24 - 11 - 2017 | 12:37
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Email In PDF.

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc .


Tóm tắt:

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc (PLA). Báo chí mở Trung Quốc cũng hé lộ một khối lượng lớn thông tin về hoạt động của tổ chức này, gồm cả tiến hành độc lập hoặc phối hợp với PLA. Báo cáo này làm rõ định dạng, tổ chức, mối liên hệ giữa Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc với PLA dưới vai trò lực lượng dự bị, hoặc hoạt động hỗ trợ song song.

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc là một cấu thành không nằm trong Lực lượng Vũ trang Nhân dân (PAF), nhưng được tổ chức, chỉ huy trực tiếp bởi các Bộ Chỉ huy Quân sự Địa phương của PLA. Việc xây dựng cơ cấu Dân quân Vũ trang biển tách biệt, nhưng hoạt động hỗ trợ PLA cho phép Trung Quốc triển khai mô hình, “phòng thủ liên hợp Quân đội, Cảnh sát, và Dân binh”. Tác giả cho rằng, có thể coi lực lượng này là “Dân quân Hàng hải thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân” Trung Quốc (PAFMM).

Một số điểm chính

1-Các đơn vị hàng đầu của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã đóng vai trò tiên phong tạo áp lực trong các vụ va chạm, xung đột nhỏ với các nhân tố hàng hải nước ngoài trên toàn bộ Biển Đông.

2-Tổ chức Dân quân Vũ trang biển là một cấu thành quan trọng của Lực lượng Vũ trang Trung Quốc, và cũng là một phần của cái gọi là “Hệ thống các Lực lượng Vũ trang Nhân dân”.

3-Lực lượng Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc có tên gọi chính xác nhất là Lực lượng Hải quân thứ ba của Trung Quốc.

4-Việc tham gia của lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc vào các vụ đụng độ, khiêu khích trên vùng biển quốc tế là được thực hiện theo sự chỉ đạo của PLA, trong một số trường hợp là theo lệnh chỉ huy tạm thời của Lực lượng Chấp pháp biển Trung Quốc (Maritime Law Enforcement).

5-Lực lượng Dân quân Vũ trang biển là lực lượng do nhà nước Trung Quốc xây dựng, quản lý, kiểm soát hoạt động, dưới sự chỉ huy trực tiếp của quân đội để thực hiện các hoạt động do chính phủ Trung Quốc bảo trợ.

Chỉ huy và kiểm soát

Trung Quốc tự hào có đội tàu cá lớn nhất thế giới. Một phần trong số hàng nghìn tàu cá, hàng chục nghìn ngư công làm việc trên các tàu cá này, hay trong các ngành công nghiệp liên quan đã được đưa vào danh sách Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc. Đây là tổ chức vũ trang quần chúng, chủ yếu gồm những người đi biển làm trong lĩnh vực kinh tế dân sự. Trung Quốc tổ chức đào tạo để có thể huy động những người này vào việc bảo vệ, thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ, “các quyền và lợi ích biển”, và hỗ trợ hải quân PLA trong thời gian xảy ra chiến tranh.

Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trung Quốc bao gồm Quân đội (PLA), Cảnh sát Vũ trang (PAP), và lực lượng dân quân, trong đó có Dân quân Vũ trang biển. Với tư cách là tổ chức dân sự, các thành viên Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc vẫn duy trì công việc thường ngày của họ, trong khi tham gia vào các hoạt động đào tạo theo lịch trình, thực thi các yêu cầu đối với nhiều hoạt động khac nhau do nhà nước Trung Quốc bảo trợ. Để hiểu một cách đầy đủ về tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc, điều quan trọng là cần đánh giá rõ mối liên hệ rộng khắp trên phương diện thể chế giữa tổ chức này và PLA.

Việc xây dựng lực lượng dân quân thường liên quan đến một hệ thống riêng biệt trong lực lượng vũ trang Trung Quốc, và được gọi là “Hệ thống Dân quân Tự vệ”. Khi chính thức mô tả công khai gần đây, Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2013 khẳng định, tổ chức dân quân đóng vai trò như một “lực lượng hỗ trợ và dự phòng của PLA”. Tuy nhiên, đây không phải là lực lượng dự bị động viên của PLA, dù họ cũng nằm trong hệ thống lực lượng dự bị.

Nhiều bài viết tiếng Trung đáng tin cậy thường đề cập tổ chức này với tư cách là “Dân quân Trung Quốc”, một lực lượng dự phòng có vai trò tồn tại song song và hỗ trợ PLA. Điều đó cũng có nghĩa, lực lựng Dân quân Trung Quốc có các trách nhiệm như: Thứ nhất, hỗ trợ PLA bảo vệ Trung Quốc khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài; Thứ hai, hỗ trợ lực lượng an ninh nội địa trong việc đảm bảo ổn định xã hội, cũng như tham gia cứu trợ khi thiên tai xảy ra.

Tuy tách biệt khỏi các lực lượng vũ trang Trung Quốc, nhưng tổ chức Dân quân có kết cấu mang tính quân sự, và được tổ chức, điều hành trực tiếp bởi các Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương. Do đó, lực lượng Dân quân chịu sự chi phối của một “Hệ thống trách nhiệm kép”, gồm chỉ đạo của cả cơ quan dân sự và quân sự.

Về cơ bản, Dân quân Trung Quốc là lực lượng địa phương, được tổ chức, tài trợ hoạt động bởi chính quyền các tỉnh, nhằm hỗ trợ nỗ lực quốc phòng của trung ương. Quy định chính sách về hoạt động của lực lượng Dân quân Tự vệ địa phương Trung Quốc do Cục Dự bị Động viên thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc soạn thảo và ban hành, được Tổng Tham mưu trưởng của PLA chỉ đạo.

Ban chỉ huy quân sự địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc sẽ đề đạt yêu cầu về lực lượng dân quân tự vệ lên cơ quan Đảng/Chính quyền cấp tỉnh, sau đó đưa việc tài trợ, xây dựng lực lượng này trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục tổ chức, huấn luyện, và đào tạo các đơn vị dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý. Khi có đề nghị, một số tổ chức liên quan trong lĩnh vực hàng hải của Trung Quốc cũng giúp đỡ các cơ quan quân sự, dân sự địa phương trong việc xây dựng lực lượng dân quân vũ trang. Ví dụ, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc thường cung cấp các hướng dẫn, huấn luyện về kỹ thuật và an toàn cho lực lượng dân quân.

Chính quyền trung ương Trung Quốc hỗ trợ về kinh phí hoạt động cho lực lượng này, trong khi chính quyền địa phương đảm bảo trực tiếp về lương bổng, phí tổn huấn luyện hoặc thực hiện nhiệm vụ. Khi cần, chính quyền địa phương Trung Quốc sẽ đề nghị điều động các đơn vị dân quân để hỗ trợ nhân lực trong các trường hợp khẩn cấp, như sự cố, thiên tai, hoạt động chấp pháp, hay cứu hộ. Qúa trình phối hợp ngang này đòi hỏi các lãnh đạo dân sự và quân sự địa phương Trung Quốc phải hợp tác với nhau trong việc xây dựng tổ chức dân quân tự vệ của họ.

Ban Chỉ huy Quân sự tại các địa phương của Trung Quốc là đầu mối kết nối Lực lượng Dân quân với chuỗi chỉ huy của PLA. Lực lượng Dân quân Trung Quốc cũng được chia ra làm dân quân cấp tỉnh và cấp địa phương trực thuộc. Ban Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh sử dụng các sĩ quan tại ngũ để chỉ đạo Lực lượng Dân quân của họ trong nhiệm vụ cơ động và tổ chức, trong khi ở cấp địa phương trực thuộc, việc này do các cán bộ dân sự hưởng lương, hoặc cán bộ kiêm nhiệm thực hiện. Ban Chỉ huy Quân sự địa phương cũng là cơ sở để Lực lượng Dân quân Trung Quốc tương tác trực tiếp với các cấp chỉ huy của PLA về những quy định cơ bản như tuyển dụng, kế hoạch, tổ chức, huấn luyện, và triển khai chính sách.

Việc Trung Quốc xác định tổ chức Dân quân không nằm trong cấu trúc của Lực lượng Vũ trang nước này cho thấy, Bắc Kinh đang thực hành một chiến thuật phòng thủ liên hợp với sự tham gia của cả Quân đội, Cảnh sát, và Dân quân Vũ trang. Trên biển, mô hình này bao gồm, “phòng thủ liên hợp giữa Hải quân PLA, các Lực lượng Chấp pháp biển, và lực lượng Dân quân Vũ trang biển”. Trách nhiệm quản lý hệ thống phòng thủ liên hợp này thuộc về ban chỉ huy PLA tại các khu vực biên giới và vùng ven biển, như Ban Chỉ huy tại cái gọi là thành phố “Tam Sa”, đóng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Đây là cố gắng của PLA trong việc hợp nhất và phối hợp các lực lượng địa phương, như Dân quân biển với các Lực lượng vũ trang khác để triển khai nhiệm vụ tác chiến liên hợp. Điều này cho phép PLA ghép các lực lượng địa phương vào hoạt động quy mô lớn hơn, tạo hiệu quả trong phối hợp hoạt động giữa PLA và Lực lượng Dân quân Vũ trang Trung Quốc. Do đó, ngoài được PLA huấn luyện trực tiếp, tàu của Dân quân Vũ trang biển còn được tham gia diễn tập chung với các tàu của Hải quân PLA và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, chính quyền địa phương Trung Quốc đã cung cấp cho các thành viên Dân quân Vũ trang nhiều lợi ích như lương bổng, trợ cấp xã hội theo thâm niên công tác.

Dân quân Vũ trang Trung Quốc được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ cụ thể của PLA. Ví dụ, các Phân đội Dân quân Vũ trang biển chuyên nghiệp được xây dựng cùng với Lực lượng Quân sự Địa phương và Hải quân PLA, và được huấn luyện đặc biệt để có thể hỗ trợ hoạt động tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Các đơn vị dân quân này thường tuyển dụng cựu binh hải quân vào biên chế, cũng như liên hệ chặt chẽ với hải quân PLA, và có thể tham gia vào các kế hoạch tác chiến quy mô.

Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ giá trị tình trạng mập mờ danh tính của lực lượng Dân quân Vũ trang biển. Về mặt kỹ thuật, việc đặt dân quân vũ trang không trực tiếp thuộc PLA cho phép Trung Quốc sử dụng lực lượng này cả trong nhiệm vụ trấn áp bạo động và bất ổn xã hội. Ngoài ra, Lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn đang có bước chuyển lớn trong việc hỗ trợ đảm bảo các lợi ích quốc gia, yêu sách hàng hải của Bắc Kinh. Cách thức tổ chức này phép Lực lượng Dân quân Trung Quốc tham gia vào các hoạt động có liên quan, nhưng không gây phương hại tới hình ảnh của PLA, hoặc đẩy căng thẳng leo thang.

Truyền thông từng đề cập nhiều tới việc Trung Quốc sử dụng Lực lượng Dân quân Vũ trang biển nhằm hỗ trợ chiến lược “ba cuộc chiến/ Three Warefares”. Lực lượng này có thể sử dụng “danh nghĩa dân sự nhằm phổ biến tư duy, tạo sự quan tâm xã hội với việc bảo vệ quyền lợi hàng hải, cũng như thể hiện sự tự tin, thống nhất của toàn thể dân chúng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải” của Trung Quốc. Ngoài ra, thành viên Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn có thể từ chối trách nhiệm quân sự khi cần giải thích chính sách, hướng dẫn dư luận xã hội trong các vấn đề hàng hải. Việc có một Lực lượng biển thứ ba không hé lộ danh tính, nhưng hỗ trợ các hoạt động của PLA đã là động cơ chủ yếu để Trung Quốc duy trì lực lượng này, dù trên một số phương diện, họ đã thể hiện thô bạo và thiếu chuyên nghiệp.

Như vậy, Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động quốc phòng cơ động, và nhận chỉ đạo đồng thời cả từ cơ quan dân sự, và quân sự địa phương Trung Quốc. Đây là cấu trúc duy nhất của lực lượng vũ trang Trung Quốc dù riêng biệt nhưng lại có liên quan trực tiếp tới PLA.

Bản chất kiểm soát của PLA và các vụ va chạm cụ thể

Trên thực địa, Quân đội Trung Quốc (PLA) kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân Vũ trang biển (People’ Armed Forces Maritime Militia /PAFMM) theo thời gian thực. Mỹ, các đồng minh và đối tác an ninh có lý do để quan ngại về sự dính líu của PLA vào hoạt động của Lực lượng này. Do hệ thống song trùng trách nhiệm, hoạt động triển khai nhiệm vụ của Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc nhận được chỉ đạo thống nhất từ cả chính quyền dân sự và các ban chỉ huy quân sự tại các địa phương của Trung Quốc.

Trong nhiều trường hợp, hành động của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc trong các vụ va chạm với bên ngoài xảy ra dưới chuỗi kiểm soát, chỉ huy, hoặc ít nhất có sự giám sát chặt chẽ của PLA. Hơn nữa, một số đơn vị hàng đầu của lực lượng này có vẻ đang được tăng cường chuyên nghiệp hóa và quân sự hóa, họ nhận lương dù không tiến hành đánh bắt, hoặc hoạt động kinh tế dân sự khác. Xu hướng này giúp PLA dễ dàng hơn trong việc kiểm soát, quản lý, huấn luyện Lực lượng Dân quân Vũ trang biển.  Chưa kể sau tiến hành cải cách quân đội, Trung Quốc còn ưu tiên tuyển dụng các quân nhân giải ngũ để nâng cao năng lực cho Dân quân Vũ trang biển. Phương thức này được Trung Quốc tiến hành triển khai cả ở Biển Đông, Hoa Đông, và Hoàng Hải

Tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã triển khai nhiều hoạt động với sự cho phép, giám sát của PLA. Như các hoạt động đánh bắt, đối phó với bão biển, hỗ trợ Cảnh sát biển tìm kiếm và cứu nạn, hiện diện tại vùng nước tranh chấp, hay tiến hành đẩy, đuổi tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng nước yêu sách được triển khai bởi chính quyền địa phương của Trung Quốc. Ví dụ, tháng 03/2009, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc tại “Tam Á” đã tham gia trong vụ việc quấy nhiều tàu USNS Impaccable của Mỹ. Tháng 4/2013, Dân quân Vũ trang Biển “Tam Á” tham gia bảo vệ hoạt động khảo sát của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) tại Nam Tri Tôn. Hay vào tháng 3/2014, lực lượng này cũng tham gia tìm kiếm máy bay MH-370 của Maylaysia bị mất tích.

Vụ việc quấy rối tàu do thám Mỹ USNS Impeccable cũng là một ví dụ phù hợp điển hình. Lực lượng Ngư chính Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Cục Ngư chính Nam Hải đã cản phá hoạt động khảo sát do tàu Impeccable tiến hành. Trong khi đó, mức độ tham gia của PLA vào việc quấy rối tàu USNS Impeccable không mấy rõ ràng, dù ít nhất có một tàu của Hải quân PLA đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc cũng tham gia vào nhiều kế hoạch hoạt động, tác chiến được PLA soạn thảo, chỉ đạo, như tại các vụ việc: chiếm phần phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974; do thám, tuần tra chủ quyền, và bao vây bãi cạn Cỏ Mây trong tháng 2/2014; đẩy đuổi các tàu Việt Nam tại vùng nước tranh chấp quanh giàn khoan HD 981 của Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) năm 2014. 

Trong vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi cạn Scaborough cũng cho thấy, PLA có thể tổ chức, vận động các lực lượng Dân quân biển Trung Quốc. Một số báo cáo từ thành viên các đơn vị Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc tham gia hoạt động tại Scaborough cho thấy, PLA đã phối hợp chỉ đạo, kiểm soát hoạt động của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc nhằm chiếm thực thể địa lý này từ tay Philippines.

Khi Hải quân Philippines tới Bãi cạn Scaborough vào ngày 10/4/2012, chính dân quân biển Trung Quốc từ cảng Đàm Môn của tỉnh Hải Nam đã cung cấp những báo cáo đầu tiên cho trạm kiểm soát quân sự biên giới đóng tại khu vực. Điều này giúp đánh động lực lượng chấp pháp dân sự Trung Quốc, như Hải giám, hiện là một phần của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc, để họ tới hiện trường.

Báo cáo của tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc về các sự kiện trên biển được chia sẻ trong các cơ quan lãnh đạo địa phương, Hải quân PLA, và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc. Chỉ trong các năm gần đây, Lực lượng Dân quân biển Đàm môn đã cung cấp được 510 bản tin “tình báo có giá trị”. Trong số 06 tàu cá của Đàm Môn có mặt đầu tiên tại vịnh nước bên trong Bãi cạn Ssaborough, hai chiếc được chỉ huy bởi lãnh đạo các đơn vị Dân quân Vũ trang biển Đàm môn. Chủ của chiếc tàu cá Quỳnh hải 02096 cũng có thể là một thành viên Dân quân Vũ trang biển, và đã chuyển một số tin nhắn cho Trạm Kiểm soát Biên phòng địa phương về diễn biến thực địa, nhận dạng tàu của hải quân Philippine đang tiếp cận là chiếc BRP Gregrio del Pilar. Trạm Kiểm soát này sau đó đã nhanh chóng ra báo cáo vắn, chia sẻ với Hải quân PLA và các lực lượng thực thi pháp luật hàng hải Trung Quốc. Trong khi Chi đội Dân quân Đàm môn được các tàu Ngư chính hộ tống để thoát khỏi vụ đối đầu mới diễn ra, tuy nhiên sau đó họ đã tái tổ chức, cơ động quay lại vùng tiếp giáp của bãi cạn. Đội phó của lực lượng dân quân đã đi cùng để chỉ đạo các đơn vị này từ bên ngoài bãi cạn, và nó gợi ý rằng PLA đã cho phép điều này.

Việc liên lạc giữa các tàu Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc được thực hiện qua các máy thông tin do cơ quan chỉ huy quân sự đề nghị và lắp đặt trên tất cả các tàu này. Để tham gia Dân quân biển, mỗi tàu cá hoặc doanh nghiệp Trung Quốc sẽ phải đáp ứng yêu cầu về năng lực thể hiện, sự tin cậy, và không phải bất kỳ ai cũng đủ tiêu chuẩn thành viên. Các tàu cũng được kiểm tra trang bị máy móc nhằm đảm bảo khả năng giữ liên lạc và phản ứng với các tình huống tại khu vực họ đang hiện diện.

Ngoài ra các nhiệm vụ và huấn luyện, Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn thường xuyên cung cấp các báo cáo tình hình, theo kênh quy định của hệ thống chỉ huy các lực lượng vũ trang Trung Quốc, và nó được chia sẻ với các cơ quan khác. Cơ quan Ngư chính Trung Quốc cũng tham gia quá trình chia sẻ thông tin, nhưng yêu cầu báo cáo, trao đổi trực tiếp giữa Dân quân vũ trang biển với các tàu của Ngư chính còn chưa rõ ràng, mang tính tạm thời, hoặc có điều kiện. Dù sao, các lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã đóng góp các báo cáo thường xuyên liên quan tới các khu vực biên giới hàng hải của Trung Quốc, dù trong tình trạng điều động như thế nào.

Những nhân vật chủ chốt: Đơn vị hàng đầu

Cấu trúc tổ chức của lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc (PAFMM) giống như một kim tự tháp lớn với tầng đáy rộng. Phần lớn trong số hàng nghìn nhân lực Dân quân biển và tàu thuyền đảm nhiệm những nhiệm vụ tương đối thông thường, ví dụ hỗ trợ an ninh cơ bản cho cảng, trong các khu vực bờ biển không có liên quan trực tiếp lãnh thổ hoặc hải quân nước ngoài. Một phần nhỏ hoặc các đơn vị tinh anh được giao nhiệm vụ hoạt động xa bờ biển của Đại lục Trung Quốc và giám sát, áp sát đấu tranh với các nhân tố trên biển của nước ngoài nếu cần thiết, cả trong các vụ việc trên biển quốc tế.  Điều này thể hiện rõ trong các bài viết của các lãnh đạo PLA và việc xây dựng các đơn vị thực tế.

Các đơn vị tinh anh này có thể xác định cụ thể vì họ rất khác biệt và có số lượng ít. Đây là những lực lượng tiền tuyến không theo thông lệ mà Mỹ và các đồng minh, đối tác có nhiều khả năng gặp phải nhất tại các vùng biển gần như Hoàng Hải, Hoa Đông, Biển Đông.

Đối với Biển Đông, các đơn vị dẫn đầu nổi tiếng nhất có căn cứ tại tỉnh Hải Nam, tỉnh quản lý phần lớn Biển Đông nếu dựa theo các tuyên bố chính sách của Trung Quốc. Bốn đơn vị Dân quân Vũ trang biển lớn phụ trách chủ yếu hoạt động Dân quân Biển trên Biển Đông của Hải Nam. Đội Dân quân Đơn Châu vẫn hoạt động và phát triển ngày nay, có tiền thân là đại đội dân quân đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Hoàng Sa năm 1974 khi Trung Quốc chiếm phần phía Tây Hoàng Sa từ Việt nam. Đội dân quân Đàm Môn, được thành lập năm 1985, hỗ trợ hoạt động xây dựng cấu trúc thế hệ đầu trên các thực thể Trung Quốc chiếm đóng tại Truờng Sa như đá Vành Khăn trong những năm 1990, và gần đây đóng vai trò then chốt trong hoạt động chiếm bãi cạn Scaborough năm 2012. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm đội dân quân Đàm Môn vào tháng 04/2013. Đội dân quân biển thuộc Thành phố Tam Á có vai trò tiền tuyến trong việc quấy rối hoạt động của tàu Impeccable tháng 03/2009.

Các đơn vị Dân quân biển từ tỉnh Hải Nam, bao gồm các đơn vị then chốt từ Tam Á và Đàm Môn đã tham gia vào vụ việc kéo dài 2 tháng liên quan tới giàn khoan HD 981 đặt tại vùng EEZ của Việt Nam vào năm 2014. Đơn vị mới thành lập gần đây nhất là Đội dân quân biển thành phố “Tam Sa”, đóng căn cứ tại Đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, một thành phố cấp quận có nhiệm vụ quản lý các khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, bãi Macclesfild, và bãi cạn Scaborough, và quần đảo Trường Sa.

Tại "Tam Sa", Trung Quốc đang xây dựng một mô hình mới để phát triển Dân quân vũ trang biển. Đội dân quân thuộc Công ty phát triển Thủy sản Thành phố “Tam Sa” được thành lập để trước hết trở thành lực lượng bán quân sự chuyên nghiệp, sau đó mới là nhiệm vụ đánh cá. Các thành viên Đội Dân quân biển “Tam Sa” từng được chụp ảnh khi đang chuyển các thùng hàng có dán nhãn “vũ khí nhẹ” lên một trong số vài chục tàu lớn mới được trang bị của họ. Tất cả các tàu này đều có gắn vòi rồng cỡ lớn, các thành chống va chạm, và thân tàu được gia cố tăng độ cứng, những đặc điểm rất hữu hiệu cho việc phun nước và va chạm quyết liệt. Các tàu lớn nhất của Đội Dân quân biển Tam Á có chiều dài 59 mét, chiều ngang 9 mét, có tải trọng khoảng 750 tấn. Các tàu nhỏ hơn có tải trọng gần 600 tấn. Tất cả các tàu đều có tải trọng tương đối lớn, và chiều dài lớn tàu tuần tra lớp Parola mà Nhật Bản đang chế tạo cho Philippines. Nhiều tàu mới này được cho là “có nơi đặt vũ khí và trang bị”, và “kho đạn”.

“Tam Sa” đang phát triển vai trò hoạt động xa bờ trong thế “Phòng thủ liên hợp” 3 lớp gồm Hải quân, các Lực lượng Thực thi Phát luật trên biển, và Dân quân vũ trang biển lên một mức độ năng lực tiền tuyến mới, xoay quanh trung tâm chỉ huy trị giá 6 triệu USD. Lực lượng này cũng vận hàng các tiền đồn “Thông tin hóa” ở ít nhất hai đảo trong quần đảo Hoàng Sa, có thể giám sát các vùng biển Gần. Các nhà lãnh đạo PLA đã chỉ ra rằng, những tiền đồn đầu tiên này sẽ được nhân rộng tại Trường Sa, và đã bắt đầu xây dựng trên ba thực thể khác thuộc Hoàng Sa. Đơn vị đồn trú "Tam Sa" đã thiết lập một PAFD tại đá chữ Thập và một đơn vị Dân quân biển tại đá Vành Khăn, báo hiệu sự hiện diện lâu dài của lực lượng Dân quân biển của Trung Quốc tại Trường Sa.

PHỤ LỤC  ẢNH
Conor M. Kenedy và Andrew S. Erickson. Bài viết được đăng trên Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Hải chiến Hoa Kỳ.

Dương Đăng (dịch)

Linh Phan (hiệu đính)

Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Comments  

 
0 #1502 yhftqz6cBennyoraws 2017-11-24 12:28
wh0cd1945501 get more information: http://cialis5mg.us.org/ advair inhaler: http://genericadvair.us.org/ rogaine price comparison: http://rogaine365.us.com/
Quote
 
 
0 #1501 9kwr9n81Kennethroaro 2017-11-24 12:08
wh0cd494713 zofran by mail: http://zofran247.us.com/ duloxetine cymbalta: http://cymbaltacost.us.org/ azithromycin online pharmacy reviews: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ Stromectol Online: http://stromectol247.us.com/ glucophage xr 500: http://glucophage247.us.com/
Quote
 
 
0 #1500 86pvy15fBrettDew 2017-11-24 12:05
wh0cd1461905 Purchase Augmentin Online: http://augmentin875mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1499 c269hhr3MichaelZendy 2017-11-24 11:46
wh0cd1461905 albuterol: http://albuterolsulfateinhalationsolution.us.org/ cymbalta: http://cymbaltacost.us.org/ generic zetia: http://zetia247.us.com/ Amitriptyline: http://amitriptyline10mg.us.org/ Purchase Zithromax: http://zithromax247.us.com/ prozac online: http://genericprozac.us.org/ cymbalta: http://costofcymbalta.us.org/ tenormin pills: http://tenormin247.us.com/ augmentin generic: http://augmentingeneric.us.org/ Vermox Online: http://vermox247.us.com/ buy lexapro: http://lexapro247.us.com/ generic singulair: http://genericsingulair.us.org/ CYTOTEC OVER THE COUNTER: http://cytotec247.us.com/ generic advair diskus: http://genericadvair.us.org/ buy generic propecia: http://genericpropecia365.us.com/
Quote
 
 
0 #1498 ns778gdvAlfredinoky 2017-11-24 11:06
wh0cd2429097 generic celexa: http://celexageneric.us.org/ seroquel 400 mg: http://genericseroquel.us.org/ diclofenac gel: http://diclofenacgel.us.org/ Tenormin Online: http://tenormin247.us.com/ sildenafil buy online: http://sildenafil247.us.com/
Quote
 
 
0 #1497 1od9ragkAaroncak 2017-11-24 09:31
wh0cd2912693 purchase allopurinol: http://allopurinol100mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1496 k43y0lsgCharlesCiz 2017-11-24 09:19
wh0cd1461905 zoloft cost: http://genericzoloft.us.org/ Vardenafil Prices: http://vardenafil247.us.com/
Quote
 
 
0 #1495 tjnrwv02CharlesCiz 2017-11-24 08:31
wh0cd494713 buy motilium online: http://motilium247.us.com/ tenormin online: http://tenormin247.us.com/ cost of levaquin: http://levaquin500mg.us.org/ diclofenac 50 mg: http://diclofenac50mg.us.org/ cheapest citalopram: http://citalopram20mg.us.org/ ampicillin iv: http://ampicillin500mg.us.org/ cheap sildenafil: http://cheapsildenafil365.us.com/ Bupropion SR: http://bupropionsr.us.org/ Order Tamoxifen: http://tamoxifen247.us.com/ augmentin tablet: http://augmentin875mg.us.org/ cheep cealis sublingual: http://cialis.us.com/ allopurinol 100mg: http://allopurinol100mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1494 ryyi6txeBennyoraws 2017-11-24 07:48
wh0cd2429097 Phenergan Online: http://phenergan247.us.com/ cymbalta: http://genericcymbalta.us.org/ diclofenac: http://diclofenac50mg.us.org/ generic seroquel cost: http://genericseroquel.us.org/
Quote
 
 
0 #1493 Galix39Uzimu82 2017-11-24 07:38
, , , where can i buy online 2015, ,
Quote
 
 
0 #1492 12wj1ds2Alfredinoky 2017-11-24 06:53
wh0cd2912693 celexa generic: http://celexageneric.us.org/ lipitor: http://genericlipitor.us.org/ check this out: http://cheapkamagra365.us.com/ motilium: http://motilium247.us.com/ ampicillin tablets: http://ampicillin500mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1491 99svlv1iBennyoraws 2017-11-24 06:36
wh0cd1461905 buy lexapro online: http://lexapro247.us.com/ synthroid no prescription: http://genericsynthroid.us.org/ amoxicillin: http://amoxicillin875mg.us.org/ clomid drug: http://clomidonline.us.org/
Quote
 
 
0 #1490 kpx6osnwKennethroaro 2017-11-24 06:33
wh0cd11117 citalopram: http://citalopram20.us.org/ clomid online: http://clomidonline.us.org/
Quote
 
 
0 #1489 tu6vt19fMichaelZendy 2017-11-24 05:46
wh0cd1461905 advair inhaler: http://genericadvair.us.org/ generic zoloft cost: http://genericzoloft.us.org/ find out more: http://diclofenac50mg.us.org/ buy propecia cheap: http://genericpropecia365.us.com/ purchase sildenafil: http://sildenafil247.us.com/ furosemide: http://furosemide40mg.us.org/ tenormin pills: http://tenormin247.us.com/ buy metformin: http://metforminer.us.org/
Quote
 
 
0 #1488 wj4lcvd4CharlesCiz 2017-11-24 03:45
wh0cd978309 finasteride online bonus: http://genericpropecia365.us.com/ azithromycin 500 mg tablets: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ generic retin a: http://genericretina.us.org/
Quote
 
 
0 #1487 zlsx8zeiAaroncak 2017-11-24 03:23
wh0cd2429097 cheap vardenafil: http://vardenafil247.us.com/ omeprazole nexium: http://nexium40mg.us.org/ female viagra: http://femaleviagra.us.org/ cialis: http://costofcialis.us.org/ Generic Augmentin: http://augmentinantibiotic.us.org/
Quote
 
 
0 #1486 nyxi113bKennethroaro 2017-11-24 03:16
wh0cd1461905 Buy Cytotec: http://cytotec247.us.com/
Quote
 
 
0 #1485 4umuq7kgMichaelZendy 2017-11-24 02:27
wh0cd1461905 buy motilium online: http://motilium247.us.com/ celexa cost: http://celexageneric.us.org/ is there a generic crestor: http://crestor10mg.us.org/ glucophage by mail: http://glucophage247.us.com/ generic zoloft: http://genericzoloft365.us.com/ zetia pills: http://zetia247.us.com/ generic strattera: http://strattera247.us.com/ lipitor: http://genericlipitor.us.org/ vardenafil cost: http://vardenafil247.us.com/ WELLBUTRIN: http://genericwellbutrin.us.org/
Quote
 
 
0 #1484 gagetvp2Bennyoraws 2017-11-24 02:25
wh0cd1945501 STROMECTOL PRICES COMPARISON: http://stromectol247.us.com/ cialis over the counter: http://buycialisonline.us.org/ more helpful hints: http://zithromax247.us.com/
Quote
 
 
0 #1483 ccej8kttCharlesCiz 2017-11-24 01:53
wh0cd11117 female viagra: http://femaleviagra.us.org/ buy cialis online: http://buycialisonline.us.org/ cheapest glucophage: http://glucophage247.us.com/ buy misoprostol online: http://cytotec247.us.com/ buy generic augmentin: http://augmentingeneric.us.org/ Cheap Kamagra: http://cheapkamagra365.us.com/ advair: http://genericadvair.us.org/
Quote
 
 
0 #1482 grpd8bi0Bennyoraws 2017-11-24 01:37
wh0cd978309 get the facts: http://metformin500mgtablets.us.org/ lisinopril 5 mg: http://lisinopril5mg.us.org/ Order Levitra: http://levitra247.us.com/ tenormin: http://atenolol50mg.us.org/ levaquin cost: http://levaquin500mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1481 5kr3ekzcMichaelZendy 2017-11-24 01:18
wh0cd2912693 nexium by mail order: http://genericnexium.us.org/ atenolol prices: http://atenolol50mg.us.org/ amoxil online: http://genericamoxil365.us.com/ Torsemide: http://torsemide247.us.com/ levaquin 500 mg: http://levaquin500mg.us.org/ citalopram 20mg: http://citalopram20mg.us.org/ buy stromectol online: http://stromectol247.us.com/ augmentin generic: http://augmentingeneric.us.org/ purchase azithromycin: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ Propecia At Lowest Prices: http://propecia247.us.com/ effexor generic: http://effexorgeneric.us.org/ augmentin xr: http://augmentinantibiotic.us.org/
Quote
 
 
0 #1480 Befuv39Munew57 2017-11-24 01:02
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/buy-triamcinolone-united-states-of-america
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/buy-triamcinolone-united-states-of-america
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/o-249-commander-en-ligne-triamcinolone-moins-cher-site-fiable
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/triamcinolone-au-rabais-securise-forum-achat-aristocort-4-sur
triamcinolone 2 buy online
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/o-249-acheter-triamcinolone-4-mg-acheter-triamcinolone-4-par
http://opencu.com/profiles/blogs/site-achat-triamcinolone-aristocort-sans-ordonnance-france
Quote
 
 
0 #1479 q0vsie4pKennethroaro 2017-11-24 00:37
wh0cd2912693 Cheap Synthroid: http://genericsynthroid.us.org/ lisinopril: http://lisinopril5mg.us.org/ PURCHASE AZITHROMYCIN: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ motrin 800mg: http://motrin800.us.org/ medication metformin: http://metforminer.us.org/
Quote
 
 
0 #1478 nbvfqt1kCharlesCiz 2017-11-24 00:14
wh0cd1461905 allopurinol 100mg: http://allopurinol100mg.us.org/ atenolol 50 mg: http://atenolol50mg.us.org/ Stromectol: http://stromectol247.us.com/ cipro 500 mg: http://cipro500.us.org/ buy lexapro online: http://lexapro247.us.com/
Quote
 
 
0 #1477 zata1tz7MichaelZendy 2017-11-23 23:45
wh0cd1461905 lipitor: http://genericlipitor.us.org/ purchase augmentin online: http://augmentin875mg.us.org/ clomid: http://clomid50mg.us.org/ motrin 800 mg: http://motrin800.us.org/ otc cipralex: http://lexapro247.us.com/ cymbalta cost: http://cymbaltacost.us.org/ azithromycin z-pak: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ bonuses: http://lipitorgeneric.us.org/ diclofenac: http://diclofenac50mg.us.org/ order alli online: http://alli247.us.com/
Quote
 
 
0 #1476 04agv7rcCharlesCiz 2017-11-23 23:06
wh0cd494713 Order Metformin Online: http://metformin500mgtablets.us.org/ order kamagra: http://cheapkamagra365.us.com/
Quote
 
 
0 #1475 apa9d6kaMichaelZendy 2017-11-23 22:17
wh0cd2912693 cheap levitra 20mg: http://levitra247.us.com/ Lasix Water Pill: http://lasixwaterpill.us.org/ advair: http://genericadvair.us.org/ azithromycin online pharmacy: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ amitriptyline 25 mg: http://amitriptyline10mg.us.org/ source: http://propecia247.us.com/ crestor 5mg: http://crestor10mg.us.org/ buy cytotec: http://cytotec247.us.com/
Quote
 
 
0 #1474 ea8pywzhAaroncak 2017-11-23 21:07
wh0cd1945501 tenormin online: http://tenormin247.us.com/ get the facts: http://cipro500.us.org/ Buy Lexapro Online: http://lexapro247.us.com/ cheap sildenafil: http://cheapsildenafil365.us.com/
Quote
 
 
0 #1473 srg8vb6tMichaelZendy 2017-11-23 20:41
wh0cd1461905 PHENERGAN ONLINE: http://phenergan247.us.com/ Amoxicillin Azithromycin: http://amoxicillin875mg.us.org/ as example: http://cymbalta60mg.us.org/ advair: http://genericadvair.us.org/ buy lexapro online: http://lexapro247.us.com/
Quote
 
 
0 #1472 iaqpxeayBennyoraws 2017-11-23 20:39
wh0cd1461905 cialis 5mg: http://cialis5mg.us.org/ augmentin w/o prescription: http://augmentinantibiotic.us.org/ cipro 500 mg: http://cipro500.us.org/ buy tamoxifen: http://tamoxifen247.us.com/ Nexium 40mg: http://nexium40mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1471 j13rs5blBrettDew 2017-11-23 20:33
wh0cd11117 generic seroquel: http://genericseroquel.us.org/ Generic Lasix Online: http://lasixwaterpill.us.org/ Celexa Generic: http://celexageneric.us.org/
Quote
 
 
0 #1470 9y3dbethKennethroaro 2017-11-23 19:11
wh0cd2429097 celexa 20 mg: http://celexageneric.us.org/
Quote
 
 
0 #1469 Udodu89Wotez45 2017-11-23 17:57
to buy in new zealand
Quote
 
 
0 #1468 lz7xvvdgMichaelZendy 2017-11-23 17:40
wh0cd1461905 Generic Nexium: http://genericnexium.us.org/ cheap synthroid: http://genericsynthroid.us.org/ amoxil buy: http://genericamoxil365.us.com/ albuterol no prescription: http://albuterolsulfateinhalationsolution.us.org/ buy zoloft: http://genericzoloft365.us.com/
Quote
 
 
0 #1467 17sfoqwsBennyoraws 2017-11-23 15:11
wh0cd978309 metformin without a prescriptions online: http://metformin500mgtablets.us.org/ ORDER PROZAC: http://prozac247.us.com/
Quote
 
 
0 #1466 dpvn6d9oMichaelZendy 2017-11-23 14:23
wh0cd1461905 strattera pills: http://strattera247.us.com/ Cipro 500 Mg: http://cipro500.us.org/ find out more: http://citalopram20mg.us.org/ celebrex: http://genericcelebrex.us.org/ Stromectol Online: http://stromectol247.us.com/ Buy Torsemide: http://torsemide247.us.com/ buy misoprostol online: http://cytotec247.us.com/ click here: http://genericzoloft365.us.com/ Bupropion Online: http://bupropionsr.us.org/ synthroid 0.075 mg: http://genericsynthroid.us.org/ generic retin a: http://genericretina.us.org/ augmentin xr 1000mg: http://augmentinantibiotic.us.org/ zetia statin: http://zetia247.us.com/ discover more: http://nexium40mg.us.org/ cialis 5mg: http://cialis5mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1465 l8j7aiprKennethroaro 2017-11-23 13:54
wh0cd1945501 crestor 10 mg: http://crestor10mg.us.org/ prozac pills: http://genericprozac.us.org/ augmentin best prices: http://augmentingeneric.us.org/ tamoxifen tablets: http://tamoxifen247.us.com/ tenormin online: http://tenormin247.us.com/
Quote
 
 
0 #1464 g0six7joMichaelZendy 2017-11-23 13:14
wh0cd2912693 buy generic propecia: http://propecia247.us.com/ prozac pills: http://prozac247.us.com/ celexa generic: http://celexageneric.us.org/ cheap vermox: http://vermox247.us.com/ Albuterol Sulfate Inhalation Solution: http://albuterolsulfateinhalationsolution.us.org/ zofran by mail: http://zofran247.us.com/ buy metformin online: http://metforminer.us.org/ alli: http://alli247.us.com/ generic amoxil: http://genericamoxil365.us.com/ PROZAC: http://genericprozac.us.org/ buy cytotec: http://cytotec247.us.com/ azithromycin online pharmacy: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ cost of zetia: http://zetia247.us.com/ purchase sildenafil: http://sildenafil247.us.com/ augmentin 875 mg: http://augmentin875mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1463 f0mqcmstCharlesCiz 2017-11-23 11:50
wh0cd2912693 cipro 500 mg: http://cipro500.us.org/ amoxicillin: http://amoxicillin875mg.us.org/ crestor 10 mg tablet: http://crestor10mg.us.org/ Cheap Kamagra: http://cheapkamagra365.us.com/ Generic Prozac: http://genericprozac.us.org/
Quote
 
 
0 #1462 sh55erk2CharlesCiz 2017-11-23 11:35
wh0cd2429097 50 mg clomid: http://clomid50mg.us.org/ clomid drug: http://clomidonline.us.org/ generic cialis: http://cialis.us.com/ buy stromectol online: http://stromectol247.us.com/ cheap zithromax: http://zithromax247.us.com/ tenormin pills: http://tenormin247.us.com/ buying propecia online: http://genericpropecia365.us.com/ cheap levitra: http://levitra247.us.com/
Quote
 
 
0 #1461 c7871e2fMichaelZendy 2017-11-23 11:22
wh0cd1461905 order prozac: http://prozac247.us.com/ Allopurinol 100mg: http://allopurinol100mg.us.org/ seroquel for bipolar disorder: http://genericseroquel.us.org/ more info: http://genericcrestor.us.org/ Augmentin 875 Mg: http://augmentin875mg.us.org/ diclofenac 50 mg tablet: http://diclofenac50mg.us.org/ furosemide 40 mg without prescription: http://furosemide40mg.us.org/ nexium 40mg: http://nexium40mg.us.org/ Lexapro Cheap: http://lexapro247.us.com/ bupropion sr: http://bupropionsr.us.org/ clomid: http://clomid50mg.us.org/ generic cymbalta: http://genericcymbalta.us.org/ torsemide 20 mg: http://torsemide247.us.com/
Quote
 
 
0 #1460 99fiux75Kennethroaro 2017-11-23 11:17
wh0cd11117 Atenolol 25mg: http://atenolol50mg.us.org/ zetia mail order: http://zetia247.us.com/ buy generic propecia: http://propecia247.us.com/
Quote
 
 
0 #1459 Ewima85Koyah76 2017-11-23 10:43
http://stavropol.strana-krasoty.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5104
http://en.ares-tech.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4503
buying zyban online uk
http://masyasha.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2900
Quote
 
 
0 #1458 kalc8ov5MichaelZendy 2017-11-23 10:13
wh0cd2912693 Alli: http://alli247.us.com/ Citalopram: http://citalopram20.us.org/ augmentin generic: http://augmentingeneric.us.org/ buying lexapro online: http://lexapro247.us.com/ advair diskus 500: http://genericadvair.us.org/
Quote
 
 
0 #1457 h2xcan13BrettDew 2017-11-23 09:29
wh0cd2429097 cymbalta: http://genericcymbalta.us.org/ augmentin tablet: http://augmentin875mg.us.org/ glucophage price: http://glucophage247.us.com/ buy amoxicillin: http://amoxicillin875mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1456 o10a2q0iAaroncak 2017-11-23 09:18
wh0cd978309 buy cialis online: http://buycialisonline.us.org/
Quote
 
 
0 #1455 lf7omr02Bennyoraws 2017-11-23 09:11
wh0cd494713 cheapest kamagra: http://cheapkamagra365.us.com/
Quote
 
 
0 #1454 1cm96wqxKennethroaro 2017-11-23 08:24
wh0cd1461905 generic celebrex: http://genericcelebrex.us.org/ generic wellbutrin: http://genericwellbutrin.us.org/ buy zofran: http://zofran247.us.com/
Quote
 
 
0 #1453 6mfe1o4cMichaelZendy 2017-11-23 08:21
wh0cd1461905 lipitor 80: http://lipitorgeneric.us.org/ as explained here: http://levitra247.us.com/ cymbalta: http://genericcymbalta.us.org/ generic lipitor cost: http://genericlipitor.us.org/ crestor generic: http://crestor10mg.us.org/ Strattera Online: http://strattera247.us.com/ azithromycin tablets: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ rogaine over the counter: http://rogaine365.us.com/ clomid 50 mg: http://clomid50mg.us.org/ buy motilium online: http://motilium247.us.com/ amoxicillin azithromycin: http://amoxicillin875mg.us.org/ purchase citalopram: http://citalopram20.us.org/ albuterol sulfate inhalation solution: http://albuterolsulfateinhalationsolution.us.org/ info: http://effexorgeneric.us.org/
Quote
 
 
0 #1452 6qjegl26Alfredinoky 2017-11-23 08:11
wh0cd11117 generic nexium: http://genericnexium.us.org/ diclofenac 75 mg: http://diclofenacgel.us.org/ prozac sale: http://genericprozac.us.org/ zithromax online: http://zithromax247.us.com/
Quote
 
 
0 #1451 s323zz9jMichaelZendy 2017-11-23 07:11
wh0cd2912693 generic synthroid: http://genericsynthroid.us.org/ lipitor generic: http://lipitorgeneric.us.org/ cymbalta: http://genericcymbalta.us.org/ diclofenac 75 mg: http://diclofenac75mg.us.org/ get more info: http://tamoxifen247.us.com/ amoxil online pharmacy: http://genericamoxil365.us.com/ AUGMENTIN GENERIC PRICE: http://augmentingeneric.us.org/ propecia pills: http://genericpropecia365.us.com/ augmentin no prescription: http://augmentinantibiotic.us.org/ Generic Zoloft: http://genericzoloft365.us.com/
Quote
 
 
0 #1450 klitkpzhCharlesCiz 2017-11-23 06:20
wh0cd2429097 augmentin by mail: http://augmentinantibiotic.us.org/ next page: http://motilium247.us.com/ generic zetia: http://zetia247.us.com/ buy amoxil without prescription: http://genericamoxil365.us.com/ propecia sale: http://genericpropecia365.us.com/
Quote
 
 
0 #1449 2ss9gxmiKennethroaro 2017-11-23 05:55
wh0cd2912693 cialis 5mg: http://cialis5mg.us.org/ strattera pills: http://strattera247.us.com/ generic synthroid: http://genericsynthroid.us.org/
Quote
 
 
0 #1448 832kv6ybMichaelZendy 2017-11-23 05:20
wh0cd1461905 torsemide 20 mg: http://torsemide247.us.com/ order celebrex online: http://genericcelebrex.us.org/ singulair for sinusitis: http://genericsingulair.us.org/ Lisinopril 5 Mg: http://lisinopril5mg.us.org/ alli: http://alli247.us.com/ diclofenac 75 mg: http://diclofenac75mg.us.org/ NEXIUM ONLINE: http://genericnexium.us.org/ Prozac: http://prozac247.us.com/
Quote
 
 
0 #1447 x6i29jo2CharlesCiz 2017-11-23 04:58
wh0cd1945501 lipitor zocor: http://lipitorgeneric.us.org/ citalopram: http://citalopram20.us.org/ buy cymbalta online: http://cymbalta60mg.us.org/ metformin er: http://metforminer.us.org/ Generic Lisinopril: http://lisinoprilgeneric.us.org/ generic advair diskus: http://genericadvair.us.org/ Lexapro: http://lexapro247.us.com/ augmentin by mail: http://augmentinantibiotic.us.org/ ZOLOFT: http://genericzoloft365.us.com/ Augmentin: http://augmentin875mg.us.org/ diuretic furosemide: http://furosemide40mg.us.org/ Buy Cytotec: http://cytotec247.us.com/ albuterol inhaler: http://albuterolsulfateinhalationsolution.us.org/
Quote
 
 
0 #1446 Ozaza18Ubaji51 2017-11-23 04:01
http://www.uncorpoperfetto.com/social/blogs/post/85686, http://www.nostre.com/blogs/post/24770, http://www.nostre.com/blogs/post/15554 celecoxib sydney cheap, http://diduknow.allrh.com/blogs/post/10736, http://lifestir.net/blogs/post/1242
Quote
 
 
0 #1445 aqfoqpq3BrettDew 2017-11-23 03:42
wh0cd1945501 generic lipitor: http://genericlipitor365.us.com/ bupropion hcl 100mg: http://bupropionsr.us.org/
Quote
 
 
0 #1444 6y2s8nkvKennethroaro 2017-11-23 03:41
wh0cd978309 Generic Amoxil: http://genericamoxil365.us.com/
Quote
 
 
0 #1443 ixx2rdafBennyoraws 2017-11-23 03:17
wh0cd11117 VARDENAFIL PRICES: http://vardenafil247.us.com/ furosemide: http://furosemide40mg.us.org/ stromectol online: http://stromectol247.us.com/ generic lipitor: http://genericlipitor365.us.com/ glucophage from india: http://glucophage247.us.com/
Quote
 
 
0 #1442 7xkvmd1oMichaelZendy 2017-11-23 02:19
wh0cd1461905 generic synthroid: http://genericsynthroid.us.org/ kamagra chewable: http://cheapkamagra365.us.com/ zetia 10 mg: http://zetia247.us.com/ cipralex generic best price: http://lexapro247.us.com/ cost of cymbalta 60 mg: http://genericcymbalta.us.org/ Augmentin Generic: http://augmentingeneric.us.org/ Generic Prozac: http://genericprozac.us.org/ clomid online cheap: http://clomidonline.us.org/ cheap tadalafil: http://cheaptadalafil365.us.com/ Amoxil Tablets: http://genericamoxil365.us.com/ lipitor 80mg: http://genericlipitor365.us.com/
Quote
 
 
0 #1441 vvmz3tbaCharlesCiz 2017-11-23 01:09
wh0cd1945501 continue: http://motilium247.us.com/ nexium 40mg: http://nexium40mg.us.org/ Generic Zoloft: http://genericzoloft.us.org/ strattera online: http://strattera247.us.com/ amitriptyline 10 mg: http://amitriptyline10mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1440 2k8a27vuKennethroaro 2017-11-23 00:57
wh0cd2429097 Lasix Without Script: http://lasixwaterpill.us.org/ Lexapro: http://lexapro247.us.com/ Tenormin Online: http://tenormin247.us.com/ clomid: http://clomidonline.us.org/
Quote
 
 
0 #1439 k6nhiw0yCharlesCiz 2017-11-23 00:53
wh0cd2912693 phenergan online: http://phenergan247.us.com/ lasix water pill: http://lasixwaterpill.us.org/ purchase amitriptyline: http://amitriptyline10mg.us.org/ buy citalopram 20 mg: http://citalopram20.us.org/
Quote
 
 
0 #1438 2ywyjxtdAaroncak 2017-11-22 22:52
wh0cd11117 diclofenac 75mg tablets: http://diclofenacgel.us.org/ cymbalta: http://cymbalta60mg.us.org/ generic zetia: http://zetia247.us.com/ bupropion sr: http://bupropionsr.us.org/
Quote
 
 
0 #1437 3d7c16ugKennethroaro 2017-11-22 22:25
wh0cd494713 buy sildenafil: http://cheapsildenafil365.us.com/ Cialis 5mg: http://cialis5mg.us.org/ generic augmentin: http://augmentingeneric.us.org/ stromectol prices: http://stromectol247.us.com/ GENERIC PROZAC: http://genericprozac.us.org/
Quote
 
 
0 #1436 wxsr0oejBennyoraws 2017-11-22 21:36
wh0cd2912693 buy cialis online: http://cialis.us.com/ Lasix Water Pill: http://lasixwaterpill.us.org/ citalopram for depression: http://citalopram20mg.us.org/ amoxicillin order: http://amoxicillin875mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1435 z962w0ucBennyoraws 2017-11-22 21:14
wh0cd1945501 advair: http://genericadvair.us.org/ Buying Augmentin Online: http://augmentinantibiotic.us.org/ effexor generic: http://effexorgeneric.us.org/ prozac pills: http://prozac247.us.com/
Quote
 
 
0 #1434 Joyif62Idezi63 2017-11-22 20:42
no prescription canadian pharmacy ,
Quote
 
 
0 #1433 l2bbcbs6MichaelZendy 2017-11-22 20:17
wh0cd1461905 citalopram online pharmacy: http://citalopram20mg.us.org/ cheap levitra 20mg: http://levitra247.us.com/ Cheap Lipitor: http://genericlipitor365.us.com/ medication crestor: http://genericcrestor.us.org/ Lasix Water Pill: http://lasixwaterpill.us.org/
Quote
 
 
0 #1432 o2938wuxKennethroaro 2017-11-22 19:30
wh0cd1945501 Strattera: http://strattera247.us.com/ generic wellbutrin: http://genericwellbutrin.us.org/ motrin 800: http://motrin800.us.org/ Lasix Water Pill: http://lasixwaterpill.us.org/
Quote
 
 
0 #1431 3n99km3xCharlesCiz 2017-11-22 19:28
wh0cd1461905 diclofenac gel 3: http://diclofenacgel.us.org/
Quote
 
 
0 #1430 p70355ckMichaelZendy 2017-11-22 19:08
wh0cd2912693 lasix water pill: http://lasixwaterpill.us.org/ buy cialis online: http://buycialisonline.us.org/ cialis: http://cialis.us.com/ zoloft cost: http://genericzoloft.us.org/ Alli: http://alli247.us.com/ effexor: http://effexorgeneric.us.org/ cymbalta: http://cymbalta60mg.us.org/ Lisinopril Generic: http://lisinoprilgeneric.us.org/
Quote
 
 
0 #1429 h8bwc86oCharlesCiz 2017-11-22 18:52
wh0cd2429097 cheap zithromax: http://zithromax247.us.com/ ampicillin tablets: http://ampicillin500mg.us.org/ Generic Propecia: http://genericpropecia365.us.com/ lisinopril at lowest cost: http://lisinoprilgeneric.us.org/ cymbalta cost: http://cymbaltacost.us.org/
Quote
 
 
0 #1428 igevw007MichaelZendy 2017-11-22 17:32
wh0cd1461905 Sildenafil Online: http://sildenafil247.us.com/ generic seroquel: http://genericseroquel.us.org/ effexor generic: http://effexorgeneric.us.org/ Metformin 500mg Tablets: http://metformin500mgtablets.us.org/ buy torsemide online: http://torsemide247.us.com/ cheapest allopurinol: http://allopurinol100mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1427 l87v8fyoKennethroaro 2017-11-22 17:11
wh0cd11117 order lipitor online: http://genericlipitor365.us.com/ cipro 500 mg: http://cipro500.us.org/ cheap lipitor: http://lipitorgeneric.us.org/
Quote
 
 
0 #1426 10fwyz7vCharlesCiz 2017-11-22 15:10
wh0cd978309 kamagra: http://cheapkamagra365.us.com/ example here: http://genericlipitor.us.org/ diclofenac gel: http://diclofenacgel.us.org/ glucophage xr: http://glucophage247.us.com/ cymbalta: http://costofcymbalta.us.org/ zetia 10 mg: http://zetia247.us.com/ buy sildenafil online: http://sildenafil247.us.com/
Quote
 
 
0 #1425 n3h6ofbgAlfredinoky 2017-11-22 14:53
wh0cd1945501 augmentin tablet: http://augmentin875mg.us.org/ diuretic furosemide: http://furosemide40mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1424 gecpcmapMichaelZendy 2017-11-22 14:15
wh0cd1461905 inhaler albuterol: http://albuterolsulfateinhalationsolution.us.org/ female viagra: http://femaleviagra.us.org/ Ampicillin 500mg: http://ampicillin500mg.us.org/ metformin 1000 mg: http://metforminer.us.org/ Metformin Online: http://metformin500mgtablets.us.org/ duloxetine cymbalta: http://costofcymbalta.us.org/ Cipro Over The Counter: http://cipro500.us.org/ purchase augmentin online: http://augmentin875mg.us.org/ cheapest allopurinol: http://allopurinol100mg.us.org/ stromectol online: http://stromectol247.us.com/ zetia 10 mg: http://zetia247.us.com/ Buy Levitra: http://levitra247.us.com/ amitriptyline 10 mg: http://amitriptyline10mg.us.org/ diclofenac gel: http://diclofenacgel.us.org/
Quote
 
 
0 #1423 xu0ko7uoAlfredinoky 2017-11-22 14:13
wh0cd1945501 furosemide lasix: http://lasixwaterpill.us.org/ lipitor: http://genericlipitor.us.org/
Quote
 
 
0 #1422 5x8tgdimCharlesCiz 2017-11-22 13:55
wh0cd978309 cipro 500 mg: http://cipro500.us.org/
Quote
 
 
0 #1421 sd3du2ncMichaelZendy 2017-11-22 13:06
wh0cd2912693 atenolol: http://atenolol50mg.us.org/ Generic Wellbutrin: http://genericwellbutrin.us.org/ Buy Generic Propecia: http://propecia247.us.com/ sildenafil citrate women: http://femaleviagra.us.org/ generic singulair: http://genericsingulair.us.org/ cymbalta: http://costofcymbalta.us.org/ metformin 500mg tablets: http://metformin500mgtablets.us.org/ Lasix Water Pill: http://lasixwaterpill.us.org/ generic zoloft: http://genericzoloft.us.org/ advair: http://genericadvair.us.org/ purchase nexium: http://genericnexium.us.org/ sildenafil online: http://cheapsildenafil365.us.com/
Quote
 
 
0 #1420 na7ndgvqKennethroaro 2017-11-22 11:40
wh0cd2912693 buy cymbalta online: http://cymbalta60mg.us.org/ buy zoloft online: http://genericzoloft365.us.com/ phenergan online: http://phenergan247.us.com/
Quote
 
 
0 #1419 easzwq5hMichaelZendy 2017-11-22 11:14
wh0cd1461905 TENORMIN ONLINE: http://tenormin247.us.com/ prozac 40: http://genericprozac.us.org/ cheap prozac: http://prozac247.us.com/ seroquel prices: http://genericseroquel.us.org/ tamoxifen citrate: http://tamoxifen247.us.com/ citalopram 20 mg: http://citalopram20.us.org/ order motilium online: http://motilium247.us.com/ augmentin 875 mg: http://augmentin875mg.us.org/ Cheap Sildenafil: http://cheapsildenafil365.us.com/
Quote
 
 
0 #1418 Efepo47Arota26 2017-11-22 10:52
http://www.nostre.com/blogs/post/38071, buy baclofen order online uk http://ihumanmgt.org/blogs/post/4233, http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/79513, http://g3dev.info/blogs/post/15972 http://www.ocperio.org/group3/blogs/post/57960, http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/8622, http://amusecandy.com/blogs/post/150610
Quote
 
 
0 #1417 30uwdrl2Bennyoraws 2017-11-22 10:23
wh0cd1945501 lipitor: http://genericlipitor.us.org/ BUY MOTILIUM ONLINE: http://motilium247.us.com/
Quote
 
 
0 #1416 371uwo3tAlfredinoky 2017-11-22 08:48
wh0cd1461905 Tadalafil From India: http://cheaptadalafil365.us.com/ nexium discounts: http://nexium40mg.us.org/ wellbutrin 75mg: http://genericwellbutrin.us.org/ lisinopril 5 mg: http://lisinopril5mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1415 xsvwk1rpMichaelZendy 2017-11-22 08:30
wh0cd1461905 cheap tadalafil: http://cheaptadalafil365.us.com/ cheap cialis: http://cialisforsale.us.org/ Augmentin: http://augmentin875mg.us.org/ Albuterol No Prescription: http://albuterolsulfateinhalationsolution.us.org/ our site: http://propecia247.us.com/ example here: http://genericlipitor.us.org/ wellbutrin online: http://genericwellbutrin.us.org/ allopurinol no prescription: http://allopurinol100mg.us.org/ cheap stromectol: http://stromectol247.us.com/ cymbalta: http://costofcymbalta.us.org/ generic zoloft: http://genericzoloft365.us.com/ generic synthroid: http://genericsynthroid.us.org/ Generic Seroquel: http://genericseroquel.us.org/
Quote
 
 
0 #1414 0coeimamCharlesCiz 2017-11-22 07:08
wh0cd1461905 generic advair: http://genericadvair.us.org/
Quote
 
 
0 #1413 xws2cfvfMichaelZendy 2017-11-22 07:05
wh0cd2912693 alli prescription: http://alli247.us.com/ get the facts: http://phenergan247.us.com/ cymbalta duloxetine: http://cymbalta60mg.us.org/ augmentin tabs: http://augmentingeneric.us.org/ stromectol online: http://stromectol247.us.com/ found here: http://lisinoprilgeneric.us.org/ PURCHASE SILDENAFIL: http://sildenafil247.us.com/ 100mg clomid: http://clomidonline.us.org/ amitriptyline 10 mg: http://amitriptyline10mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1412 6hor3oi2Aaroncak 2017-11-22 06:34
wh0cd1945501 Generic Cialis For Sale: http://cialisforsale.us.org/
Quote
 
 
0 #1411 loh4f0x0Kennethroaro 2017-11-22 06:12
wh0cd2429097 lisinopril at lowest cost: http://lisinoprilgeneric.us.org/ amitriptyline 10 mg: http://amitriptyline10mg.us.org/ Azithromycin 500 Mg Tablets: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ stromectol 3 mg: http://stromectol247.us.com/
Quote
 
 
0 #1410 ikvy7u0sMichaelZendy 2017-11-22 05:12
wh0cd1461905 cheap lipitor: http://genericlipitor365.us.com/ is there a generic crestor: http://genericcrestor.us.org/ crestor 10 mg: http://crestor10mg.us.org/ cialis 5mg: http://cialis5mg.us.org/ tadalafil tablets 20mg: http://cheaptadalafil365.us.com/ cymbalta 20mg: http://genericcymbalta.us.org/ augmentin tablets: http://augmentin875mg.us.org/ cipralex: http://lexapro247.us.com/ stromectol online: http://stromectol247.us.com/ bupropion sr: http://bupropionsr.us.org/ singulair for toddlers: http://genericsingulair.us.org/ generic advair: http://genericadvair.us.org/ clomid online: http://clomidonline.us.org/
Quote
 
 
0 #1409 znjy4imyBennyoraws 2017-11-22 05:06
wh0cd1461905 atenolol 50 mg: http://atenolol50mg.us.org/ citalopram 20mg: http://citalopram20mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1408 Ewovi52Ipegu66 2017-11-22 04:53
http://barbershoppers.org/blogs/post/18943
http://lifestir.net/blogs/post/39710
fluconazol uk for sale
http://www.mauiwowie.xxx/social/blogs/post/25707
http://ihumanmgt.org/blogs/post/2723
http://kiddzcom.com/oxwall/blogs/post/4085
http://share.nm-pro.in/blogs/post/15170#sthash.4fxJUDJj.UNcIWwTJ.dpbs
http://www.nostre.com/blogs/post/24456
Quote
 
 
0 #1407 v0lkkiloCharlesCiz 2017-11-22 03:02
wh0cd11117 cost of cialis daily: http://costofcialis.us.org/ female viagra: http://femaleviagra.us.org/ visit website: http://sildenafil247.us.com/ cheap vermox: http://vermox247.us.com/ buying zoloft: http://genericzoloft.us.org/
Quote
 
 
0 #1406 5kj61hxxMichaelZendy 2017-11-22 02:27
wh0cd1461905 resources: http://cialis.us.com/ clomid: http://clomid50mg.us.org/ Cheap Tadalafil: http://cheaptadalafil365.us.com/ order zithromax online: http://zithromax247.us.com/ lasix water pill: http://lasixwaterpill.us.org/ cheap sildenafil: http://cheapsildenafil365.us.com/ cialis 5mg: http://cialis5mg.us.org/ generic tamoxifen: http://tamoxifen247.us.com/ citation: http://cymbalta60mg.us.org/ tenormin: http://tenormin247.us.com/ augmentin generic: http://augmentingeneric.us.org/ Buy Motilium Online: http://motilium247.us.com/ kamagra: http://cheapkamagra365.us.com/ Augmentin: http://augmentin875mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1405 ko8h5k8zCharlesCiz 2017-11-22 01:12
wh0cd978309 is there a generic crestor: http://crestor10mg.us.org/ kamagra effervescent: http://cheapkamagra365.us.com/ sildenafil amex: http://sildenafil247.us.com/ TENORMIN ATENOLOL: http://atenolol50mg.us.org/ ampicillin 500mg: http://ampicillin500mg.us.org/
Quote
 
 
0 #1404 7vrcpos3MichaelZendy 2017-11-22 01:01
wh0cd2912693 VARDENAFIL ONLINE: http://vardenafil247.us.com/ Prozac Pills: http://genericprozac.us.org/ buy clomid online cheap: http://clomidonline.us.org/ cipro 500 mg: http://cipro500.us.org/ Generic Lipitor: http://genericlipitor365.us.com/ generic zoloft: http://genericzoloft.us.org/ azithromycin 500 mg: http://azithromycin500mgtablets.us.org/ Phenergan Online: http://phenergan247.us.com/ strattera online: http://strattera247.us.com/ Lasix Water Pill: http://lasixwaterpill.us.org/ sildenafil mastercard: http://sildenafil247.us.com/ generic synthroid: http://genericsynthroid.us.org/ buy alli cheap: http://alli247.us.com/ effexor pills: http://effexorgeneric.us.org/ celebrex: http://genericcelebrex.us.org/
Quote
 
 
0 #1403 qoj2mdopKennethroaro 2017-11-22 00:40
wh0cd1945501 Lexapro Online: http://lexapro247.us.com/ clomid: http://clomidonline.us.org/
Quote
 
 
0 #1402 iaj1wmf4Bennyoraws 2017-11-22 00:02
wh0cd978309 Generic Zoloft: http://genericzoloft.us.org/
Quote
 

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã gặt hái được một số thành công trong việc thay đổi hiện trạng khu vực bằng chính sách láng giềng tốt. Nhưng rắc rối trong vấn đề Biển Đông dường như lại ngăn cản quá trình thực hiện những tham vọng của chủ nghĩa xét lại đối với khu vực trong những thập kỷ tới.

Đọc tiếp...

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc  về vấn đề Biển Đông

Bản sắc kép của Trung Quốc là nguyên nhân cho  các tranh luận và mơ hồ về chiến lược trong nội bộ về vấn đề Biển Đông. Thêm vào đó, Trung Quốc chưa xác định liệu rằng vấn đề Biển Đông có thuộc lợi ích quốc gia cốt lõi của mình hay không cũng như chưa giải quyết được câu hỏi về thứ tự ưu tiên giữa các yêu sách trên Biển Đông và quan hệ Trung – Mỹ.

Đọc tiếp...

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Nhiều thực thể đảo (đảo/đá) và bãi cạn nửa nổi nửa chìm (đá ngầm, bãi cạn) ở Biển Đông từ lâu là đối tượng chú ý và tranh chấp của các nước khu vực. Bài viết sẽ tập trung vào hai vấn đề chính: (a) các quốc gia ven biển đã tuyên bố và hành động như thế nào đối với các thực thể đảo ở Biển Đông; (b) và một số đánh giá về địa vị pháp lý các thực thể này.

Đọc tiếp...

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Trong thời điểm mà cạnh tranh địa chính trị và chuyển giao quyền lực ở châu Á – Thái Bình Dương đang ngày càng gay gắt, lợi ích quốc gia của Anh không nên chỉ gói gọn trong việc theo chân các đồng minh quyền lực nhất mà phải đảm bảo rằng lợi ích của họ sẽ không ảnh hưởng tới lợi ích nền tảng của các quốc gia đồng minh.

Đọc tiếp...

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Trước những nguy cơ chiến lược tại Biển Hoa Đông và Biển Đông mà châu Âu, nhất là Pháp đang đối mặt, Pháp buộc phải dành lại sự quan tâm của mình đối với khu vực này.

Đọc tiếp...

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá  và hợp tác môi trường ở Biển Đông

Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông” là sản phẩm đầu tiên của Nhóm chuyên gia về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Mỹ (CSIS) điều phối. Mục đích của Bản Kế hoạch này là cung cấp một mô hình hợp tác khả thi cho các nước yêu sách ở Biển Đông về quản lý tranh chấp biển.

Đọc tiếp...

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Indonesia và Việt Nam cho thấy rằng có thể phân chia rạch ròi giữa việc cương quyết bảo vệ chủ quyền và quyền của một nước trên Biển Đông. Đã đến lúc Manila và Kuala Lumpur phải học hỏi từ những người hàng xóm của mình về cách đứng lên chống lại các chiến thuật “vùng xám” của Bắc Kinh thông qua một quyết tâm được thể hiện rõ ràng.

Đọc tiếp...

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã kêu gọi đất nước sẵn sàng cho một cuộc "chiến tranh nhân dân" trên biển. Các nhà lãnh đạo khu vực và Washington không được xem nhẹ những phát ngôn của Thường Vạn Toàn.

Đọc tiếp...

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Mìn được coi là “ninja” trong các cuộc chiến tranh, bởi tính chất thầm lặng, chí mạng và có phần khủng khiếp của nó. Vũ khí thầm lặng này không chỉ hiệu quả trong việc gây ra những thiệt hại nặng nề mà còn reo rắc nỗi sợ hãi và bất ổn.

Đọc tiếp...

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Bài viết này sẽ xem xét phạm vi và các hạn chế trong việc giải thích cơ chế giải quyết tranh, đặc biệt là trong Vụ kiện ra Tòa Trọng tài về Biển Đông. Nghiên cứu sẽ đặt ra câu hỏi về phạm vi của cơ chế giải quyết tranh chấp theo phần XV của UNCLOS và hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Cách duy nhất mà Philippines có thể đối phó với Trung Quốc là phải tăng cường các mối liên minh của mình, không chỉ là quan hệ với Mỹ. Philippines có các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Đọc tiếp...

Không có Brexit từ Biển Đông

Không có Brexit từ Biển Đông

Những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao Anh liên quan đến việc triển khai tàu chiến của nước này tới vùng Biển Đông tất nhiên đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tuy nhiên không giống như Mỹ, Anh không có chương trình tự do hàng hải.

Đọc tiếp...

Không có COC thực chất?

Không có COC thực chất?

Trung Quốc có thể sẽ chấp nhận COC một khi họ thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình trên Biển Đông. Đến lúc đó, COC sẽ thực sự chẳng còn ý nghĩa.

Đọc tiếp...

Đánh giá về Dự thảo khung COC ASEAN-Trung Quốc

Đánh giá về Dự thảo khung COC ASEAN-Trung Quốc

Ngày 6/8/2017 tại Manila, Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đã thông qua dự thảo khung COC. Nội dung của dự thảo khung và ý nghĩa đằng sau một số ngôn từ được sử dụng là gì? Những nội dung nào còn chưa được đề cập?

Đọc tiếp...

Năm trụ cột chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Năm trụ cột chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Chiến lược của Mỹ tại Biển Đông nên được triển khai dựa vào 5 trụ cột chính sau đây: luật pháp quốc tế, chính sách ngăn chặn, chính sách khuyến khích, cam kết ngoại giao và tập trung vào việc lấy ASEAN làm trung tâm.

Đọc tiếp...

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

Một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý sẽ không nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Họ sẽ không thể tự do tiến hành hoạt động ở những nơi mà họ đang can dự ở Trường Sa.

Đọc tiếp...

Các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển ở Biển Đông

Các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển ở Biển Đông

Bài viết đánh giá sự phát triển và hiệu quả các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động lưu thông trên biển ở khu vực, giảm thiểu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột. Cụ thể, tác giả sẽ phân tích các hiệp định đa phương ràng buộc LOSC, COLREG, hiệp định đa phương không ràng buộc CUES cũng như các hiệp định song phương giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Mối nguy hại từ phát triển chung Trung Quốc - Philippines trên Biển Đông

Mối nguy hại từ phát triển chung Trung Quốc - Philippines trên Biển Đông

Bất chấp sự lạc quan của Duterte về các cơ hội trước mắt, vốn được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhắc lại trong chuyến thăm của ông tới Manila vừa qua, điều này che đậy những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến quá khứ, bối cảnh hiện tại và tương lai gần.

Đọc tiếp...

Vũ trang hóa ranh giới hàng hải của Trung Quốc

Vũ trang hóa ranh giới hàng hải của Trung Quốc

Mặc dù có nhiều phân tích cho rằng, giới lãnh đạo Trung Quốc đã lựa chọn các lực lượng phi dân sự trong các cuộc đụng độ, đối đầu trên biển. Tuy nhiên, bài viết này lại đưa ra những phân tích và dự đoạn một xu hướng khác hoàn toàn.

Đọc tiếp...

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc .

Đọc tiếp...

Chặng đường dài của ASEAN hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

Chặng đường dài của ASEAN hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

Nếu lấy quá khứ làm phần mở đầu, việc Trung Quốc coi thường phán quyết và liên tục quân sự hóa các cấu trúc địa hình ở Biển Đông đồng nghĩa với việc chặng đường dài của ASEAN hướng tới một Bộ quy tắc ứng xử (COC) vẫn sẽ bị kéo dài.

Đọc tiếp...

Thực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đông

Thực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đông

Mặc dù triển vọng giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là rất thấp, nhưng những bất đồng về chủ quyền lãnh thổ không nhất thiết phải song hành cùng với việc quản lý tranh chấp Biển Đông. Thực tiễn quốc gia ở Đông Nam Á đã chứng minh điều này.

Đọc tiếp...

Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?

Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?

Tầm quan trọng của khu vực biển Đông từ xưa đến nay thể hiện sự cấp thiết trong việc thành lập nên một cơ chế chính trị đảm bảo an ninh và thiết lập trật tự hàng hải, nhưng nỗ lực này đã bị cản trở bởi các cuộc xung đột dân tộc, sự cạnh tranh các chiến lược trên biển và sự mất lòng tin giữa các quốc gia.

Đọc tiếp...

Châu Á Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Châu Á Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Tờ Các Vấn đề Biển (Maritime Issues) đã tiến hành cuộc phỏng vấn với bà Bonnie S. Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á kiêm Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ (CSIS) về các vấn đề liên quan tới Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu toàn văn bản dịch.

Đọc tiếp...

Tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp Biển Đông đối với hòa bình thế giới

Tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp Biển Đông đối với hòa bình thế giới

Biển Đông đã nổi lên như một điểm nóng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu xung đột xảy ra, tác động không chỉ đối với khu vực mà còn đối với toàn cầu. Cần có các hành động cụ thể để quản lý căng thẳng, trước hết là cam kết của Trung Quốc về phi quân sự hóa các đảo tranh chấp và chấm dứt thay đổi nguyên trạng, các bên cần nhanh chóng tiến tới ký kết bộ quy tắc ứng xử COC.

Đọc tiếp...

Trung Quốc vẫn chưa thắng trên Biển Đông

Trung Quốc vẫn chưa thắng trên Biển Đông

Nhiều ngưởi tin rằng, Trung Quốc đang nắm lợi thế ở Biển Đông. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn thì thấy Trung Quốc còn rất xa mới có thể hoàn thành được những mục tiêu của mình – thậm chí Trung Quốc còn có một số thất bại nghiêm trọng.

Đọc tiếp...

Cách thức để Mỹ ngăn chặn bước tiến trên biển của Trung Quốc: Chuyển hướng Chính sách

Cách thức để Mỹ ngăn chặn bước tiến trên biển của Trung Quốc: Chuyển hướng Chính sách

Nước Mỹ cần cảnh báo Trung Quốc rằng nếu nước này còn tiếp tục thực hiện các hành động hung hăng trên Biển Đông thì Mỹ sẽ từ bỏ quan điểm trung lập và trợ giúp các quốc gia khác trong khu vực bảo vệ các yêu sách của mình.

Đọc tiếp...

Ván bài ASEAN: Thách thức Biển Đông đối với Sự tự quyết và Thể chế

Ván bài ASEAN: Thách thức Biển Đông đối với Sự tự quyết và Thể chế

Biển Đông có những lợi ích quan trọng đối với tất cả các bên liên quan. ASEAN cũng không là ngoại lệ. Trên cơ sở đó, bài viết này xem xét các nguy cơ trong tranh chấp Biển Đông đối với ASEAN, đặc biệt chú trọng đến các lợi ích và hạn chế của tổ chức này. 

Đọc tiếp...

Khi các luật sư giỏi viết sai lịch sử: các bằng chứng thiếu tin cậy và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông

Khi các luật sư giỏi viết sai lịch sử: các bằng chứng thiếu tin cậy và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông

Bốn mươi năm thảo luận và tranh cãi về tranh chấp lãnh thổ Biển Đông đã bị bóp méo theo hướng câu chuyện của Trung Quốc mà ít dựa trên cơ sở trên thực tế. Điều này đã đưa đến những hệ lụy vượt ra ngoài khuôn khổ của giới học thuật, tác động đến cấp cao nhất của giới hoạch định chính sách. Đây là thời điểm để thế hệ các chuyên gia pháp lý mới xem xét lại các bằng chứng và đưa đến những kết luận mới.

Đọc tiếp...

Năm sắc thái của chiến lược “Vùng không phân định trắng đen” của Trung Quốc

Năm sắc thái của chiến lược “Vùng không phân định trắng đen” của Trung Quốc

Theo thời gian, chiến thuật “vùng không phân định trắng đen” đã đi theo hướng “bớt trắng thêm đen”, mang tính cưỡng ép hơn sau khi Bắc Kinh công bố “đường 9 đoạn” vào năm 2009. “Ngoại giao nụ cười” mang nhiều yếu tố “trắng” được thay thế bằng “ngoại giao cây gậy nhỏ”.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 9653 khách và 1 thành viên Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin