31 - 10 - 2020 | 9:25
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông

Email In PDF.

Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông” là sản phẩm đầu tiên của Nhóm chuyên gia về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Mỹ (CSIS) điều phối. Mục đích của Bản Kế hoạch này là cung cấp một mô hình hợp tác khả thi cho các nước yêu sách ở Biển Đông về quản lý tranh chấp biển.

 Biển Đông là một trong năm khu vực đánh bắt cá năng suất cao nhất trên thế giới, chiếm khoảng 12% tổng lượng đánh bắt cá toàn cầu trong năm 2015. Hơn một nửa tàu cá trên thế giới hoạt động trong vùng biển này, cung cấp công ăn việc làm cho hơn 3,7 triệu người, và hầu hết ngư dân hoạt động tại vùng biển này đều có liên quan đến đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU fishing). Hệ sinh thái biển quan trọng này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc đánh bắt cá quá mức. Các nguyên nhân gồm trợ cấp chính phủ cho việc đánh bắt cá, các kỹ thuật đánh bắt cá gây hại và trong những năm gần đây, là đánh bắt sò tai tượng quy mô lớn và nạo vét để xây dựng đảo.


Tổng lượng cá ở Biển Đông đã suy giảm khoảng 70-95% kể từ những năm 1950 và tỷ lệ đánh bắt đã giảm 66-75% trong vòng 20 năm qua. Việc đánh bắt sò tai tượng, nạo vét và xây dựng đảo nhân tạo trong những năm gần đây đã hủy hại hơn 160 km2 rạn san hô, với tỷ lệ bình quân là 16%/thập kỷ. Toàn bộ nghề cá Biển Đông, với số liệu chính thức là kế sinh nhai của hơn 3,7 triệu ngư dân và giúp cung cấp thực phẩm cho hàng trăm triệu người, đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá nếu các nước yêu sách không hành động kịp thời để giải quyết sự sụt giảm này.

Điều 123 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UCNLOS) quy định rằng các quốc gia xung quanh vùng biển nửa kín như Biển Đông có nghĩa vụ hợp tác bảo vệ môi trường biển và quản lý nguồn cá. Điều này được phản ánh qua mối liên hệ chặt chẽ giữa các hệ sinh thái ở vùng biển nửa kín, mà trong đó các tài nguyên sinh vật biển (và cả ô nhiễm biển) sẽ tự do di chuyển đến tất cả các khu vực khác nhau mà không cần sự cho phép của thẩm quyền quốc gia.  Điều 192 UNCLOS quy định nghĩa vụ chung cho các quốc gia “bảo vệ và bảo tồn môi trường biển”. Khác với việc khai thác dầu khí chỉ có thể thực hiện dựa trên quyền chủ quyền của quốc gia ven biển với thềm lục địa, nghĩa vụ cùng nhau quản lý nguồn tài nguyên sinh vật biển khiến cho việc quản lý nghề cá và bảo vệ môi trường trở thành một lĩnh vực dễ thúc đẩy hợp tác hơn ở Biển Đông.

Một hệ thống hiệu quả để quản lý môi trường và nghề cá ở Biển Đông không thể chỉ dựa vào các yêu sách biển và lãnh thổ chồng lấn, mà không quan tâm đến nguồn tài nguyên cá. Thay vào đó, hệ thống này cần được xây dựng xoay quanh toàn bộ hệ sinh thái biển, đặc biệt là hệ thống rạn san hô. Trên thực tế, hầu hết các sinh vật biển đều sống phụ thuộc vào các rạn san hô. Với ý chí chính trị đủ mạnh, các quốc gia xung quanh Biển Đông hoàn toàn có khả năng hợp tác hiệu quả để bảo vệ những hệ sinh thái này và quản lý nguồn cá mà không làm ảnh hưởng đến các yêu sách biển và lãnh thổ chồng lấn. Ví dụ, mặc dù trong Hiến pháp Philippines có những yêu cầu khắt khe về bảo vệ quyền chủ quyền của quốc gia này tại các vùng biển và thềm lục địa, tuy nhiên Philippines vẫn có thể đồng ý hợp tác quản lý nghề cá trong khu vực tranh chấp theo Điều 123 UNCLOS mà không ảnh hưởng đến yêu sách của nước này hay công nhận tính chính đáng của yêu sách của các nước khác, và theo đó mà không ảnh hưởng đến nội luật của Philipines.

Nghĩa vụ pháp lý quốc tế về hợp tác quản lý nghề cá và môi trường biển hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế. Các cộng đồng dân cư xung quanh Biển Đông phụ thuộc mạnh mẽ vào nguồn cá cả về an ninh lương thực và kế sinh nhai của người dân. Tuy nhiên tại khu vực, tỷ lệ đánh bắt cá sụt giảm trong những năm gần đây do sự kết hợp của hai nhân tố gồm đánh bắt cá quá mức và việc phá hủy môi trường có chủ ý. Tại Biển Đông, cá có thể đẻ trứng ở trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia (EEZ), sống một thời gian tại EEZ của một nước khác và dành phần đời còn lại ở một quốc gia thứ ba khác. Đánh bắt cá quá mức và phá hủy môi trường ở bất kỳ điểm nào trong chuỗi sinh sống này đều có thể ảnh hưởng đến tất cả những sinh vật khác sống trong vùng biển. Toàn bộ Biển Đông đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghề cá, và cách duy nhất để phòng tránh điều này là thông qua hợp tác đa phương ở các vùng biển tranh chấp.

Để làm được điều đó, các quốc gia yêu sách cần nhất trí:

1.    Thiết lập Khu vực Quản lý Môi trường và Nghề cá ở Biển Đông thông qua việc thực thi và thúc đẩy các tiền lệ hợp tác đã thành công gồm Công viên Hải dương Rạn San hô Great Barrier tại Úc (Great Barrier Reef Marine Park) và Công ước về Bảo vệ Môi trường biển ở khu vực Đông Bắc Đại Tây Dương (OSPAR Convention). Khu vực quản lý bao gồm hàng loạt các khu vực nghề cá tách biệt dựa trên các hệ sinh thái khác nhau mà trong đó đã có toàn bộ các rạn san hô cần thiết cho sự tồn tại của các loài cá, bao gồm cả khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, Bãi cạn Scarborough, Bãi cạn Luconia cũng như các vùng biển ở giữa, khu vực mà các loài cá biển bị đánh bắt.

·         Khu vực quản lý không nhất thiết phải ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên toàn bộ phạm vi. Thay vào đó, khu vực này có thể bao gồm các khu vực được tự do đánh bắt cá. Một vài khu vực có thể bị hạn chế đánh bắt cá để tạo điều kiện cho các loài cá đang suy giảm nghiêm trọng có khả năng phục hồi. Trong các khu vực khác, có thể chỉ có một vài loài cá cụ thể bị hạn chế, trong khi một vài khu vực có thể không có bất cứ hạn chế nào. Xem Hình 1 và 2 về mô hình kế hoạch này đã được áp dụng tại Công viên Hải dương Rạn San hô Great Barrier.

·        Các nước yêu sách nên công khai nhất trí rằng việc tham gia thiết lập và triển khai Khu vực quản lý sẽ không gây ảnh hưởng đến các yêu sách biển và lãnh thổ, và không được diễn giải thành công nhận yêu sách của nước khác.

·         Việc xác định xem loại cá nào bị cấm hay được cho phép đánh bắt ở các khu vực cần được thực hiện dựa trên các tiêu chí khoa học, như tình trạng của rạn san hô hay tầm quan trọng của loài cá di cư.

·         Thành lập một cơ quan đa phương bao gồm các chuyên gia và quan chức độc lập từ các cơ quan khoa học về quản lý biển, và nghề cá từ các nước trong khu vực. Cơ quan này sẽ thực hiện quy hoạch Khu vực quản lý và tiến hành những điều chỉnh thường xuyên.

·         Tất cả các quốc gia xung quanh Biển Đông nên tham gia vào việc thiết lập và quản lý các khu vực nghề cá, bất kể phạm vi yêu sách biển và lãnh thổ của họ ở đâu tại Biển Đông, vì tất cả đều phụ thuộc vào hệ sinh thái biển trong vùng biển nửa kín ở mức độ như nhau. Điều này có nghĩa là Brunei, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, và Việt Nam, tất cả cùng nên tham gia vào việc nghiên cứu khoa học và quy hoạch vị trí các khu vực đánh bắt cá.

·         Thành lập một cơ quan tư vấn về quản lý các loài cá biển bao gồm các các nước yêu sách ở Biển Đông và các nước ven biển ở Vịnh Thái Lan. Các nước ở Vịnh Thái Lan không cần tham gia việc quy hoạch các khu vực nghề cá cho các loài cá sống ở các rạn san hô ở Biển Đông nhưng nên được tham vấn về các khu vực hướng đến quản lý các loài cá di cư di chuyển giữa hai vùng biển này.

 

2.    Phạm vi trách nhiệm của các bên được quy định như sau:

·         Các nước yêu sách cần chịu trách nhiệm kiểm soát và ngăn chặn các  tàu vi phạm các quy định hạn chế đánh bắt cá đã được thỏa thuận trong khu vực 12 hải lý tính từ căn cứ mà nước này kiểm soát ở các thực thể đang tranh chấp VÀ ở trong phạm vi 200 hải lý tính từ đường bờ biển. Trong khu vực chồng lấn giữa phạm vi 12 hải lý từ thực thể mà một nước yêu sách đang kiểm soát với phạm vi 200 hải lý của nước yêu sách khác, khu vực thuộc phạm vi 12 hải lý được ưu tiên hơn. Ở trong khu vực lãnh hải chồng lấn của hai thực thể do hai bên khác nhau kiểm soát, đường trung tuyến sẽ được áp dụng để tách biệt hai khu vực trách nhiệm khác nhau. Các khu vực thực thi này được minh họa trong Hình 3, Hình 4.

·         Việc quy hoạch khu vực trách nhiệm không nên bao gồm cả đánh giá về chủ quyền đối với các thực thể bị chiếm đóng hay vị thế pháp lý (như đảo, đá, bãi nửa nổi nửa chìm hay thực thể hoàn toàn chìm). Các khu vực này cũng không nên gây ảnh hưởng đến việc phân định đường biên giới biển trong tương lai.

·         Việc tuần tra và cấm các tàu vi phạm các quy định hạn chế đánh bắt cá đã thỏa thuận trong Khu vực quản lý sẽ được tiến hành bởi bất cứ bên yêu sách nào. Phạm vi sẽ  bao gồm tất cả các vùng nước và các thực thể bị chiếm đóng cách hơn 200 hải lý từ đường bờ biển. Các quốc gia yêu sách nên tìm kiếm cách phối hợp kiểm soát, bao gồm việc sử dụng cuối cùng các thỏa thuận lái tàu, và chia sẻ thông tin cảnh báo trên biển ở những khu vực này.

·         Việc khởi tố các tàu từ một quốc gia yêu sách vi phạm quy định hạn chế đánh bắt cá trong Khu vực quản lý là trách nhiệm của quốc gia chủ quản tàu. Quốc gia bắt giữ có trách nhiệm chuyển giao tàu và thủy thủ đoàn theo một cách thức hợp lý về thời gian. Việc khởi tố các cá nhân vi phạm từ những quốc gia không có yêu sách nên thuộc trách nhiệm của quốc gia bắt giữ.

3.    Nhất trí không sử dụng trợ cấp chính phủ để khuyến khích đánh bắt cá trong các khu vực đã bị đánh bắt cá quá mức ở Biển Đông.

·         Tất cả các quốc gia yêu sách nên thống nhất bãi bỏ các trợ cấp trong các khu vực nhất định mà có thể khuyến khích đánh bắt cá trong Khu vực quản lý.

·         Các nước yêu sách nên nhất trí rằng ngư dân bị phát hiện vi phạm các quy định của Khu vực quản lý sẽ mất quyền tiếp cận bất kỳ trợ cấp hiện có nào của chính phủ và các chương trình hỗ trợ ngành ngư nghiệp khác.

4.    Điều phối các nỗ lực tái đưa sò tai tượng và các loài đang bị đe dọa khác như rùa biển đến các rạn san hô có ít loài sinh sống ở Biển Đông.

·         Nỗ lực này có thể được điều phối bởi liên kết các trường đại học và tổ chức nghiên cứu, giống như việc các trường đại học và cơ quan nghiên cứu ở Trung Quốc và Đông Nam Á đã tham gia nuôi sò tai tượng nhân tạo, với sự cung cấp tài chính, điều phối và các hỗ trợ hậu cần khác từ chính phủ.

·         Mỗi nước yêu sách phải chịu trách nhiệm cho việc nuôi sò tai tượng và tái đưa các loài khác vào trong các rạn san hô mà nước này đang kiểm soát. Cuối cùng, các rạn san hô không có nước nào kiểm soát có thể được các nhóm thường dân đa quốc gia phục hồi các tài nguyên sinh vật biển. Mặc dù các ưu tiên ngắn và trung hạn cần dành cho các rạn san hô gần các thực thể đang bị kiểm soát do các thực thể này có thể được bảo vệ khỏi các tay săn trộm dễ dàng hơn. Tất cả các bên yêu sách nên nhất trí rằng các hoạt động như vậy có thể được tiến hành mà vẫn tôn trọng hay không làm ảnh hưởng đến các yêu sách chủ quyền.

5.    Tránh các hành động có thể tàn phá môi trường biển hoặc làm thay đổi đáy biển.

·         Các nước yêu sách nên kiềm chế các hành động phá hủy môi trường biển nào như nạo vét, cải tạo đảo, hay xây dựng các cơ sở trên các rạn san hô chưa có nước nào kiểm soát.

·         Các nước yêu sách nên cam kết thực hiện và công bố một cách công khai đánh giá tác động môi trường trước khi tiến hành các công việc xây dựng hay cải tạo trên các thực thể đang kiểm soát.

6.    Hợp tác về nghiên cứu khoa học biển. Nghiên cứu khoa học biển rất cần thiết để đánh giá tình trạng môi trường biển và để triển khai hiệu quả các nỗ lực bảo tồn.

·         Các nước yêu sách nên phối hợp tổ chức nghiên cứu thực địa cho các chuyên gia từ tất cả các nước yêu sách.

·         Mỗi nước yêu sách nên tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến thăm của các chuyên gia từ các nước yêu sách khác để tiến hành nghiên cứu trên các đảo và đá mà các nước này chiếm đóng, có tính đến việc tiếp cận hạn chế với các điểm quân sự nhạy cảm. Tất cả các nước yêu sách nên thống nhất rằng các tàu nghiên cứu nên được thiết kế mà không làm ảnh hưởng đến yêu sách khác biệt của các bên khác, và việc tham gia này không có nghĩa là các nghiên cứu viên hay quốc gia của nghiên cứu viên công nhận chủ quyền của quốc gia đứng ra tổ chức chuyến thăm

·         Các nước yêu sách nên tổ chức các hội thảo khoa học biển thường xuyên được hỗ trợ bởi tất cả các nước láng giềng với sự tham dự của các chuyên gia trong và ngoài khu vực.

·         Chính phủ các nước nên đầu tư, cả với tư cách cá nhân và tư cách tổ chức cho các chương trình gia tăng nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng và nguy cơ đối với các loài cá - một nguồn tài nguyên phổ biến, có thể tái tạo.


 

Bảng kế hoạch này là sự đồng thuận giữa các thành viên của nhóm chuyên gia về Biển Đông do CSIS điều phối, hoạt động với tư cách cá nhân, không phải đại diện của cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu nơi họ đang làm việc.

  Thùy Anh (dịch)

Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Đánh giá chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông

Đánh giá chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông

Chống tiếp cận/ngăn chặn xâm nhập (A2/AD) là chiến lược biển được xây dựng nhằm ngăn không cho lực lượng hải quân đối phương tự do di chuyển trong một không gian chiến đấu. Bài viết sẽ phân tích những thuận lợi và khó khăn khi Trung Quốc thực hiện A2/AD tại Biển Đông.

Đọc tiếp...

Khả năng Trung Quốc thiết lập một ADIZ ở Biển Đông

Khả năng Trung Quốc thiết lập một ADIZ ở Biển Đông


Trung Quốc sẽ được gì và mất gì khi thiết lập một ADIZ ở Biển Đông? Những dự báo của giới quan sát về khả năng thành công của một ADIZ trong khu vực này.

 

Đọc tiếp...

Thấy gì từ “sứ mệnh West Capella” của Mỹ ở Biển Đông?

Thấy gì từ “sứ mệnh West Capella” của Mỹ ở Biển Đông?

Một số nhà quan sát cho rằng hành động đáp trả của Mỹ mang tính tự phát, không đủ mạnh và còn khiến Bắc Kinh bạo trợn hơn. Trong thời gian vài tuần đầu, những cáo buộc như vậy bị cho là quá vội vàng, song cũng bộc lộ sự yếu kém cố hữu trong cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề an ninh biển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đọc tiếp...

Lợi dụng đại dịch Covid 19, Trung Quốc hành động cứng rắn ở Biển Đông

Lợi dụng đại dịch Covid 19, Trung Quốc hành động cứng rắn ở Biển Đông

Trong khi thế giới chiến đấu với COVID-19, Trung Quốc đang tiến gần hơn tới việc thiết lập sự thống trị trong khu vực.

Đọc tiếp...

Đằng sau chiến lược chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Đằng sau chiến lược chiếm Biển Đông của Trung Quốc

 

Bắc Kinh đang từng bước tiến đến mục tiêu buộc cộng quốc tế chấp thuận các tuyên bố chủ quyền của nước này đối với Biển Đông. Cứ mỗi thập kỷ trôi qua, Bắc Kinh lại đạt được một bước tiến mới trong nghị trình của mình.

Đọc tiếp...

Báo cáo khoa học: Bằng chứng về những thay đổi môi trường gây ra bởi hành vi bồi đắp đảo của Trung Quốc

Báo cáo khoa học: Bằng chứng về những thay đổi môi trường gây ra bởi hành vi bồi đắp đảo của Trung Quốc

Bài báo cáo định lượng những ảnh hưởng đến môi trường từ các hành vi bồi đắp đảo trên Biển Đông, kết quả từ việc nạo vét và có thể tác động tiêu cực đến hệ động vật, thực vật biển và hệ sinh thái biển. Mức độ thiệt hại gây ra bởi việc xây dựng đảo được cho là trầm trọng vì các rạn san hô ở Biển Đông tập trung đa dạng sinh học biển lớn nhất trên Trái Đất.

Đọc tiếp...

Biển Đông và quá trình bị biến thành lãnh thổ “lịch sử” của Trung Quốc năm 1975

Biển Đông và quá trình bị biến thành lãnh thổ “lịch sử” của Trung Quốc năm 1975

Để chứng minh cho cái gọi là chủ quyền “mang tính lịch sử”, giới học giả Trung Quốc đã nỗ lực lập luận, đưa ra những bằng chứng lịch sử. Tuy nhiên, các bằng chứng mà họ đưa ra rất mập mờ, không có bất cứ tham chiếu nào về vị trí trích dẫn chính xác, thậm chí còn cố tình sửa đổi ngôn từ gốc.

Đọc tiếp...

[Ngô Sĩ Tồn] Triển vọng tình hình Biển Đông năm 2020: Những biến động khó lường

[Ngô Sĩ Tồn] Triển vọng tình hình Biển Đông năm 2020: Những biến động khó lường

Bằng lập luận xuyên tác, vô căn cứ, Trung Quốc đã, đang và sẽ thực hiện hình thức “tuyên truyền đen” để bôi nhọ những hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế của các quốc gia yêu sách khác ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Chính sách của Malaysia đối với tranh chấp trên Biển Đông

Chính sách của Malaysia đối với tranh chấp trên Biển Đông

Kể từ cuối những năm 1980, khi Biển Đông nổi lên là một vấn đề an ninh nghiêm trọng, Malaysia đã nhất quán tuân theo một chính sách và chỉ có những điều chỉnh nhỏ nhằm bảo vệ chủ quyền và các quyền chủ quyền của quốc gia này, duy trì luật pháp quốc tế cùng với thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

Đọc tiếp...

Đánh giá các căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông

Đánh giá các căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông

Tương tự như các căn cứ quân sự ở Đại lục, các tiền đồn của Trung Quốc tại Biển Đông được tích hợp vào một hệ thống các hệ thống lực lượng chung lớn hơn nhằm hỗ trợ các chiến lược đang hình thành của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Đọc tiếp...

Trung Quốc chọc giận Indonesia tại Biển Đông

Trung Quốc chọc giận Indonesia tại Biển Đông

Vụ xâm nhập tháng 12/2019 đánh dấu các diễn biến mới trong vấn đề quần đảo Natuna. Bắc Kinh đã thay đổi lập trường và hiện tuyên bố quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan gần quần đảo Trường Sa. Đây không còn là vấn đề “ngư trường truyền thống”.

Đọc tiếp...

Chiến lược cạnh tranh và thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông

Chiến lược cạnh tranh và thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông

Hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông và tham vọng tại Đông Nam Á tiếp tục được xem xét kỹ lưỡng giữa các xu hướng rộng lớn hơn, bao gồm việc cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, các cuộc thảo luận ngày một tăng về kiến trúc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và nỗ lực không ngừng của các quốc gia Đông Nam Á và Bắc Kinh nhằm hướng tới một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Báo cáo chưa đầy đủ về hoạt động quân sự của Mỹ tại Biển Đông năm 2018

Báo cáo chưa đầy đủ về hoạt động quân sự của Mỹ tại Biển Đông năm 2018

Chừng nào sức mạnh của Trung Quốc vẫn đang phát triển, ngay cả khi nước này tiếp tục hạn chế sử dụng sức mạnh, quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng và hiện diện quân sự, tăng cường hoạt động “tự do hàng hải” khiến Biển Đông trở thành “chiến trường”. Trong tương lai, lực lượng quân đội Mỹ sẽ không ngừng tập trung ở Biển Đông, gia tăng cường độ hành động hơn nữa.

Đọc tiếp...

Trung Quốc-Philippines: Triển vọng khai thác dầu khí

Trung Quốc-Philippines: Triển vọng khai thác dầu khí

Bầu không khí của chuyến thăm thứ 5 của Duterte đến Trung Quốc đã trở nên u ám sau các hành động của Trung Quốc như phái hàng trăm tàu cá đến đảo Thị Tứ và đâm chìm một tàu cá Philippines gần bãi Cỏ Rong trong nửa đầu năm 2019.

Đọc tiếp...

Trung Quốc khẳng định sức mạnh bằng "họng súng" và "vỏ bọc hòa bình"

Trung Quốc khẳng định sức mạnh bằng

"Người dân Trung Quốc đã học được giá trị của hòa bình"..."Trung Quốc chưa bao giờ tiến hành bất kỳ cuộc chiến tranh hay xung đột nào" hay "Trung Quốc luôn đi đầu trong việc hướng tới hòa bình và ổn định khu vực"... Đây là những "Khẩu hiệu" mà Trung Quốc thường rêu rao để đánh bóng hình ảnh của mình. Tuy nhiên, những gì Trung Quốc làm hoàn toàn trái ngược với điều đó.

Đọc tiếp...

"Hàng xóm bắt nạt": Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ phản tác dụng

Mọi hành động đều có phản ứng khác nhau; các quốc gia ở Đông Nam Á cũng như các quốc gia có lợi ích ở khu vực này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, Bắc Kinh đang “mời gọi" các nước chống lại họ, và điều này không mang lại lợi ích cho Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Chiến tranh pháp lý của Trung Quốc, tranh chấp tài nguyên và luật biển

Chiến tranh pháp lý của Trung Quốc, tranh chấp tài nguyên và luật biển

Học thuyết “Tam chiến” của Trung Quốc vạch ra bộ ba phương pháp tấn công: chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý. Trong số này, chức năng của chiến tranh pháp lý là nhằm “thúc đẩy tính hiệu quả của các cơ chế và quy trình pháp lý hiện hành để hạn chế hành vi đối địch, đối phó trong các hoàn cảnh bất lợi, đảo ngược các án lệ, và tối đa hóa lợi thế trong các tình huống liên quan đến các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.

Đọc tiếp...

Câu chuyện về chủ quyền và vai trò cá nhân lãnh đạo trong xác lập vị thế của Trung Quốc

Câu chuyện về chủ quyền và vai trò cá nhân lãnh đạo trong xác lập vị thế của Trung Quốc

Hành vi và khát vọng bá quyền trên biển của Trung Quốc đang khiến cả châu Á giận dữ. Qua nghiên cứu so sánh tư tưởng và ngoại giao, bài phân tích sẽ giúp hiểu được viễn cảnh hình thành khát vọng bá quyền trên biển của Trung Quốc và ảnh hưởng của các chính sách hải quân của nước này đến các quốc gia khác trong việc sửa đổi hoặc hình thành các chiến lược biển mới.

Đọc tiếp...

Cách thức ngăn chặn Trung Quốc trên Biển Đông

Cách thức ngăn chặn Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ và đồng minh phải sử dụng sức mạnh của họ trên mọi lĩnh vực quân sự và phi quân sự. Theo đó, các hoạt động hộ tống bảo vệ hàng hải sẽ đi kèm với các nỗ lực đồng thời nhằm giúp các chính phủ và nền kinh tế ở Đông Nam Á vững vàng hơn trước ảnh hưởng xấu của Trung Quốc, cũng như việc phát triển và triển khai các lực lượng chiến đấu tinh nhuệ với nhiệm vụ ngăn chặn hành vi gây hấn quy mô lớn của Trung Quốc

Đọc tiếp...

Tôn trọng và tuân thủ luật pháp - Ưu tiên hàng đầu cho vấn đề hóc búa ở Biển Đông

Tôn trọng và tuân thủ luật pháp - Ưu tiên hàng đầu cho vấn đề hóc búa ở Biển Đông

Những diễn biến gần đây ở Biển Đông, một trong những tuyến đường biển sầm uất nhất trên thế giới, không chỉ đáng báo động mà còn nhiều khả năng biến thành một cuộc chiến tranh thực sự. Nếu điều đó xảy ra, hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á sẽ tiêu tan.

Đọc tiếp...

Đối đầu ở Bãi Tư Chính: Giông tố mới ở Biển Đông

Đối đầu ở Bãi Tư Chính: Giông tố mới ở Biển Đông

Vụ việc ở Bãi Tư Chính là một phần trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn cản hoạt động khai thác tài nguyên hợp pháp ở Biển Đông của các quốc gia ven biển và hợp tác giữa họ với các nước ngoài khu vực. Những hành động này có thể mang lại lợi ích trước mắt cho Trung Quốc, nhưng về lâu dài sẽ dẫn đến bất lợi cho quốc gia này.

Đọc tiếp...

Philippines: Làm thế nào để đứng vững giữa cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ?

Philippines: Làm thế nào để đứng vững giữa cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ?

Philippines đã đúng khi mong muốn có mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc, đặc biệt là khi nước này mong muốn mở cửa để phát triển kinh tế hơn nữa. Manila cũng phải nhớ rằng hòa bình và thịnh vượng lâu dài phụ thuộc vào quyền tự do và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nước có chủ quyền, cũng như trật tự quốc tế dựa trên nguyên tắc. Trong lời nói và hành động, Philippines cần phải giữ vững lập trường để bảo vệ những nguyên tắc quan trọng này.

 

Đọc tiếp...

Đỉnh điểm của việc Trung Quốc quân sự hóa biển Đông

Đỉnh điểm của việc Trung Quốc quân sự hóa biển Đông

Tính tới giờ, việc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa một số đảo nhân tạo trên Biển Đông được cho là động thái ở mức cao nhất của nước này đối với các vấn đề ở khu vực. Thực chất hành động cũng như mục đích đằng sau của Trung Quốc đe dọa tới không chỉ các nước trong khu vực mà còn tới cả nước lớn như Mỹ.

Đọc tiếp...

Thực chất tình hình tại biển Đông

Thực chất tình hình tại biển Đông

Các vấn đề tại Biển Đông vốn đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt là giữa các bên có yêu sách ở khu vực này. Gần đây, những vấn đề trên trở nên phức tạp hơn do những tính toán chiến lược không chỉ của các bên có tranh chấp, mà còn của cả các nước lớn bên ngoài khu vực.

Đọc tiếp...

Gót chân Asin của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Gót chân Asin của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), từ lâu được mô tả là mô hình thành công nhất của sự hội nhập khu vực trong thế giới hậu thực dân, đã ngày càng trở nên bất lực trong việc kiềm chế Trung Quốc làm xói mòn trật tự dựa trên quy tắc của khu vực vốn được định hướng bằng nguyên tắc không gây hấn, tránh xung đột và chủ nghĩa đa phương tự do.

Đọc tiếp...

Các vấn đề trong liên minh Mỹ-Philippines

Các vấn đề trong liên minh Mỹ-Philippines

Hiện nay, không có thông tin công khai về việc Chính phủ Philippines chính thức yêu cầu Mỹ có một đánh giá hiệp ước chính thức. Người ta cho rằng một đánh giá chính thức sẽ vấp phải những khó khăn, trước hết là trong việc đạt được sự nhất trí về những sửa đổi đối với một hiệp ước có từ 7 thập kỷ trước và sau đó là trong việc phê chuẩn một hiệp ước đã sửa đổi ở cả 2 nước.

Đọc tiếp...

Suy nghĩ về các hành động của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính

Suy nghĩ về các hành động của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính

Nếu không có một phản ứng cứng rắn từ phía cộng đồng quốc tế đối với các hành động của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính, các vụ việc tương tự sẽ còn lặp lại trong những năm tới, lý do đơn giản là Bắc Kinh rất hào hứng nhận ra rằng các hành động cưỡng ép của họ đã mang lại hiệu quả.

Đọc tiếp...

Vai trò ngày càng tăng của EU ở Biển Đông

Vai trò ngày càng tăng của EU ở Biển Đông

Yêu cầu của EU đòi phải được thừa nhận là một bên tham gia về chính trị và an ninh ở châu Á không phải là mới. Tham vọng của họ có một ghế tại EAS và gần đây hơn là địa vị quan sát viên tại Nhóm chuyên gia ADMM+ là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận, xoay quanh đòi hỏi chính là thừa nhận giá trị thực tế của EU đối với an ninh khu vực. Bởi vậy, việc xem xét kỹ lưỡng các chính sách và hành động của EU ở Biển Đông là điều hợp lôgích.

Đọc tiếp...

Hệ lụy từ hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Hệ lụy từ hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Việc kiểm soát Biển Đông có nghĩa là Trung Quốc có khả năng bác bỏ hệ thống trật tự thế giới dựa trên các quy tắc, từ chối tuân thủ các chuẩn mực, kỳ vọng, và UNCLOS; đẩy người bảo vệ trật tự thế giới (Mỹ) khỏi Tây Thái Bình Dương, làm suy yếu hoặc phá hủy các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương, khiến uy tín của Mỹ bị nghi ngờ ở phạm vi khu vực cũng như quốc tế và phá hủy cơ sở hạ tầng an ninh ở Đông Nam Á.

Đọc tiếp...

Nhận diện chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông

Nhận diện chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông

Để giành kiểm soát trên Biển Đông, đầu tiên, Trung Quốc cần phải cô lập khu vực. Trong nỗ lực cô lập khu vực, Trung Quốc sử dụng chiến lược hai hướng “cây gậy và củ cà rốt”, vừa lôi kéo các nước láng giềng khi thuận tiện trong khi đe dọa các nước chống đối mình.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 3572 khách Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin