30 - 3 - 2017 | 21:39
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home TIN THAM KHẢO NCBĐ Đề xuất của Philíppin cho vấn đề Biển Đông

Đề xuất của Philíppin cho vấn đề Biển Đông

Email In PDF.

Trong các hội nghị hay tiếp xúc song phương và đa phương giữa Philíppin và ASEAN với các đối tác tại Bali, In-đô-nê-xi-a từ 16-23/7, đoàn đại biểu Philíppin do Bộ trưởng Ngoại giao Albert F.Del Rosario đã luôn đề cập và nhấn mạnh đến quan điểm cũng như giải pháp cho vấn đề Biển Đông của nước này: Đó là khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác ASEAN-Trung Quốc (ZoPFF/C) ở Biển Tây Philíppin (Biển Đông)

 

Dưới đây là nội dung văn bản về ZoPFF/C do Philíppin cung cấp tại cuộc họp báo của Bộ trưởng Ngoại giao Rosario ở Bali ngay sau khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc kết thúc với sự nhất trí về Bản hướng dẫn thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC):

ZoPFF/C nhằm chuyển Biển Đông từ một khu vực xung đột trở thành khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia duyên hải trong khu vực; cho rằng để đạt được điều này cần phải phân biệt rõ các khu vực tranh chấp và những vùng biển không tranh chấp ở Biển Đông. Khuôn khổ của ZoPFF/C được gói gọn trong tuyên bố của Tổng thống Benigno S.Aquino III: "Những gì của chúng tôi là của chúng tôi, và những gì tranh chấp chúng ta có thể làm việc hướng tới sự hợp tác chung". 

Bộ trưởng Rosario nói: "Ở đây cần tách biệt khu vực tranh chấp và khu vực không tranh chấp. Những gì của chúng tôi là của chúng tôi, và những gì tranh chấp có thể được chia sẻ", đồng thời khẳng định rằng cần phải phân tách rõ các vùng biển tranh chấp và các vùng biển không tranh chấp trước khi thảo luận về vấn đề chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Và điều này có thể được thực hiện thông qua ZoPFF/C. 

* Nội dung của ZoPFF/C gồm 10 bước sau: 

1. Không phải toàn bộ Biển Đông là tranh chấp 

2. Khu vực tranh chấp ở Biển Đông là cụ thể, xác định được và đo đạc được. 

3. Khu vực tranh chấp có thể xác định được và đo được bằng việc làm rõ tính chất của nó và sự phân biệt giữa các "tranh chấp lãnh thổ" và những "đòi hỏi về chủ quyền biển". 

4. Tính chất và sự phân biệt giữa "các tranh chấp lãnh thổ" và "các đòi hỏi về chủ quyền biển" ở Biển Đông có thể làm rõ bằng: Thứ nhất, thừa nhận sự phân biệt giữa các địa hình đặc trưng địa lý (như các đảo, bãi đá, bãi cạn lúc chìm lúc nổi và các vùng biển (bao gồm thềm lục địa); Thứ hai, áp dụng các nguyên tắc quản lý mỗi một thành phần này theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). 

5. Tranh chấp ở Biển Đông chủ yếu là về các địa hình đặc trưng liên quan (các đảo, bãi đá, bãi cạn lúc chìm lúc nổi). Nếu có tranh chấp ở vùng biển nhất định chủ yếu là do tranh chấp về các địa hình đặc trưng này. Theo nguyên tắc "đất chi phối biển", người sở hữu đất cũng sở hữu luôn vùng biển bao quanh nó. Vì vậy, nếu chủ sở hữu đất tranh chấp thì vùng biển quanh nó cũng được coi là tranh chấp. 

6. Tuy nhiên, phạm vi của những vùng biển liền kề kể từ các đảo là có giới hạn, hữu hạn, xác định được rõ ràng và đo đạc được theo UNCLOS (Điều 121, Chế độ của các đảo) 

7. Một khi phạm vi của những vùng biển liền kề là xác định được và đo được theo luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, thì phạm vi của tranh chấp cả về các địa hình đặc trưng liên quan (tranh chấp lãnh thổ) và các khu vực biển (tranh chấp đòi chủ quyền biển) được tạo ra từ các địa hình đặc trưng được nhắc tới, hoàn toàn có thể xác định được. 

8. Một khi phạm vi hay giới hạn của khu vực tranh chấp (địa hình đặc trưng liên quan + các vùng biển liền kề) là xác định được thì có thể phân tách tương tự với phần còn lại của các vùng biển không tranh chấp ở Biển Đông. 

9. Khu vực tranh chấp (các địa hình đặc trưng liên quan + các vùng biển liền kề) có thể phân tách với các vùng biển không tranh chấp (và thềm lục địa) ở Biển Đông bằng cách khoanh vùng khu vực tranh chấp đã nói. Việc khoanh vùng theo nghĩa đen sẽ chấp thuận "gác lại những tranh chấp lãnh thổ" và mở đường cho sự hợp tác hiệu quả và có ý nghĩa giữa các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. 

10. Vì vậy, hợp tác chung ở khu vực khoanh vùng (như khu vực hợp tác chung) có thể được thực hiện giữa các nước tuyên bố chủ quyền. Bên ngoài khu vực khoanh vùng, các quốc gia duyên hải trong vùng biển nửa kín cũng có thể tham gia các hoạt động hợp tác thích hợp theo Phần IX của UNCLOS, trong khi thực hiện các quyền chủ quyền đối với các vùng biển này theo Điều 3, 4, 55, 57 và 76 của UNCLOS. 

* Về đề xuất ZoPFF/C, Philíppin giải thích như sau: 

A. Khu vực tranh chấp 

Không phải toàn bộ Biển Đông bị tranh chấp. 

Các tranh chấp ở Biển Đông thực sự giới hạn ở các địa hình đặc trưng (các đảo, bãi đá, bãi cạn lúc chìm lúc nổi) ở Trường Sa và Hoàng Sa. Có hai nhóm đảo tranh chấp ở Biển Đông: 1/ Trường Sa và 2/ Hoàng Sa 
Hiện Trung Quốc tuyên bố toàn bộ chủ quyền đối với các địa hình đặc trưng ở Trường Sa. Philíppin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a và Brunây tuyên bố chủ quyền một phần các địa hình đặc trưng ở Trường Sa. Việt Nam và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa. 

Vùng biển (và thềm lục địa) vượt ra ngoài các địa hình đặc trưng liên quan bị tranh chấp (và các vùng biển liền kề) là không tranh chấp. 

B. Khoanh vùng: Phân tách các địa hình đặc trưng liên quan bị tranh chấp với các vùng biển không tranh chấp ở Biển Đông 

Các địa hình đặc trưng liên quan bị tranh chấp (và các vùng biển liền kề của chúng) có thể được phân tách với các vùng biển còn lại của Biển Đông bằng cách khoanh vùng các địa hình đặc trưng đã được nói tới. Các vùng biển liền kề của các địa hình đặc trưng liên quan có thể xác định bằng cách áp dụng Điều 121 của UNCLOS. 
Hầu hết các địa hình đặc trưng ở Trường Sa thực sự và rõ ràng là các bãi đá và bãi cạn lúc chìm lúc nổi. 

C. Phương pháp tiếp cận hợp tác: Tính hai mặt của chế độ 

Một khi: các địa hình đặc trưng liên quan bị tranh chấp về mặt lãnh thổ được khoanh vùng, các hoạt động hợp tác thích hợp theo các chế độ kép của 1/ Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), và 2/ Phần IX của UNCLOS có thể được thực hiện một cách tương ứng ở khu vực khoanh vùng và phần còn lại của các vùng biển ở Biển Đông: 

1. Khu vc khoanh vùng là Khu vc hp tác chung (JCA) 

Có thể thiết kế khu vực khoanh vùng như JCA. 

COC có thể áp dụng một cách đặc biệt ở JCA. COC có thể được thiết kế để ngăn ngừa các đụng độ quân sự tình cờ thông qua Các quy tắc can dự (ROE) cụ thể giữa các bên. 

JCA có thể được phi quân sự hóa, nghĩa là thay thế nhân viên quân sự bằng cảnh sát hay nhân viên bảo vệ bờ biển. 
Ủy ban thường trực làm việc chung (JPWC) trong số các quốc gia tuyên bố chủ quyền có thể được thành lập để quản lý chung khu vực khoanh vùng, bao gồm cả việc soạn thảo và thực hiện COC. JPWC đệ trình các báo cáo thường kỳ lên Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc (SOM). SOM đệ trình các báo cáo thường kỳ lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc (AMM). AMM có thể thông báo cho Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). 

Các hoạt động chung có thể tiến hành trong JCA như phát triển chung; nghiên cứu khoa học biển; bảo vệ môi trường biển; an toàn đi lại và thông tin liên lạc trên biển; hoạt động tìm kiếm và cứu nạn; đối xử nhân đạo với tất cả những người gặp nguy hiểm hay kiệt sức trên biển; chống tội phạm xuyên quốc gia. Đặc biệt, Công viên hòa bình chung trên biển (JMPP) có thể được thiết lập ở JCA. Nó sẽ là một bước thực hiện cụ thể DOC và một khởi đầu cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn ở Biển Đông. 

Cơ chế quản lý theo JPWC và JMPP có thể đóng vai trò như “cơ chế dàn xếp tranh chấp” ở JCA. 

2. UNCLOS phần IX: 

Với việc tôn trọng các khu vực biển ngoài khu vực khoanh vùng ở Biển Đông, có thể thực hiện các hoạt động hợp tác chung theo Phần IX của UNCLOS. 

Các hoạt động chung có thể được tiến hành trong khu vực này, bao gồm tìm kiếm và cứu nạn (SAR), chuẩn bị đối phó với sự cố tràn dầu, nghiên cứu khoa học biển (MSR) và các dự án bảo tồn khác. Cơ cấu và mục đích của các hoạt động hợp tác trong khu vực này có thể cũng được thiết lập trong số các quốc gia duyên hải có liên quan theo Điều 123 của UNCLOS./.

Lê Quang (gt)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Các cơ hội cho Mỹ - Trung nếu cuộc chiến giữa hai nước nổ ra

Các cơ hội cho Mỹ - Trung nếu cuộc chiến giữa hai nước nổ ra

Cán cân sức mạnh quân sự tại Tây Thái Bình Dương hiện vẫn nghiêng về Mỹ, song điều này đang thay đổi khi Trung Quốc có sự đầu tư lớn về ngân sách cho quân đội. Nếu diễn ra cuộc chiến Mỹ - Trung nổ ra, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm đầu của Mỹ có thể mất khoảng 5-10%, nhưng Trung Quốc sẽ mất khoảng 25%, thậm chí còn cao hơn.

Đọc tiếp...

Trung Quốc tìm cách thiết lập đế chế mới trên vũ trụ

Trung Quốc tìm cách thiết lập đế chế mới trên vũ trụ

Trung Quốc đang tìm cách thiết lập một đế chế mới trên vũ trụ nhằm khai thác những lợi ích tiềm tàng mà không gian mang lại, từ đó hiện thực hóa "giấc mộng Trung Hoa" của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đọc tiếp...

Chính quyền Donald Trump nên đối phó với Trung Quốc như thế nào?

Chính quyền Donald Trump nên đối phó với Trung Quốc như thế nào?

Tự do hàng hải chính là lợi ích căn bản của Mỹ và đây cũng là vấn đề Mỹ cần nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Mỹ không nên mạo hiểm tiến hành các hành động quân sự nếu chưa tiến hành thỏa đáng các biện pháp ngoại giao.

Đọc tiếp...

Trung Quốc đang giành lợi thế hơn Mỹ ở Biển Đông?

Trung Quốc đang giành lợi thế hơn Mỹ ở Biển Đông?

Trong thời gian qua, tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đã tuần tra trên Biển Đông. Đây là hành động phô trương sức mạnh và năng lực của Hải quân Mỹ để trấn an các đồng minh cũng như gửi một thông điệp tới các đối thủ. Tuy nhiên, câu hỏi đang được nhiều người đặt ra là Washington sẽ tiến hành các chiến dịch như vậy mà không vấp phải phản đối trong bao lâu nữa?

Đọc tiếp...

Ông Duterte đang chơi trò chơi nguy hiểm trên Biển Đông

Ông Duterte đang chơi trò chơi nguy hiểm trên Biển Đông

Việc quay lưng với phán quyết của Toà có thể làm Philippines đứng trước nguy cơ mất đi 1/3 lãnh thổ trên biển vốn rất giầu có về tài nguyên và dấu khí, mà chỉ đổi lại là những khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc nhưng vẫn phải trả.

Đọc tiếp...

"Tuần trăng mật" giữa Philippines và Trung Quốc đã hết?

Như nhiều quốc gia khác, Philippines muốn được độc lập nhiều hơn trong chính sách đối ngoại. Chăm chút quan hệ với Trung Quốc là động thái để tăng ưu thế của Philippines trước các đồng minh hiện tại, nhưng có những giới hạn của việc này

Đọc tiếp...

Indonesia cần làm gì với Trung Quốc ở Biển Đông năm 2017?

Indonesia cần làm gì với Trung Quốc ở Biển Đông năm 2017?

Cách tiếp cận nước đôi của Indonesia đối với Trung Quốc nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho nước này, thay vì có thể giúp Indonesia tránh hoặc vượt qua những thách thức do Trung Quốc gây ra.

Đọc tiếp...

Philippines lo ngại Trung Quốc xây dựng tại bãi cạn Scarborough

Philippines lo ngại Trung Quốc xây dựng tại bãi cạn Scarborough

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng Manila cho rằng Trung Quốc sẽ tìm cách xây dựng đảo nhân tạo tại bãi cạn Scarborough, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động “không thể chấp nhận được” tại tuyến đường biển có nhiều tranh chấp này.

Đọc tiếp...

Nhân tố làm gia tăng nguy cơ chiến tranh trên Biển Đông

Nhân tố làm gia tăng nguy cơ chiến tranh trên Biển Đông

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã tái cơ cấu Hội đồng An ninh Quốc gia và thay đổi đáng chú ý nhất là sự tham gia của Cố vấn chiến lược Steve Bannon. Với sự thay đổi này, các quốc gia châu Á có thể phải "lo lắng" trước vai trò mới của cựu sĩ quan hải quân Mỹ Steve Bannon, người từng có thời gian phục vụ trong quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương.

Đọc tiếp...

Indonesia thúc đẩy hiệp định phân định biên giới trên biển

Indonesia thúc đẩy hiệp định phân định biên giới trên biển

Ngày 15/12/2016, Quốc hội Indonesia (DPR) đã phê chuẩn hiệp định trên biển giữa Indonesia và Singapore, theo đó ranh giới trên biển giữa hai nước được xác định ở phía Đông eo biển Singapore.

Đọc tiếp...

Chính sách cứng rắn của Trump với Trung Quốc sẽ đi tới đâu?

Chính sách cứng rắn của Trump với Trung Quốc sẽ đi tới đâu?

Những phát biểu cứng rắn từ phía chính quyền sắp tới của Mỹ đối với Trung Quốc đang là bước dạo đầu chuẩn bị cho những cuộc đấu về mọi mặt từ an ninh cho tới thương mại và không gian mạng. Tuy nhiên chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đi bao xa trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Cần một hình thức kiểm soát vũ khí ở Biển Đông

Cần một hình thức kiểm soát vũ khí ở Biển Đông

Việc Trung Quốc quân sự hóa, cải tạo và bồi đắp đảo tại khu vực Biển Đông sẽ gây ra nhiều rủi ro cho khu vực, do đó cần thiết phải có một hình thức kiểm soát vũ khí để ngăn chặn quân sự hóa ngày càng gia tăng nếu Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) thất bại.

Đọc tiếp...

Sáu việc ông Trump cần làm để đảm bảo tự do hàng hải

Sáu việc ông Trump cần làm để đảm bảo tự do hàng hải

Việc đề cử cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil, ông Rex Tillerson, làm Ngoại trưởng và Tướng về hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã định hình nhóm an ninh quốc gia cấp cao của mình.

Đọc tiếp...

Thế khó của ASEAN ở Biển Đông

Thế khó của ASEAN ở Biển Đông

ASEAN đối mặt với nhiều "sóng gió" trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trong khu vực và những khó lường xung quanh chính sách sắp tới của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đối với châu Á.

Đọc tiếp...

Dự Luật của Mỹ về trừng phạt Trung Quốc liên quan đến Biển Đông và Hoa Đông

Dự Luật của Mỹ về trừng phạt Trung Quốc liên quan đến Biển Đông và Hoa Đông

Ngày 15/3/2017, ngay trước thời điểm ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Ben Cardin cùng Marco Rubio giới thiệu dự thảo nghị quyết về trừng phạt đối với các pháp nhân Trung Quốc liên quan đến hoạt động ở Biển Đông và Hoa Đông. Dự thảo này đã được Rubio, hiện là chủ tịch của Uỷ ban Quốc hội - Hành pháp về Trung Quốc, giới thiệu tháng 12/2016.

Đọc tiếp...

Phải chăng Trung Quốc thành công hơn trong việc quyến rũ Đông Nam Á ở Biển Đông?

Phải chăng Trung Quốc thành công hơn trong việc quyến rũ Đông Nam Á ở Biển Đông?

Với các nhà phân tích Đông Nam Á giàu kinh nghiệm và đang theo dõi hoạt động xây dựng đảo và phát triển quân đội nhanh chóng của Trung Quốc với mối quan ngại ngày một gia tăng, các quỹ hỗ trợ tài chính dồi dào của Trung Quốc chưa chắc có thể thay đổi tư tưởng của họ. Nhưng với thế hệ trẻ và đi cùng với thời gian, tiền của Trung Quốc có thể mang lại hiệu quả.

Đọc tiếp...

Biển Đông: Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình?

Biển Đông: Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình?

Ngày 20/9, nhật báo Hong Kong Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng trích dẫn một tờ báo địa phương của Đài Loan cho biết có “bốn cấu trúc kiên cố” được xây dựng trên Ba Bình do Đài Loan kiểm soát và gọi là đảo Thái Bình. Giới chuyên gia đặt câu hỏi “Đài Loan xây gì trên đảo này?”

Đọc tiếp...

Doanh nghiệp Trung Quốc đang làm phức tạp tình hình Biển Đông?

Doanh nghiệp Trung Quốc đang làm phức tạp tình hình Biển Đông?

Sau phán quyết của Tòa Trọng tài, Trung Quốc vẫn tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào Biển Đông bởi các nhà hoạch định Trung Quốc tin rằng sự hiện diện của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trong khu vực sẽ giúp tăng cường chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

ASEAN trong vòng xoáy ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ

ASEAN trong vòng xoáy ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ

Sự gắn kết của ASEAN được “thử lửa” trước sự "tấn công” của Trung Quốc đối với những quốc gia ASEAN không liên quan trực tiếp tới tranh chấp về Biển Đông đã và đang nhận các khoản viện trợ "không hoàn lại" lớn từ Bắc Kinh.

Đọc tiếp...

Ba lựa chọn chiến lược cho Việt Nam

Ba lựa chọn chiến lược cho Việt Nam

Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hành động quân sự ở Biển Đông, Việt Nam dường như chỉ có 3 lựa chọn chiến lược gồm: (1) tiếp tục "chiến lược đi dây" hiện nay giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga; (2) trở thành đồng minh của Mỹ để chống Trung Quốc; và (3) phát triển năng lực quân sự, bao gồm cả khả năng răn đe hạt nhân.

Đọc tiếp...

Về chiến lược "gặm nhấm" Biển Đông nguy hiểm của Trung Quốc

Về chiến lược

Chiến lược gặm nhấm của Trung Quốc ở Biển Đông là không sử dụng tên lửa hay máy bay không người lái để giành quyền kiểm soát các vùng biển tranh chấp mà thay vào đó là các tàu hải cảnh và ngư dân.

Đọc tiếp...

Trung Quốc cắt giảm số lượng tàu cá để bảo vệ nguồn hải sản?

Trung Quốc cắt giảm số lượng tàu cá để bảo vệ nguồn hải sản?

Những ngư dân ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc mới đây đã được thông báo không tăng số lượng các tàu đánh bắt cá trong khi các ngư dân ở những tỉnh, thành phố khác bị yêu cầu cắt giảm 3% số lượng tàu cá.

Đọc tiếp...

Tranh chấp Biển Đông sẽ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động thương mại của khu vực?

Tranh chấp Biển Đông sẽ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động thương mại của khu vực?

Những bất đồng về chính trị có thể ảnh hưởng tới những cam kết về kinh tế và sự hỗ trợ phát triển song phương có thể mất đi khi các mối quan hệ không còn tốt đẹp như trước. Một cuộc đối đầu hải quân công khai hay sự cố trên biển - đặc biệt là giữa Trung Quốc và Mỹ – thực sự sẽ gây mất ổn định.

Đọc tiếp...

Nguy cơ nổ ra chiến tranh Trung-Mỹ bất đắc dĩ

Nguy cơ nổ ra chiến tranh Trung-Mỹ bất đắc dĩ

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng Trung Quốc đang nấn ná để không phá hỏng bầu không khí của Hội nghị thượng đỉnh G-20 mà nước này lần đầu tiên tổ chức vào đầu tháng tới tuy nhiên sẽ có những bước đi hung hăng hơn trong khoảng thời gian từ sau hội nghị G-20 đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Đọc tiếp...

Biển Đông phủ bóng đen lên quan hệ Trung Quốc-Singapore

Biển Đông phủ bóng đen lên quan hệ Trung Quốc-Singapore

Mối quan hệ Trung Quốc-Singapore đang trong tình trạng bất định sau phán quyết quan trọng của Tòa Trọng tài tại La Hay về tranh chấp ở Biển Đông. Theo các nhà quan sát, mặc dù Singapore không phải là một bên liên quan trong những tranh chấp đó, song những động thái gần đây của nước này đối với phán quyết đã khiến Bắc Kinh lo lắng.

Đọc tiếp...

Chiến lược lâu dài của Trung Quốc: Hợp tác, cạnh tranh và tránh xung đột

Chiến lược lâu dài của Trung Quốc: Hợp tác, cạnh tranh và tránh xung đột

Các nhà hoạch định Trung Quốc thấy rằng Bắc Kinh cần thận trọng, tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ cho đến khi các lực lượng đã hoàn toàn sẵn sàng, cần sử dụng các phương thức không đối xứng và trỗi dậy một cách an toàn ở châu Á mà không gây ra xung đột nghiêm trọng nào.

Đọc tiếp...

Cách đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông

Cách đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông

Để thúc đẩy một chiến lược như vậy, Mỹ và các đồng minh phải chuẩn bị đối phó với phản ứng của Trung Quốc. Washington phải có đủ lực lượng triển khai cùng các đồng minh để Trung Quốc thấy rõ rằng Mỹ sẵn sàng đáp trả mọi hành vi gây hấn của Trung Quốc và đây chính là nguyên tắc cốt lõi của biện pháp răn đe.

Đọc tiếp...

Giới học giả Indonesia nêu kiến nghị về phán quyết của Tòa

Giới học giả Indonesia nêu kiến nghị về phán quyết của Tòa

Sau khi Tòa Trọng tài ở La-Hay ra phán quyết về vụ kiện ở Biển Đông, giới học giả, báo chí, nhà phân tích và những người trực tiếp làm công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế Indonesia đã ký vào một bức thư kiến nghị, bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đối với phán quyết của Tòa để đệ trình lên Tổng thống Joko Widodo.

Đọc tiếp...

Đánh giá vai trò của ASEAN trong tranh chấp Biển Đông

Đánh giá vai trò của ASEAN trong tranh chấp Biển Đông

Một ASEAN đồng thuận được mong chờ khi thực tế địa chính trị đã ngăn cản tổ chức này đưa ra một tuyên bố chung về phán quyết của Tòa Trọng tài. Trong hai tuần ngắn ngủi, đây là lần thứ hai ASEAN thất bại trong việc tìm ra tiếng nói chung.

Đọc tiếp...

Phán quyết của PCA thúc đẩy chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Phán quyết của PCA thúc đẩy chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Không có gì bất ngờ khi các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Mỹ hoan nghênh phán quyết nhưng cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ dành cho Trung Quốc không gian. Washington sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành động khiêu khích mới nào của Trung Quốc, nhưng cố gắng tránh làm Trung Quốc hiểu rằng những hành động của họ mang tính khiêu khích.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 7903 khách và 1 thành viên Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin