25 - 7 - 2021 | 3:13
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home TIN THAM KHẢO NCBĐ Trung Quốc: Lệnh cấm đánh bắt cá năm 2012

Trung Quốc: Lệnh cấm đánh bắt cá năm 2012

Email In PDF.

Toàn văn thông báo  của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về lệnh cấm đánh bắt cá tại các vùng biển, trong đó áp dụng cho Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ. Thời gian cấm đánh bắt cá tại khu vực biển Hoàng Hải, Bột Hải, và Đông Hải điều chỉnh từ ngày 1 tháng 06 đến ngày 01 tháng 08, riêng chính sách quy định cấm kéo lưới đánh bắt cá đối với khu vực biển Nam Hải (Biển Đông) tạm thời không có thay đổi (từ 16/5-1/8, dài hơn các khu vực khác).

 

Trong ngày 30/12/2011 và các ngày 05-07/01/2012, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc với những cơ quan trực thuộc là các cục quản lý ngư chính thuộc những khu vực Nam Sa (Trường Sa), Nam Hải (Biển Đông), Đông Hải đã liên tục tổ chức các hội nghị, hội thảo về việc kiểm soát, cấm đánh bắt cá theo mùa trên các vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải, và Biển Đông. Tới ngày 12/01/2012, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc một lần nữa đơn phương tuyên bố về lệnh cấm đánh bắt cá tại các vùng biển, trong đó áp dụng cho Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập tức phản đối lệnh cấm này.

   

Thông Báo Liên Quan Việc Điều Chỉnh Thời Gian

Cấm Đánh Bắt Cá Bằng Lưới Quét

 

Nguồn gốc tin: Phòng Bảo vệ Tài nguyên Môi trường, Cục Nghề cá

Đơn vị ra văn bản: Bộ Nông nghiệp Trung Quốc

Số văn bản : Thông báo số 1, Bộ Nông nghiệp TQ

Thời gian ra thông báo: Ngày 12/01/2012

 

Quy định mùa cấm đánh bắt cá là một đề mục quan trọng trong chế độ bảo tồn tài nguyên biển được xây dựng căn cứ theo “Luật Ngư nghiệp”, kể từ khi đưa vào triển khai thực hiện từ năm 1995 đến nay, quy định này đã gặt hái được nhiều tiến bộ trên các mặt về lợi ích kinh tế, xã hội và sinh thái, nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của các giới trong xã hội và đại đa số ngư dân. Để tiếp tục thực hiện “Đề cương hành động nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên thủy sản của Trung Quốc”, cũng như để bảo tồn và sử dụng hợp lý hơn nguồn tài nguyên sinh vật biển, tháng 3 năm 2011, Bộ Nông nghiệp đã ra thông báo việc đưa toàn bộ các khu vực tầu cá kéo lưới đánh bắt trên biển Hoàng hải, Bột hải, và Đông hải vào trong phạm vi quản lý đánh bắt, thời gian cấm đánh bắt và các phương thức tác nghiệp kéo lưới khác được thực hiện giống nhau. Nhìn chung, sau khi điều chỉnh, việc thực hiện quy định chế độ mùa cấm đánh bắt cá về cơ bản ổn định, tuy nhiên cũng tồn tại một bộ phận khu vực mà ngư dân gặp phải những vấn đề khó khăn trong hoạt động tác nghiệp nghề cá. Nhằm thống nhất kết hợp việc bảo tồn tài nguyên, công tác quản lý ngư nghiệp và năng lực tác nghiệp của ngư dân, Bộ Nông nghiệp đã nghiêm túc lắng nghe những kiến nghị từ ngư dân, các cơ quan quản lý ngư nghiệp, và các chuyên gia có liên quan, đồng thời trên cơ sở triển khai các nghiên cứu thực tế, quyết định đưa thời gian cấm kéo lưới đánh bắt cá tại khu vực biển Hoàng Hải, Bột Hải, và Đông hải thống nhất điều chỉnh từ ngày 1 tháng 06 đến ngày 01 tháng 08, riêng chính sách quy định cấm kéo lưới đánh bắt cá đối với khu vực biển Nam hải (Biển Đông) tạm thời không có thay đổi. Thông báo liên quan về quy định mùa cấm kéo lưới đánh bắt cá trên biển sau khi điều chỉnh sẽ như sau:

I-Quy định vùng nước cấm đánh bắt

Các vùng nước thuộc biển Bột hải, Hoàng hải, Đông hải, kể cả khu vực 12 độ vĩ bắc của biển Nam hải (Biển Đông) (bao gồm Vịnh Bắc bộ).

II-Quy định loại hình tác nghiệp cấm đánh bắt

(1)-Vùng nước “Khu vực biển tiếp giáp giữa Phúc kiến và Quảng Đông” thuộc phía bắc của biển Bột hải, Hoàng hải, Đông hải: Ngoại trừ sử dụng ngư cụ cần câu, cấm tất cả các hình thức tác nghiệp khác.

(2)-Vùng nước thuộc 12 độ vĩ bắc của biển Nam Hải (Biển Đông) tới “khu vực biển tiếp giáp giữa Phúc Kiến và Quảng Đông” (bao gồm Vịnh Bắc bộ): Ngoại trừ lưới đơn tầng và cần câu, cấm tất cả các hình thức tác nghiệp khác.

III-Quy định thời gian cấm đánh bắt

(1)-Vùng nước thuộc 35 độ vĩ bắc về phía bắc của biển Bột hải, biển Hoàng hải sẽ thực hiện từ 12h ngày 01 tháng 06 đến 12h ngày 01 tháng 09; trong đó cấm kéo lưới đánh bắt kể từ 12h ngày 01 tháng 06 đến 12h ngày 01 tháng 08.

(2)-Vùng nước từ 35 độ vĩ bắc đến 26 độ 30' của biển Hoàng hải và biển Đông hải sẽ thực hiện từ 12h ngày 01 tháng 06 cho đến 12h ngày 16 tháng 09; vùng nước thuộc biển Đông hải từ 26.30' độ vĩ bắc tới “khu vực biển tiếp giáp giữa Phúc kiến và Quảng đông” sẽ thực hiện từ 12h ngày 16 tháng 05 đến 12h ngày 01 tháng 08. Trong đó: thời gian quy định cấm đánh bắt bằng các hình thức kéo giàn rọ tôm, lưới lồng, lưới quét sẽ thực hiện từ 12h ngày 01 tháng 06 đến 12h ngày 01 tháng 08, thời gian cấm kéo lưới bắt cá bằng đèn quét thực hiện từ 12h ngày 01 tháng 05 đến 12h ngày 01 tháng 07. 

(3)-Vùng nước từ 12 độ vĩ bắc tới “khu vực biển tiếp giáp giữa Phúc Kiến và Quảng Đông” của biển Nam hải (Biển Đông) (bao gồm Vịnh Bắc bộ) sẽ cấm đánh bắt từ 12h ngày 16 tháng 05 đến 12h ngày 01 tháng 08.

(4)-Thời gian quy định cấm các tác nghiệp đánh bắt không ít hơn hai tháng rưỡi, mức cụ thể sẽ do những cơ quan quản lý nghề cá của các thành phố trực thuộc các tỉnh, các khu tự trị ven biển quyết định, và báo cáo Bộ Nông nghiệp về đề án chuẩn bị.

Các tỉnh (thành) có thể căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, trên cơ sở quy định của quốc gia để xây dựng thêm các biện pháp nghiêm ngặt nhằm thực hiện việc bảo tồn tài nguyên.

IV-Quy định thời gian thực hiện

Những quy định điều chỉnh mùa cấm đánh bắt cá trên đây có hiệu lực thực hiện bắt đầu từ năm 2012.

Chế độ mùa cấm đánh bắt cá trên biển là một biện pháp thực hiện quan trọng nhằm bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh vật biển, xây dựng văn minh sinh thái hải dương, thúc đẩy hoạt động nghề cá phát triển một cách bền vững, là chế độ nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu đánh bắt dân sinh của ngư dân các vùng ven biển và thực tiễn ổn định xã hội của các làng nghề cá. Chính phủ nhân dân các cấp ven biển cần đẩy cao thêm một bước nhận thức đối với tính quan trọng của việc thực hiện quy định mùa cấm đánh bắt cá, kiên định thực hiện tốt các điều khoản của quy định này. Những cơ quan quản lý nghề cá ven biển các cấp cũng như những cơ quan quản lý, giám sát ngư chính, ngư cảng trực thuộc, dưới sự chỉ đạo của chính phủ địa phương, cần mở rộng mức độ tuyên truyền, đẩy mạnh thực thi quản lý pháp luật, tăng cường việc phối hợp và hợp tác. Những đơn vị sản xuất ngư nghiệp liên quan và quần chúng ngư dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản trong quy định mùa cấm đánh bắt cá, cùng duy trì hoạt động sản xuất nghề cá một cách ổn định và các quy trình của mùa cấm đánh bắt, đảm bảo chế độ mùa cấm đánh bắt cá được tiến hành thuận lợi.

Đặc biệt xin thông báo

                                                                                            Ngày 12 tháng 01 năm 2012

(Bản thông báo này đề cập tới “vùng nước tiếp giáp giữa Phúc Kiến và Quảng Đông” là để chỉ khu vực quản lý ranh giới vùng nước tiếp giáp giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, cũng như đường tiếp giáp giữa bờ xa của khu vực này tại vị trí thuộc (117º31'37.40" độ đông, 23º09'42.60" độ bắc)  và tháp đèn Nga Loan Tị ở mũi phía nam của đảo Đài Loan tại vị trí (120º50'43" độ đông  và 21º54'15" độ bắc).

 Bản gốc tiếng Trung "农业部关于调整刺网休渔时间的通告"

Dịch Việt Ngữ: Đăng Dương (Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12

Sáng ngày 16/11/2020, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề “Duy trì Hoà bình và Hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) đồng tổ chức đã khai mạc.

Đọc tiếp...

Hội thảo quốc tế “Việt Nam-ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước”

Hội thảo quốc tế “Việt Nam-ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước”

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN và 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN, sáng 19/8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Việt Nam-ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước”.

Đọc tiếp...

Thông cáo báo chí: Đối thoại biển Việt Nam - EU

Thông cáo báo chí: Đối thoại biển Việt Nam - EU

Ngày 19/8/2020, Học viện Ngoại giao cùng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Hà Nội và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) đã tổ chức Đối thoại biển với chủ đề “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU”.

Đọc tiếp...

Hội nghị Biển Đông thường niên lần thứ 10

Hội nghị Biển Đông thường niên lần thứ 10

Ngày 14/7/2020, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS, Mỹ) (Chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á) tổ chức Phiên 1, Hội nghị Biển Đông thường niên lần thứ 10.

Đọc tiếp...

Trung Quốc lợi dụng đại dịch Covid 19 tăng cường hành động ở Biển Đông?

Trung Quốc lợi dụng đại dịch Covid 19 tăng cường hành động ở Biển Đông?

Đại dịch COVID-19 không tạo ra những cơ hội mới cho Bắc Kinh tại Biển Đông, mà thực chất Trung Quốc chỉ tiếp tục thực hiện chiến lược lâu nay của mình.

Đọc tiếp...

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phát động tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phát động tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN gửi các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Đọc tiếp...

Tài liệu tuyên truyền: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020

Tài liệu tuyên truyền: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020

Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 do Liên hợp quốc lựa chọn là là “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 là “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Đọc tiếp...

Giải mã chiến lược cơ hội của Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Giải mã chiến lược cơ hội của Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Đại dịch đã không làm suy giảm các hoạt động địa chính trị - trên thực tế, dịch bệnh dường như còn làm gia tăng những căng thẳng vốn có. Việc hiểu rõ liệu Trung Quốc có thay đổi chính sách đối ngoại hay không, và nếu có thì như thế nào, đóng vai trò trọng yếu trong việc đánh giá những diễn biến trong khu vực ngoại vi của Trung Quốc và những dự định tiếp theo của Bắc Kinh.

Đọc tiếp...

Đối đầu không giúp Trung Quốc tại Biển Đông

Đối đầu không giúp Trung Quốc tại Biển Đông

Đại dịch COVID-19 là cơ hội cho nỗ lực của Trung Quốc nhằm kéo các nước Đông Nam Á lại gần hơn về phía mình. Vì vậy, trong việc xử lý xung đột ở Biển Đông, hành động cho để nhận và một cử chỉ hào phóng nào đó có thể là cách thức hữu hiệu để Bắc Kinh giành được lòng tin và sự tôn trọng từ các nước láng giềng nhỏ hơn.

Đọc tiếp...

Khả năng cuộc chiến Biển Đông định hình lại châu Á

Khả năng cuộc chiến Biển Đông định hình lại châu Á

Một cuộc chiến có thể nổ ra bất kỳ lúc nào ở Biển Đông có thể định hình lại châu Á nói riêng và thế giới nói chung, trong bối cảnh cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều đang chuẩn bị cho kịch bản này.

Đọc tiếp...

Tiền đồn quân sự Trung Quốc ở Biển Đông-Thách thức của cộng đồng quốc tế

Tiền đồn quân sự Trung Quốc ở Biển Đông-Thách thức của cộng đồng quốc tế

Trong khi thế giới đang chật vật đương đầu với đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, Trung Quốc tiếp tục củng cố các đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, mà không có bất kỳ phản ứng nào từ cộng đồng quốc tế.

Đọc tiếp...

ASEAN vật lộn với hai mối đe dọa: Biển Đông và COVID-19

ASEAN vật lộn với hai mối đe dọa: Biển Đông và COVID-19

Trong bối cảnh các nước trên thế giới phải đương đầu với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính phủ các nước Đông Nam Á không những phải vật lộn đối phó với đại dịch mà còn phải đối phó với những mối đe dọa vốn tồn tại dai dẳng trên mặt trận biển.

Đọc tiếp...

COVID-19 làm tăng rủi ro xung đột tại Biển Đông

COVID-19 làm tăng rủi ro xung đột tại Biển Đông

Mỹ và Trung Quốc đang sử dụng quân đội của họ để phát đi tín hiệu rằng trong đại dịch COVID-19, sẽ không bên nào lơ là cảnh giác ở Đài Loan và Biển Đông.

Đọc tiếp...

COVID 19 - Nhân tố tiềm tàng làm thay đổi cuộc chơi ở Biển Đông

COVID 19 - Nhân tố tiềm tàng làm thay đổi cuộc chơi ở Biển Đông

Vai trò "nhân tố tiềm tàng làm thay đổi cuộc chơi trên toàn cầu" của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) có thể sẽ được bộc lộ một cách đầy đủ tại Biển Đông.

Đọc tiếp...

Mỹ và Philippines phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Mỹ và Philippines phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Ngày 2/4, tàu cá Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Hành động này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ và Philippines đã đưa ra tuyên bố phản đối và kêu gọi Trung Quốc hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đọc tiếp...

Ba vấn đề Mỹ đối mặt khi tập hợp liên minh chống Trung Quốc

Ba vấn đề Mỹ đối mặt khi tập hợp liên minh chống Trung Quốc

Hiện là thời điểm khó khăn đối với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khi họ bị cuốn vào cuộc cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Một đồng minh lâu năm của Mỹ là Philippines đang thay đổi cách tiếp cận với Washington và Bắc Kinh.

Đọc tiếp...

Cơ chế tham vấn Trung Quốc-Malaysia và tác động đối với Biển Đông

Cơ chế tham vấn Trung Quốc-Malaysia và tác động đối với Biển Đông

Tuyên bố gần đây về cơ chế tham vấn song phương giữa Trung Quốc và Malaysia về vẫn đề biển đã làm dấy lên những nghi ngại liên quan vấn đề Biển Đông mà hai bên có yêu sách lấn.

Đọc tiếp...

Khai thác chung với Trung Quốc ở Biển Đông - Hiểm họa và lợi ích

Khai thác chung với Trung Quốc ở Biển Đông - Hiểm họa và lợi ích

Tiến triển nào trong hoạt động hợp tác ở vùng biển tranh chấp chỉ diễn ra nếu Trung Quốc chấp nhận thỏa hiệp với các quốc gia yêu sách khác bằng cách công nhận phán quyết ngày 12/7/2016 dựa trên công ước UNCLOS khi Philippines là bên thắng kiện.

Đọc tiếp...

Viễn cảnh "ác mộng" trên Biển Đông từ quan điểm của Nhật Bản

Viễn cảnh

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lo ngại rằng Biển Đông có thể trở thành một "ao nhà của Bắc Kinh",... một vùng biển đủ sâu để Hải quân của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể triển khai các tàu ngầm tấn công hạt nhân, có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Đọc tiếp...

Trung Quốc sẽ làm gì với các đảo đá trên Biển Đông?

Trung Quốc sẽ làm gì với các đảo đá trên Biển Đông?

Trung Quốc sẽ tiếp tục thâu tóm các thực thể ở Biển Đông và sẽ sử dụng các căn cứ này để phô trương sức mạnh và thực hiện hành vi đe dọa. Liệu Trung Quốc có thực sự bảo vệ các thực thể cũng như có kế hoạch gì sắp tới?

Đọc tiếp...

Châu Âu “quyết tâm can dự” vào châu Á-Thái Bình Dương và Biển Đông?

Châu Âu “quyết tâm can dự” vào châu Á-Thái Bình Dương và Biển Đông?

Theo giới phân tích, các nước lớn ở châu Âu đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của họ ở châu Á-Thái Bình Dương bằng các chiến dịch tự do hàng hải trong bối cảnh lo ngại căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Trung Quốc và Philippines nhận được gì khi cùng khai thác tài nguyên?

Trung Quốc và Philippines nhận được gì khi cùng khai thác tài nguyên?

Với thoả thuận khai thác dầu và khí chung, Trung Quốc được chia lợi nhuận và có chỗ đứng ở Bãi Cỏ Rong trong khi công nhận chủ quyền của Philippines.

Đọc tiếp...

Những "giới hạn đỏ" ở Biển Đông

 Những

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại vẫn rất căng thẳng, quân đội Mỹ và Trung Quốc gần đây liên tục có các hành động "ăn miếng trả miếng" tại Biển Đông.

Đọc tiếp...

Cuộc gặp Tập Cận Bình-Duterte: Màn phô diễn về Biển Đông?

Cuộc gặp Tập Cận Bình-Duterte: Màn phô diễn về Biển Đông?

Chuyến công du Bắc Kinh lần thứ 5 của ông Duterte ít nhất lẽ ra phải là thời điểm thể hiện sự dũng cảm của Philippines - và tạo ra một sự thay đổi đối với trục chính sách đối ngoại hướng tới Trung Quốc của ông, khi tất cả những năm tháng cúi đầu phục tùng trước đây lẽ ra phải giúp Philippines có được một vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán.

Đọc tiếp...

Trung Quốc tìm cách mở rộng EEZ trên Biển Hoa Đông

Trung Quốc tìm cách mở rộng EEZ trên Biển Hoa Đông

Trong khi Trung Quốc và Nhật Bản tranh cãi về phân định biển, các tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động trên thực địa để củng cố yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông.

Đọc tiếp...

Cuộc tập trận Mỹ-ASEAN dưới góc nhìn của giới phân tích

Cuộc tập trận Mỹ-ASEAN dưới góc nhìn của giới phân tích

Việc Mỹ và các quốc gia thành viên ASEAN lần đầu tiên tập trận hàng hải chung có hàm ý và tác động như thế nào trong bối cảnh căng thẳng trên biển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương gia tăng hiện nay?

Đọc tiếp...

Doanh nghiệp Trung Quốc củng cố vai trò trên Biển Đông?

Doanh nghiệp Trung Quốc củng cố vai trò trên Biển Đông?

Theo một nghiên cứu mới đăng trên ISEAS, các doanh nghiệp (SOE) của Bắc Kinh đang đóng vai trò ngày một lớn trong hoạt động xây dựng trên Biển Đông và tìm cách củng cố vị thế vững chắc trong những năm sắp tới. Nghiên cứu trên đã cho thấy Bắc Kinh đang khuyến khích các doanh nghiệp này hoạt động tại đây.

Đọc tiếp...

Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri La 2018

Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri La 2018

Đối thoại Shangri La thường niên lần thứ 17 ở Singapore năm nay đã không gây thất vọng với số lượng Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức cấp cao tham dự đạt mức kỷ lục. Trong đó, nội dung địa chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nổi lên là chủ đề trọng tâm của hội nghị này.

Đọc tiếp...

Philippines có thể cùng khai thác với Trung Quốc ở Biển Đông?

Philippines có thể cùng khai thác với Trung Quốc ở Biển Đông?

Chuyên gia Batongbacal cho rằng bài báo năm 1999 mà Ngoại trưởng Cayetano đề cập không hề phản ánh tình hình ở Philippines và Trung Quốc sau khi Tòa Trọng tài phán quyết, bởi bài báo này đã được viết cách đây 19 năm.

Đọc tiếp...

Biển Đông vẫn "làm nóng" Đối thoại Shangri-La 2018

Biển Đông vẫn

Hội nghị thượng đỉnh rất được mong chờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không làm lu mờ Đối thoại Shangri-La. Tranh chấp Biển Đông đã trở thành vấn đề nóng và được đề cập đến trong nhiều phát biểu của các Bộ trưởng và tại các phiên thảo luận.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 7477 khách Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin