Ra mắt Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông

Thứ hai, 17 Tháng 3 2014 18:14
In

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông do Học viện Ngoại giao, Đại sứ Lê Công Phụng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia và Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Canada, cùng đồng sáng lập và đã được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập và công nhận đủ điều kiện hoạt động từ tháng 12 năm 2013. 

 

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích thúc đẩy việc nghiên cứu về Biển Đông thông qua các hoạt động hỗ trợ, tài trợ nghiên cứu cho học giả, sinh viên, nghiên cứu sinh, cũng như những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tâm huyết muốn đóng góp sức lực và trí tuệ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, thúc đẩy các biện pháp gìn giữ hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Biển Đông. Quỹ đồng thời là kênh tập hợp, tìm kiếm, phát triển những cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt để phục vụ cho công tác nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông; phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông tổ chức Lễ ra mắt Quỹ vào thời gian 8h30 – 11h ngày thứ Năm, 27 / 03 / 2014, tại Hội trường A - Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Hà Nội.

Thông tin thêm về Quỹ xem tại đây.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: