã đã im lng trong hu hết các vn đ khác. Hin ti, ông Mã chc chn đang hy vng Trung Quc s coi nhng li gii thích ca ông ch mang tính pháp lý và vô giá tr.

Phn ln tài liu lưu tr vn còn là bí mt, và ngưi Trung Quc t lâu đã bày t ý mun đưc tiếp cn nhng tài liu này. Mt vài quan chc cp cao Trung Quc đã có mt ti bui khai mc trin lãm. Tuy vy, theo Michael Gau, mt chuyên gia v lut bin ti Đi hc Hi dương Quc gia Đài Loan, nhng quan chc này không my quan tâm đi vi nhng hin vt đã đưc gii mt đ trưng bày, bao gm mt tm nh đen trng chp tm bia ch quyn đo Ba Bình t năm 1946. Thay vào đó, h mun biết v vic "liu Đài Loan s ng h đưng ch U hay b đe do phi nghe theo M."

Câu tr li, có v bao gm c hai. Ông Mã không h đ cp ti đưng ch U hay tính hp pháp ca yêu sách này. Đưng ch U đã tr thành mt biu tưng v lòng yêu nưc Trung Quc - ví d vic đưng này đưc in trên các bn đ trong h chiếu Trung Quc - như th đó là mt bng chng lch s lâu đi rõ ràng cho các yêu sách ca nưc này. Trên thc tế, trong cun sách mi xut bn "Bin Đông: Cuc đu tranh quyn lc Châu Á" ca mình, Bill Hayton đã ch ra mt cách rõ ràng rng, ngun gc ca các yêu sách này là phi lch s, phi khoa hc và vô căn c. Rt nhiu bn đ c hơn ca Trung Quc v biên gii phía nam ca nưc này ch đến Qun đo Hoàng Sa, là nơi nm đim cc bc ca Bin Đông và cũng đưc Vit Nam yêu sách ch quyn. Năm 1933, tc gin vi vic ngưi Pháp khng đnh ch quyn xa hơn xung phía Nam đến Qun đo Trưng Sa, các nhà v bn đ ngưi Trung Quc đã m rng yêu sách ch quyn xung ti Bãi cn James, nơi mà h nghĩ là mt hòn đo ni trên mt nưc nhưng thc tế li ch là mt thc th chìm gn Borneo.

Năm 1936, đưng ch U xut hin. Đưng này bao gm 11 đon và là cơ s cho đưng yêu sách ca Quc Dân Đng. Năm 1953, nhm th hin tình cm hu ngh vi Đng Cng sn Vit Nam anh em, nhng nhà lãnh đo mi ca Đng Cng sn Trung Quc đã xóa đi 2 đon thuc Vnh Bc B. Và khi Trung Quc đ trình mt bn đ chính thc lên Liên Hp Quc vào năm 2009, nó là mt “đưng đt chín đon”. Năm ngoái, mt đon thi đã đưc v thêm nhm th hin Đài Loan cũng nm trong phm vi ca đưng ch U.

Bn đ nào là chính xác?

Nếu Trung Quc chp nhn cách gii thích ca ông Mã, thì ít nht đó cũng s mt đim sáng cho các tranh chp phc tp và bế tc hin nay. Tuy vy, dù khá nhiu hc gi Trung Quc có khuynh hưng đng tình vi quan đim ca ông Mã, gii chc Trung Quc li không h t ra vi vã trong vic chính thc tha nhn vn đ này. Và k c khi Trung Quc thc s chp nhn, thì vic đi đến đưc mt gii pháp cho các tranh chp vn còn khá xa vi. UNCLOS ch có th phân x đi vi các vùng nưc gn lin vi đo, ch không th xác đnh ch quyn đi vi chính các hòn đo đó. Các bn đ ca Trung Quc không phi là tài liu duy nht, cũng không phi là ngun đáng tin cy nht. Mt trong nhng bn đ đưc trưng bày Manila th hin lãnh th Philippin bao gm Bãi cn Scarborough, mt thc th đưc sáp nhp vào Trung Quc trong năm 2012. Bn đ này đưc v t năm 1636, xut hin trưc bn đ đưng chín đon ti hơn ba thế k.

Bài viết đưc đăng ln đu tiên trên trang The Economist.

Tun Vit (dch)

Minh Ngc (hiu đính)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12

Sáng ngày 16/11/2020, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề “Duy trì Hoà bình và Hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) đồng tổ chức đã khai mạc.

Đọc tiếp...

Hội thảo quốc tế “Việt Nam-ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước”

Hội thảo quốc tế “Việt Nam-ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước”

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN và 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN, sáng 19/8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Việt Nam-ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước”.

Đọc tiếp...

Thông cáo báo chí: Đối thoại biển Việt Nam - EU

Thông cáo báo chí: Đối thoại biển Việt Nam - EU

Ngày 19/8/2020, Học viện Ngoại giao cùng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Hà Nội và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) đã tổ chức Đối thoại biển với chủ đề “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU”.

Đọc tiếp...

Hội nghị Biển Đông thường niên lần thứ 10

Hội nghị Biển Đông thường niên lần thứ 10

Ngày 14/7/2020, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS, Mỹ) (Chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á) tổ chức Phiên 1, Hội nghị Biển Đông thường niên lần thứ 10.

Đọc tiếp...

Trung Quốc lợi dụng đại dịch Covid 19 tăng cường hành động ở Biển Đông?

Trung Quốc lợi dụng đại dịch Covid 19 tăng cường hành động ở Biển Đông?

Đại dịch COVID-19 không tạo ra những cơ hội mới cho Bắc Kinh tại Biển Đông, mà thực chất Trung Quốc chỉ tiếp tục thực hiện chiến lược lâu nay của mình.

Đọc tiếp...

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phát động tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phát động tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN gửi các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Đọc tiếp...

Tài liệu tuyên truyền: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020

Tài liệu tuyên truyền: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020

Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 do Liên hợp quốc lựa chọn là là “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 là “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Đọc tiếp...

Giải mã chiến lược cơ hội của Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Giải mã chiến lược cơ hội của Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Đại dịch đã không làm suy giảm các hoạt động địa chính trị - trên thực tế, dịch bệnh dường như còn làm gia tăng những căng thẳng vốn có. Việc hiểu rõ liệu Trung Quốc có thay đổi chính sách đối ngoại hay không, và nếu có thì như thế nào, đóng vai trò trọng yếu trong việc đánh giá những diễn biến trong khu vực ngoại vi của Trung Quốc và những dự định tiếp theo của Bắc Kinh.

Đọc tiếp...

Đối đầu không giúp Trung Quốc tại Biển Đông

Đối đầu không giúp Trung Quốc tại Biển Đông

Đại dịch COVID-19 là cơ hội cho nỗ lực của Trung Quốc nhằm kéo các nước Đông Nam Á lại gần hơn về phía mình. Vì vậy, trong việc xử lý xung đột ở Biển Đông, hành động cho để nhận và một cử chỉ hào phóng nào đó có thể là cách thức hữu hiệu để Bắc Kinh giành được lòng tin và sự tôn trọng từ các nước láng giềng nhỏ hơn.

Đọc tiếp...

Khả năng cuộc chiến Biển Đông định hình lại châu Á

Khả năng cuộc chiến Biển Đông định hình lại châu Á

Một cuộc chiến có thể nổ ra bất kỳ lúc nào ở Biển Đông có thể định hình lại châu Á nói riêng và thế giới nói chung, trong bối cảnh cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều đang chuẩn bị cho kịch bản này.

Đọc tiếp...

Tiền đồn quân sự Trung Quốc ở Biển Đông-Thách thức của cộng đồng quốc tế

Tiền đồn quân sự Trung Quốc ở Biển Đông-Thách thức của cộng đồng quốc tế

Trong khi thế giới đang chật vật đương đầu với đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, Trung Quốc tiếp tục củng cố các đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, mà không có bất kỳ phản ứng nào từ cộng đồng quốc tế.

Đọc tiếp...

ASEAN vật lộn với hai mối đe dọa: Biển Đông và COVID-19

ASEAN vật lộn với hai mối đe dọa: Biển Đông và COVID-19

Trong bối cảnh các nước trên thế giới phải đương đầu với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính phủ các nước Đông Nam Á không những phải vật lộn đối phó với đại dịch mà còn phải đối phó với những mối đe dọa vốn tồn tại dai dẳng trên mặt trận biển.

Đọc tiếp...

COVID-19 làm tăng rủi ro xung đột tại Biển Đông

COVID-19 làm tăng rủi ro xung đột tại Biển Đông

Mỹ và Trung Quốc đang sử dụng quân đội của họ để phát đi tín hiệu rằng trong đại dịch COVID-19, sẽ không bên nào lơ là cảnh giác ở Đài Loan và Biển Đông.

Đọc tiếp...

COVID 19 - Nhân tố tiềm tàng làm thay đổi cuộc chơi ở Biển Đông

COVID 19 - Nhân tố tiềm tàng làm thay đổi cuộc chơi ở Biển Đông

Vai trò "nhân tố tiềm tàng làm thay đổi cuộc chơi trên toàn cầu" của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) có thể sẽ được bộc lộ một cách đầy đủ tại Biển Đông.

Đọc tiếp...

Mỹ và Philippines phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Mỹ và Philippines phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Ngày 2/4, tàu cá Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Hành động này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ và Philippines đã đưa ra tuyên bố phản đối và kêu gọi Trung Quốc hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đọc tiếp...

Ba vấn đề Mỹ đối mặt khi tập hợp liên minh chống Trung Quốc

Ba vấn đề Mỹ đối mặt khi tập hợp liên minh chống Trung Quốc

Hiện là thời điểm khó khăn đối với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khi họ bị cuốn vào cuộc cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Một đồng minh lâu năm của Mỹ là Philippines đang thay đổi cách tiếp cận với Washington và Bắc Kinh.

Đọc tiếp...

Cơ chế tham vấn Trung Quốc-Malaysia và tác động đối với Biển Đông

Cơ chế tham vấn Trung Quốc-Malaysia và tác động đối với Biển Đông

Tuyên bố gần đây về cơ chế tham vấn song phương giữa Trung Quốc và Malaysia về vẫn đề biển đã làm dấy lên những nghi ngại liên quan vấn đề Biển Đông mà hai bên có yêu sách lấn.

Đọc tiếp...

Khai thác chung với Trung Quốc ở Biển Đông - Hiểm họa và lợi ích

Khai thác chung với Trung Quốc ở Biển Đông - Hiểm họa và lợi ích

Tiến triển nào trong hoạt động hợp tác ở vùng biển tranh chấp chỉ diễn ra nếu Trung Quốc chấp nhận thỏa hiệp với các quốc gia yêu sách khác bằng cách công nhận phán quyết ngày 12/7/2016 dựa trên công ước UNCLOS khi Philippines là bên thắng kiện.

Đọc tiếp...

Viễn cảnh "ác mộng" trên Biển Đông từ quan điểm của Nhật Bản

Viễn cảnh

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lo ngại rằng Biển Đông có thể trở thành một "ao nhà của Bắc Kinh",... một vùng biển đủ sâu để Hải quân của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể triển khai các tàu ngầm tấn công hạt nhân, có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Đọc tiếp...

Trung Quốc sẽ làm gì với các đảo đá trên Biển Đông?

Trung Quốc sẽ làm gì với các đảo đá trên Biển Đông?

Trung Quốc sẽ tiếp tục thâu tóm các thực thể ở Biển Đông và sẽ sử dụng các căn cứ này để phô trương sức mạnh và thực hiện hành vi đe dọa. Liệu Trung Quốc có thực sự bảo vệ các thực thể cũng như có kế hoạch gì sắp tới?

Đọc tiếp...

Châu Âu “quyết tâm can dự” vào châu Á-Thái Bình Dương và Biển Đông?

Châu Âu “quyết tâm can dự” vào châu Á-Thái Bình Dương và Biển Đông?

Theo giới phân tích, các nước lớn ở châu Âu đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của họ ở châu Á-Thái Bình Dương bằng các chiến dịch tự do hàng hải trong bối cảnh lo ngại căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Trung Quốc và Philippines nhận được gì khi cùng khai thác tài nguyên?

Trung Quốc và Philippines nhận được gì khi cùng khai thác tài nguyên?

Với thoả thuận khai thác dầu và khí chung, Trung Quốc được chia lợi nhuận và có chỗ đứng ở Bãi Cỏ Rong trong khi công nhận chủ quyền của Philippines.

Đọc tiếp...

Những "giới hạn đỏ" ở Biển Đông

 Những

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại vẫn rất căng thẳng, quân đội Mỹ và Trung Quốc gần đây liên tục có các hành động "ăn miếng trả miếng" tại Biển Đông.

Đọc tiếp...

Cuộc gặp Tập Cận Bình-Duterte: Màn phô diễn về Biển Đông?

Cuộc gặp Tập Cận Bình-Duterte: Màn phô diễn về Biển Đông?

Chuyến công du Bắc Kinh lần thứ 5 của ông Duterte ít nhất lẽ ra phải là thời điểm thể hiện sự dũng cảm của Philippines - và tạo ra một sự thay đổi đối với trục chính sách đối ngoại hướng tới Trung Quốc của ông, khi tất cả những năm tháng cúi đầu phục tùng trước đây lẽ ra phải giúp Philippines có được một vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán.

Đọc tiếp...

Trung Quốc tìm cách mở rộng EEZ trên Biển Hoa Đông

Trung Quốc tìm cách mở rộng EEZ trên Biển Hoa Đông

Trong khi Trung Quốc và Nhật Bản tranh cãi về phân định biển, các tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động trên thực địa để củng cố yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông.

Đọc tiếp...

Cuộc tập trận Mỹ-ASEAN dưới góc nhìn của giới phân tích

Cuộc tập trận Mỹ-ASEAN dưới góc nhìn của giới phân tích

Việc Mỹ và các quốc gia thành viên ASEAN lần đầu tiên tập trận hàng hải chung có hàm ý và tác động như thế nào trong bối cảnh căng thẳng trên biển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương gia tăng hiện nay?

Đọc tiếp...

Doanh nghiệp Trung Quốc củng cố vai trò trên Biển Đông?

Doanh nghiệp Trung Quốc củng cố vai trò trên Biển Đông?

Theo một nghiên cứu mới đăng trên ISEAS, các doanh nghiệp (SOE) của Bắc Kinh đang đóng vai trò ngày một lớn trong hoạt động xây dựng trên Biển Đông và tìm cách củng cố vị thế vững chắc trong những năm sắp tới. Nghiên cứu trên đã cho thấy Bắc Kinh đang khuyến khích các doanh nghiệp này hoạt động tại đây.

Đọc tiếp...

Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri La 2018

Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri La 2018

Đối thoại Shangri La thường niên lần thứ 17 ở Singapore năm nay đã không gây thất vọng với số lượng Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức cấp cao tham dự đạt mức kỷ lục. Trong đó, nội dung địa chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nổi lên là chủ đề trọng tâm của hội nghị này.

Đọc tiếp...

Philippines có thể cùng khai thác với Trung Quốc ở Biển Đông?

Philippines có thể cùng khai thác với Trung Quốc ở Biển Đông?

Chuyên gia Batongbacal cho rằng bài báo năm 1999 mà Ngoại trưởng Cayetano đề cập không hề phản ánh tình hình ở Philippines và Trung Quốc sau khi Tòa Trọng tài phán quyết, bởi bài báo này đã được viết cách đây 19 năm.

Đọc tiếp...

Biển Đông vẫn "làm nóng" Đối thoại Shangri-La 2018

Biển Đông vẫn

Hội nghị thượng đỉnh rất được mong chờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không làm lu mờ Đối thoại Shangri-La. Tranh chấp Biển Đông đã trở thành vấn đề nóng và được đề cập đến trong nhiều phát biểu của các Bộ trưởng và tại các phiên thảo luận.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 3549 khách Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin