20 - 5 - 2018 | 18:32
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home TIN THAM KHẢO NCBĐ Đề xuất của Philíppin cho vấn đề Biển Đông

Đề xuất của Philíppin cho vấn đề Biển Đông

Email In PDF.

Trong các hội nghị hay tiếp xúc song phương và đa phương giữa Philíppin và ASEAN với các đối tác tại Bali, In-đô-nê-xi-a từ 16-23/7, đoàn đại biểu Philíppin do Bộ trưởng Ngoại giao Albert F.Del Rosario đã luôn đề cập và nhấn mạnh đến quan điểm cũng như giải pháp cho vấn đề Biển Đông của nước này: Đó là khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác ASEAN-Trung Quốc (ZoPFF/C) ở Biển Tây Philíppin (Biển Đông)

 

Dưới đây là nội dung văn bản về ZoPFF/C do Philíppin cung cấp tại cuộc họp báo của Bộ trưởng Ngoại giao Rosario ở Bali ngay sau khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc kết thúc với sự nhất trí về Bản hướng dẫn thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC):

ZoPFF/C nhằm chuyển Biển Đông từ một khu vực xung đột trở thành khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia duyên hải trong khu vực; cho rằng để đạt được điều này cần phải phân biệt rõ các khu vực tranh chấp và những vùng biển không tranh chấp ở Biển Đông. Khuôn khổ của ZoPFF/C được gói gọn trong tuyên bố của Tổng thống Benigno S.Aquino III: "Những gì của chúng tôi là của chúng tôi, và những gì tranh chấp chúng ta có thể làm việc hướng tới sự hợp tác chung". 

Bộ trưởng Rosario nói: "Ở đây cần tách biệt khu vực tranh chấp và khu vực không tranh chấp. Những gì của chúng tôi là của chúng tôi, và những gì tranh chấp có thể được chia sẻ", đồng thời khẳng định rằng cần phải phân tách rõ các vùng biển tranh chấp và các vùng biển không tranh chấp trước khi thảo luận về vấn đề chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Và điều này có thể được thực hiện thông qua ZoPFF/C. 

* Nội dung của ZoPFF/C gồm 10 bước sau: 

1. Không phải toàn bộ Biển Đông là tranh chấp 

2. Khu vực tranh chấp ở Biển Đông là cụ thể, xác định được và đo đạc được. 

3. Khu vực tranh chấp có thể xác định được và đo được bằng việc làm rõ tính chất của nó và sự phân biệt giữa các "tranh chấp lãnh thổ" và những "đòi hỏi về chủ quyền biển". 

4. Tính chất và sự phân biệt giữa "các tranh chấp lãnh thổ" và "các đòi hỏi về chủ quyền biển" ở Biển Đông có thể làm rõ bằng: Thứ nhất, thừa nhận sự phân biệt giữa các địa hình đặc trưng địa lý (như các đảo, bãi đá, bãi cạn lúc chìm lúc nổi và các vùng biển (bao gồm thềm lục địa); Thứ hai, áp dụng các nguyên tắc quản lý mỗi một thành phần này theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). 

5. Tranh chấp ở Biển Đông chủ yếu là về các địa hình đặc trưng liên quan (các đảo, bãi đá, bãi cạn lúc chìm lúc nổi). Nếu có tranh chấp ở vùng biển nhất định chủ yếu là do tranh chấp về các địa hình đặc trưng này. Theo nguyên tắc "đất chi phối biển", người sở hữu đất cũng sở hữu luôn vùng biển bao quanh nó. Vì vậy, nếu chủ sở hữu đất tranh chấp thì vùng biển quanh nó cũng được coi là tranh chấp. 

6. Tuy nhiên, phạm vi của những vùng biển liền kề kể từ các đảo là có giới hạn, hữu hạn, xác định được rõ ràng và đo đạc được theo UNCLOS (Điều 121, Chế độ của các đảo) 

7. Một khi phạm vi của những vùng biển liền kề là xác định được và đo được theo luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, thì phạm vi của tranh chấp cả về các địa hình đặc trưng liên quan (tranh chấp lãnh thổ) và các khu vực biển (tranh chấp đòi chủ quyền biển) được tạo ra từ các địa hình đặc trưng được nhắc tới, hoàn toàn có thể xác định được. 

8. Một khi phạm vi hay giới hạn của khu vực tranh chấp (địa hình đặc trưng liên quan + các vùng biển liền kề) là xác định được thì có thể phân tách tương tự với phần còn lại của các vùng biển không tranh chấp ở Biển Đông. 

9. Khu vực tranh chấp (các địa hình đặc trưng liên quan + các vùng biển liền kề) có thể phân tách với các vùng biển không tranh chấp (và thềm lục địa) ở Biển Đông bằng cách khoanh vùng khu vực tranh chấp đã nói. Việc khoanh vùng theo nghĩa đen sẽ chấp thuận "gác lại những tranh chấp lãnh thổ" và mở đường cho sự hợp tác hiệu quả và có ý nghĩa giữa các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. 

10. Vì vậy, hợp tác chung ở khu vực khoanh vùng (như khu vực hợp tác chung) có thể được thực hiện giữa các nước tuyên bố chủ quyền. Bên ngoài khu vực khoanh vùng, các quốc gia duyên hải trong vùng biển nửa kín cũng có thể tham gia các hoạt động hợp tác thích hợp theo Phần IX của UNCLOS, trong khi thực hiện các quyền chủ quyền đối với các vùng biển này theo Điều 3, 4, 55, 57 và 76 của UNCLOS. 

* Về đề xuất ZoPFF/C, Philíppin giải thích như sau: 

A. Khu vực tranh chấp 

Không phải toàn bộ Biển Đông bị tranh chấp. 

Các tranh chấp ở Biển Đông thực sự giới hạn ở các địa hình đặc trưng (các đảo, bãi đá, bãi cạn lúc chìm lúc nổi) ở Trường Sa và Hoàng Sa. Có hai nhóm đảo tranh chấp ở Biển Đông: 1/ Trường Sa và 2/ Hoàng Sa 
Hiện Trung Quốc tuyên bố toàn bộ chủ quyền đối với các địa hình đặc trưng ở Trường Sa. Philíppin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a và Brunây tuyên bố chủ quyền một phần các địa hình đặc trưng ở Trường Sa. Việt Nam và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa. 

Vùng biển (và thềm lục địa) vượt ra ngoài các địa hình đặc trưng liên quan bị tranh chấp (và các vùng biển liền kề) là không tranh chấp. 

B. Khoanh vùng: Phân tách các địa hình đặc trưng liên quan bị tranh chấp với các vùng biển không tranh chấp ở Biển Đông 

Các địa hình đặc trưng liên quan bị tranh chấp (và các vùng biển liền kề của chúng) có thể được phân tách với các vùng biển còn lại của Biển Đông bằng cách khoanh vùng các địa hình đặc trưng đã được nói tới. Các vùng biển liền kề của các địa hình đặc trưng liên quan có thể xác định bằng cách áp dụng Điều 121 của UNCLOS. 
Hầu hết các địa hình đặc trưng ở Trường Sa thực sự và rõ ràng là các bãi đá và bãi cạn lúc chìm lúc nổi. 

C. Phương pháp tiếp cận hợp tác: Tính hai mặt của chế độ 

Một khi: các địa hình đặc trưng liên quan bị tranh chấp về mặt lãnh thổ được khoanh vùng, các hoạt động hợp tác thích hợp theo các chế độ kép của 1/ Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), và 2/ Phần IX của UNCLOS có thể được thực hiện một cách tương ứng ở khu vực khoanh vùng và phần còn lại của các vùng biển ở Biển Đông: 

1. Khu vc khoanh vùng là Khu vc hp tác chung (JCA) 

Có thể thiết kế khu vực khoanh vùng như JCA. 

COC có thể áp dụng một cách đặc biệt ở JCA. COC có thể được thiết kế để ngăn ngừa các đụng độ quân sự tình cờ thông qua Các quy tắc can dự (ROE) cụ thể giữa các bên. 

JCA có thể được phi quân sự hóa, nghĩa là thay thế nhân viên quân sự bằng cảnh sát hay nhân viên bảo vệ bờ biển. 
Ủy ban thường trực làm việc chung (JPWC) trong số các quốc gia tuyên bố chủ quyền có thể được thành lập để quản lý chung khu vực khoanh vùng, bao gồm cả việc soạn thảo và thực hiện COC. JPWC đệ trình các báo cáo thường kỳ lên Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc (SOM). SOM đệ trình các báo cáo thường kỳ lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc (AMM). AMM có thể thông báo cho Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). 

Các hoạt động chung có thể tiến hành trong JCA như phát triển chung; nghiên cứu khoa học biển; bảo vệ môi trường biển; an toàn đi lại và thông tin liên lạc trên biển; hoạt động tìm kiếm và cứu nạn; đối xử nhân đạo với tất cả những người gặp nguy hiểm hay kiệt sức trên biển; chống tội phạm xuyên quốc gia. Đặc biệt, Công viên hòa bình chung trên biển (JMPP) có thể được thiết lập ở JCA. Nó sẽ là một bước thực hiện cụ thể DOC và một khởi đầu cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn ở Biển Đông. 

Cơ chế quản lý theo JPWC và JMPP có thể đóng vai trò như “cơ chế dàn xếp tranh chấp” ở JCA. 

2. UNCLOS phần IX: 

Với việc tôn trọng các khu vực biển ngoài khu vực khoanh vùng ở Biển Đông, có thể thực hiện các hoạt động hợp tác chung theo Phần IX của UNCLOS. 

Các hoạt động chung có thể được tiến hành trong khu vực này, bao gồm tìm kiếm và cứu nạn (SAR), chuẩn bị đối phó với sự cố tràn dầu, nghiên cứu khoa học biển (MSR) và các dự án bảo tồn khác. Cơ cấu và mục đích của các hoạt động hợp tác trong khu vực này có thể cũng được thiết lập trong số các quốc gia duyên hải có liên quan theo Điều 123 của UNCLOS./.

Lê Quang (gt)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Kế hoạch thăm dò hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines đối mặt nhiều thách thức

Kế hoạch thăm dò hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines đối mặt nhiều thách thức

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển, Trung Quốc và Philippines mới đây đã củng cố thêm bằng một thỏa thuận chia sẻ tài nguyên tại Biển Đông. Chủ đề này được ông Tập và Tổng thống Duterte thảo luận tại cuộc gặp song phương, bên lề Diễn đàn Bác Ngao.

Đọc tiếp...

Malaysia có nên đổi tên một phần Biển Đông?

Malaysia có nên đổi tên một phần Biển Đông?

Quan điểm trước đây của Malaysia về vấn đề Biển Đông dưới thời chính quyền của Thủ tướng Najib Razak có thể được tóm gọn tốt nhất bằng cụm từ là cách tiếp cận “chắc ăn” nhằm bảo vệ những lợi ích của Malaysia vừa duy trì mối quan hệ với Bắc Kinh.

Đọc tiếp...

Thách thức vẫn chờ COC

Thách thức vẫn chờ COC

ASEAN cần phải giải quyết các vấn đề cấp bách và phức tạp như định nghĩa về quân sự hóa, liệu COC có cần tính ràng buộc và phạm vi địa lý áp dụng trước khi tiến tới đồng thuận về những nguyên tắc làm giảm tranh chấp biển ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Phức tạp trong cách hành xử của Philippines đối với Trung Quốc

Phức tạp trong cách hành xử của Philippines đối với Trung Quốc

Sự chuyển hướng mạnh mẽ khỏi quan điểm truyền thống vốn thường dựa vào đồng minh hiệp ước là Mỹ của Manila đã khiến dư luận trong nước và khu vực không khỏi choáng váng, nhất là trong bối cảnh tham vọng về chủ nghĩa mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc ngày càng lộ rõ.

Đọc tiếp...

Trung Quốc muốn đối đầu với Mỹ tại Biển Đông?

Trung Quốc muốn đối đầu với Mỹ tại Biển Đông?

Ngày 17/1, tàu khu trục USS Hopper đã tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý của Bãi cạn Scarborough. Giới chức Trung Quốc hoàn toàn có thể phớt lờ hoạt động của tàu USS Hopper, song phản ứng gay gắt của họ có thể là dấu hiệu cho thấy cường quốc này đã sẵn sàng đối đầu trực diện với Mỹ.

Đọc tiếp...

Trump "bận bịu" với Triều Tiên, Trung Quốc tiến vào Tây Thái Bình Dương

Trump

Gần đây, Trung Quốc đã tăng tốc các hoạt động không quân và hải quân ở những khu vực nhạy cảm gần Nhật Bản và Đài Loan. Đây là một phần trong công cuộc viễn chinh của nước này nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự ra Thái Bình Dương.

Đọc tiếp...

Úc muốn “hồi sinh” phán quyết Tòa Trọng tài ở Biển Đông

Úc muốn “hồi sinh” phán quyết Tòa Trọng tài ở Biển Đông

Ngày 10/1, Úc tuyên bố nước này sẽ không ủng hộ các hành động của bất kỳ quốc gia nào đi ngược lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vấn đề Biển Đông, trong đó có hoạt động quân sự hóa, đồng thời khuyến khích cả Trung Quốc lẫn Philippines thực thi quyết định này.

Đọc tiếp...

Lý do Úc lo ngại trước các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông

Lý do Úc lo ngại trước các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông

Biển Đông cách Canberra hơn 6.000 km song những hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này đang khiến giới chức ngoại giao và quốc phòng Úc không khỏi lo ngại ở hai khía cạnh “tự do hàng hải” và “trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”.

Đọc tiếp...

Tình hình Biển Đông: Khoảng lặng trước cơn bão

Tình hình Biển Đông: Khoảng lặng trước cơn bão

Nhiều bức ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đang âm thầm tiếp tục các hoạt động xây dựng và cải tạo trên Biển Đông, và nhiều khả năng sẽ sớm có những biện pháp khẳng định chủ quyền mạnh mẽ hơn.

Đọc tiếp...

Tại sao Trung Quốc duy trì biên giới “mập mờ” trên Biển Đông?

Tại sao Trung Quốc duy trì biên giới “mập mờ” trên Biển Đông?

Theo một bản đồ Trung Quốc gửi lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa năm 2009, “đường 9 đoạn” có “độ dày” tới 20km. Trung Quốc đã biểu thị một đường ranh giới đủ rõ ràng để các nước khác phải chú ý nhưng cũng đủ mập mờ để đàm phán về quyền kiểm soát thực sự.

 

Đọc tiếp...

Chính quyền Trump "tăng tốc" chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông

Chính quyền Trump

Đầu tuần này, Mỹ đã tiến hành chiến dịch FONOP thứ 4 trên Biển Đông trong năm nay, sau khi tái khởi động chiến dịch này vào tháng 5/2017 sau 7 tháng tạm ngừng. Theo hãng tin Reuters, tàu USS Chafee - tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - đã thách thức yêu sách biển quá mức của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.

Đọc tiếp...

Trung Quốc kéo Indonesia vào vũng lầy Biển Đông

Trung Quốc kéo Indonesia vào vũng lầy Biển Đông

Tình hình Biển Đông dường như lại nóng lên sau khi Trung Quốc chỉ trích Indonesia về quyết định đổi tên khu vực đảo Natuna giàu khí đốt tự nhiên của nước này. Điều gì ẩn sau một cái tên như vậy? Có vẻ như nó mang khá nhiều ý nghĩa, đặc biệt đối với những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, khu vực Bắc Kinh ngày càng có xu hướng coi là sân sau.

Đọc tiếp...

Kế sách “hai mặt” trong quan hệ Trung Quốc-Philippines

Kế sách “hai mặt” trong quan hệ Trung Quốc-Philippines

Vài ngày sau khi Philippines và Trung Quốc báo hiệu đã đạt được một “tạm ước” mới ở Biển Đông, quan hệ hai nước một lần nữa lại căng thẳng vì các động thái quân sự ở vùng biển chiến lược.

Đọc tiếp...

Singapore sẽ nắm bắt thời cơ chống lại Trung Quốc?

Singapore sẽ nắm bắt thời cơ chống lại Trung Quốc?

Singapore không phải bên tranh chấp ở Biển Đông, nhưng  là nước có hải cảng lớn nhất Đông Nam Á. Nước này từng nhiều lần khẳng định nền kinh tế mở của họ phụ thuộc vào tự do hàng hải trong khu vực.

Đọc tiếp...

FONOP của Mỹ ở Biển Đông và nước cờ ở Shangri-La

FONOP của Mỹ ở Biển Đông và nước cờ ở Shangri-La

Ngày 24/5 vừa qua, tàu khu trục lớp Arleight Burke của Hải quân Mỹ, chiếc USS Dewey, đã di chuyển vào khu vực 12 hải lý xung quanh 1 đảo nhân tạo mà Trung Quốc dựng lên ở Biển Đông. Đặc biệt, tàu khu trục này đã di chuyển đến gần Đá Vành khăn, một thực thể mà Trung Quốc đã xây dựng thành đảo nhân tạo.

Đọc tiếp...

Ý nghĩa thực sự của thỏa thuận khung COC giữa ASEAN và Trung Quốc

Ý nghĩa thực sự của thỏa thuận khung COC giữa ASEAN và Trung Quốc

Tờ “The Economist” cho rằng COC sẽ chỉ giúp Trung Quốc củng cố nắm giữ những gì họ đã có được, hạn chế tối đa việc bị can thiệp từ các nước ngoài khu vực và thể hiện họ đang ứng xử tốt trong khu vực.

Đọc tiếp...

Cần hơn một COC để ngăn chặn xung đột ở Biển Đông

Cần hơn một COC để ngăn chặn xung đột ở Biển Đông

Những cơ chế chính thức, như COC, là rất cần thiết để giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột trong tương lai. Thêm vào đó,Trung Quốc và ASEAN cần phải phối hợp để mở rộng CUES năm 2014. Đọc tiếp...

Kế hoạch của Nga ở Biển Đông

Kế hoạch của Nga ở Biển Đông

Nga đang âm thầm tiến hành ở châu Á-Thái Bình Dương, cũng như các thỏa thuận mua bán vũ khí và năng lượng trị giá hàng tỷ USD với các bên tranh chấp khu vực. Điều này cho thấy Nga có các mục tiêu chiến lược, lợi ích và cả những hành động trực tiếp liên quan tới diễn biến tranh chấp ở vùng biển này.

Đọc tiếp...

Biển Đông: Một thảm họa môi trường tiềm tàng?

Biển Đông: Một thảm họa môi trường tiềm tàng?

Hầu hết sự tập trung chú ý về Biển Đông đều xoay quanh các hành động quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, thảm họa tự nhiên đang âm thầm diễn ra trong khu vực cũng là một vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng. Đọc tiếp...

Trung Quốc cần tham gia duy trì hòa bình ở Biển Đông

Trung Quốc cần tham gia duy trì hòa bình ở Biển Đông

Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế nếu các quốc gia khác liên tục gây sức ép đối với nước này. Giải quyết tranh chấp Biển Đông là một quá trình dài nhưng chỉ có sự ổn định mới có thể mở đường cho việc này.

Đọc tiếp...

Ngoại trưởng Rex Tillerson "trở lại" Biển Đông

Ngoại trưởng Rex Tillerson

Trung Quốc không phải quá xa lạ với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi là cựu Giám đốc điều hành tập đoàn ExxonMobil. Ông Tillerson có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ các mục tiêu, thậm chí còn coi vấn đề Biển Đông là cơ hội để thành công, trong khi những người khác đã thất bại.

Đọc tiếp...

Vai trò của Indonesia trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Vai trò của Indonesia trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Về lâu dài, chỉ có phương thức ngoại giao nguyên tắc và bền bỉ của Indonesia mới có thể thúc đẩy những thay đổi lối hành xử của Trung Quốc. Đây cũng là cách để đảm bảo tính toàn vẹn lãnh thổ và ổn định khu vực của Indonesia.

Đọc tiếp...

Tiêu điểm "Bộ Ba" của Trung Quốc ở Trường Sa

Tiêu điểm

Ba căn cứ Không quân của Trung Quốc là Đá Xu bi, Vành Khăn và Đá Chữ Thập ở và một căn cứ khác trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa sẽ cho phép các máy bay quân sự nước này triển khai hoạt động trên hầu như toàn bộ Biển Đông.

Đọc tiếp...

Các cơ hội cho Mỹ - Trung nếu cuộc chiến giữa hai nước nổ ra

Các cơ hội cho Mỹ - Trung nếu cuộc chiến giữa hai nước nổ ra

Cán cân sức mạnh quân sự tại Tây Thái Bình Dương hiện vẫn nghiêng về Mỹ, song điều này đang thay đổi khi Trung Quốc đầu tư lớn về ngân sách quốc phòng. Nếu cuộc chiến Mỹ - Trung nổ ra, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm đầu của Mỹ có thể mất khoảng 5-10%, nhưng Trung Quốc sẽ mất khoảng 25%, thậm chí còn cao hơn.

Đọc tiếp...

Chính quyền Donald Trump nên đối phó với Trung Quốc như thế nào?

Chính quyền Donald Trump nên đối phó với Trung Quốc như thế nào?

Tự do hàng hải chính là lợi ích căn bản của Mỹ và đây cũng là vấn đề Mỹ cần nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Mỹ không nên mạo hiểm tiến hành các hành động quân sự nếu chưa tiến hành thỏa đáng các biện pháp ngoại giao.

Đọc tiếp...

Trung Quốc đang giành lợi thế hơn Mỹ ở Biển Đông?

Trung Quốc đang giành lợi thế hơn Mỹ ở Biển Đông?

Trong thời gian qua, tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đã tuần tra trên Biển Đông. Đây là hành động phô trương sức mạnh và năng lực của Hải quân Mỹ để trấn an các đồng minh cũng như gửi một thông điệp tới các đối thủ. Tuy nhiên, câu hỏi đang được nhiều người đặt ra là Washington sẽ tiến hành các chiến dịch như vậy mà không vấp phải phản đối trong bao lâu nữa?

Đọc tiếp...

Ông Duterte đang chơi trò chơi nguy hiểm trên Biển Đông

Ông Duterte đang chơi trò chơi nguy hiểm trên Biển Đông

Việc quay lưng với phán quyết của Toà có thể làm Philippines đứng trước nguy cơ mất đi 1/3 lãnh thổ trên biển vốn rất giầu có về tài nguyên và dấu khí, mà chỉ đổi lại là những khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc nhưng vẫn phải trả.

Đọc tiếp...

"Tuần trăng mật" giữa Philippines và Trung Quốc đã hết?

Như nhiều quốc gia khác, Philippines muốn được độc lập nhiều hơn trong chính sách đối ngoại. Chăm chút quan hệ với Trung Quốc là động thái để tăng ưu thế của Philippines trước các đồng minh hiện tại, nhưng có những giới hạn của việc này

Đọc tiếp...

Indonesia cần làm gì với Trung Quốc ở Biển Đông năm 2017?

Indonesia cần làm gì với Trung Quốc ở Biển Đông năm 2017?

Cách tiếp cận nước đôi của Indonesia đối với Trung Quốc nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho nước này, thay vì có thể giúp Indonesia tránh hoặc vượt qua những thách thức do Trung Quốc gây ra.

Đọc tiếp...

Philippines lo ngại Trung Quốc xây dựng tại bãi cạn Scarborough

Philippines lo ngại Trung Quốc xây dựng tại bãi cạn Scarborough

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng Manila cho rằng Trung Quốc sẽ tìm cách xây dựng đảo nhân tạo tại bãi cạn Scarborough, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động “không thể chấp nhận được” tại tuyến đường biển có nhiều tranh chấp này.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 7631 khách và 1 thành viên Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin