20 - 7 - 2018 | 5:39
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI Hợp tác biển và quản trị đại dương

Hợp tác biển và quản trị đại dương

Email In PDF.

Bài viết này chủ yếu xem xét Công ước Liên hợp quốc về luật biển (LOSC) làm cơ sở để thảo luận các ý kiến về hợp tác biển và quản lý đại dương. Bài viết chỉ ra các khu vực cụ thể có tồn tại căng thẳng và tập trung đặc biệt vào Biển Đông nói chung, và Indonesia nói riêng.

 

Phần I. Giới thiệu

Công ước Liên hợp quốc về Luật biển[1] là tập hợp các quy định chặt chẽ hợp thành một bộ quy chế về hợp tác an ninh biển và quản lý đại dương. Quy chế này phân chia ra các vùng biển và khu vực biển khác nhau như được quy định trong LOSC.

Phần II. Hợp tác trên biển và Quản trị đại dương theo LOSC

Ví dụ, quy chế về vùng nội thủy có nhiều điều khoản về việc xác định đường cơ sở cho vùng nước nội thủy. Quy chế về về các vùng nước trong quần đảo nhấn mạnh nhu cầu hợp tác biển trong quản lý đại dương, ví dụ như hợp tác xác định đường cơ sở thẳng của quần đảo cũng như hợp tác quản lý các quyền lợi khác nhau tại các vùng nước thuộc quần đảo, ví dụ như nguyên tắc về qua lại vô hại, việc qua lại trên tuyến đường biển thuộc quần đảo, quy định về quyền đánh cá truyền thống của các nước láng giềng ở các vùng nước thuộc quần đảo cũng như việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nước láng giềng như bảo vệ các đường cáp ngầm dưới biển và những lợi ích khác, bất chấp thực tế là các vùng nước trong quần đảo là phần thuộc chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia quần đảo.

Việc xác định các tuyến đường biển trong quần đảo, các quyền và nghĩa vụ của tàu đi qua các tuyến đường biển này cũng được quy định rõ ràng, trong đó có tinh đến nhu cầu hợp tác biển thông qua Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trước khi thiết kế và ban hành quy định liên quan đến các tuyến đường biển thuộc quần đảo.

Bên ngoài vùng nước thuộc quần đảo, tất cả các nước ven biển cũng có quyền xác định lãnh hải rộng tới 12 hải lý cho mình. Trong lãnh hải, tàu tuyền nước ngoài cũng có quyền qua lại vô hại quy định bởi pháp luật quốc gia và theo các điều khoản của LOSC.

Cũng có quy chế cụ thể với các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế vốn đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia eo biển và những nước sử dụng eo biển, đặc biệt liên quan tới vấn đề an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển. Với thực thế này, Indonesia, Malaysia và Singapore đã hợp tác từ năm 1971 trong việc thúc đẩy an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển ở các eo biển. Phù hợp theo các điều khoản của LOSC, các quốc gia này đã định hình một cơ chế hợp tác để thúc đẩy an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển ở eo biển Malacca và Singapore, thông qua hợp tới với IMO và các quốc gia khác nhau có sử dụng eo biển này trên toàn thế giới.

Thêm vào đó, cũng có quy chế về vùng tiếp giáp lãnh hải, tại đó một quốc gia ven biển có thể thực thi quyền tài phán về quản lý hải quan, thuế khóa, y tế hoặc nhập cư và những điều khác, ví dụ như di chuyển các tài sản văn hóa và lịch sử như tàn tích của vụ đắm tài trong khu vực. Theo tôi thì vùng tiếp giáp lãnh hải cũng có yêu cầu các quốc gia ven biển có chút ít hợp tác với các nước lãnh giềng, bao gồm việc phân định ranh giới vùng tiếp giáp lãnh hải để khai thác hiệu quả hơn, đặc biệt, tại khu vực ngoài lãnh hải, nhưng chưa tới 24 hải lý từ đường cơ sở mà từ đó chiều rộng của lãnh hải được đo tính.

Bên ngoài lãnh hải còn có cơ chế về Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) tới 200 hải lý từ đường cơ sở của một quốc gia. Bên cạnh quyền chủ quyền đối với tài nguyên thuộc vùng đặc quyền kinh tế, đặc biệt là hải sản, quốc gia ven biển có thẩm quyền thực hiện tiến hành các nghiên cứu khoa học về biển, bảo vệ môi trường và thiết lập các đảo và cấu trúc nhân tạo. Một lần nữa, trong bối cảnh trên, có nhiều loại hình hợp tác biển đa dạng theo quy định của LOSC về những vấn đề trong EEZ, bao gồm sự cần thiết của các quốc gia ven biển có liên quan xác định “vùng cho phép phép đánh bắt” ngư nghiệp, “ khả năng đánh bắt”, và khả năng chia sẻ “các nguồn cá dư thừa” trong vùng EEZ với các nước láng giềng đặc biệt là các quốc gia không giáp biển tại khu vực.[2] Chính vì thế điều này cũng rất quan trọng với các quốc gia có hoặc có thể có vùng EEZ chồng lấn để đàm phán ranh giới từng vùng EEZ nhằm tránh xung đột hoặc xung đột tiềm tàng ở khu vực này. Theo LOSC thì mặc dù các nước ven biển có quyền chủ quyền và thẩm quyền đối với các tài nguyên và những vấn đề khác tại EEZ, ví dụ như bảo vệ môi trường biển, thiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa hoạc biển, xây dựng các cấu trúc trong EEZ nhưng quy chế về việc bay qua và tự do hàng hải, hàng không vẫn được công nhận trong vùng EEZ. Có một khả năng xảy ra các tranh chấp tiềm tàng về lợi ích tự do hàng hải, hàng không tại EEZ với việc triển khai các quyền chủ quyền và quyền tài phán giữa các nước ven biển tại các vùng EEZ của họ. Trong trường hợp này, việc có một số định hướng là cần thiết để tránh được các xung đột tiền tàng giữa lợi ích của những nước sử dụng và lợi ích của những nước ven biển tại vùng EEZ.

Ngoài EEZ, có một số cơ chế hợp tác trong phạm vi LOSC, đặc biệt liên quan tới cơ chế về Vùng biển cả, như là sự cần thiết hợp tác quản lý lượng cá lưỡng cư và các loài cá di cư xa – những loài di chuyển từ EEZ của một nước sang EEZ của một nước khác cũng như ra ngoài biển cả. LOSC yêu cầu sự hợp tác thông qua nhiều dàn xếp khác nhau bao gồm thông qua Các tổ chức Quản lý nghề cá khu vực (RFMOs) – vốn yêu cầu hợp tác để quản lý các nguồn tài nguyên cá trong vùng EEZ và vùng ngoài biển cả. Trong bối cảnh này, Indonesia đã tham gia vào Ủy ban nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC) có trụ sở tại Ponapei, Micronesia; vào Cơ quan Hợp tác Các vấn đề biển ở Ấn Độ Dương (IOMAC) có trụ sở tại Colombo; vào Ủy ban Cá ngừ Ấn Độ dương (IOTC) có trụ sở tại Seychelles; vào Hội nghị Bảo tồn  Cá ngừ kỳ xanh phía Nam (CCSBT), có trụ sở tại Canberra; và vào Hiệp hội hợp tác khu vực vành đai Ấn Độ Dương (IORARC), trụ sở tại Mauritius, hiện trở thành Hiệp hội khu vực Ấn Độ Dương (IORA) do Indonesia làm chủ tịch giai đoạn 2016-2017. Về khu vực đáy đại dương bên ngoài vùng thềm lục địa của một quốc gia ven biển, cũng có một cơ chế hợp tác về thăm dò và khai thác các tài nguyên biển tại Khu vực Đáy biển Quốc tế (ISA) được quản lý bởi Cơ quản quản lý Đáy biển Quốc tế ở Jamaica. Thêm vào đó, việc khai thác ở khu vực đáy biển cũng yêu cầu chia sẻ doanh thu giữa các quốc gia khai thác tài nguyên ở đây và những quốc gia phát triển thông qua ISA.

Cuối cùng cũng có một quy chế liên quan tới các vùng biển kín (enclosed seas) và nửa khép kín (semi-enclosed seas) yêu cầu sự hợp tác giữa các quốc gia ven biển có các vùng biển kín và nửa kín phối hợp chính sách về các nguồn tài nguyên sinh vật cũng như việc bảo vệ môi trường biển và khoa học biển. Tại Đông Nam Á, tôi tin là Biển Đông là một trong các khu vực biển nửa kín ở khu vực.

Tất cả các vùng biển này đòi hỏi cần được phân định trong bối cảnh hợp tác biển và quản lý đại dương đang được tăng cường. Trong bối cảnh này, Indonesia đã đạt được nhiều thỏa thuận về ranh giới trên các vùng biển khác nhau với một số các nước láng giềng, bao gồm lãnh hải, thềm lục địa và đặc quyền kinh tế, và cũng tích cực cố gắng giải quyết những bất đồng về ranh giới biển đang tồn tại với các quốc gia láng giềng. Và LOSC cũng đưa ra khả năng thiết lập vùng hoặc khu vực khai thác cùng phát triển trong trường hợp việc xác định ranh giới biển, đặc biệt tại EEZ và thềm lục địa không có kết quả. Vấn đề ở đây sẽ là việc xác định “vùng biển” để khai thác chung, “đối tượng” được áp dụng, “các bên” trong quy chế này cũng như “cơ chế” triển khai.

Phần III. Kết luận

Kết luận lại, dựa trên nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc, LOSC và các văn bản quốc tế khác như 10 Nguyên tắc của Hội nghị Băng đung 1995, Indonesia đã thúc đẩy hợp tác và quản lý biển tại các vùng biển và đại dương xung quanh Indonesia, đặc biệt tại khu vực Châu Á và Châu Phi, ví dụ nhu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Biển Đông, Biển Celebes, Biển Arafura và các vùng biển khác.

Đọc file PDF tại đây.

Đại sứ. Hasjim Djalal, cố vấn đặc biệt, Bộ Các Vấn đề Biển và Nghề cá, Indonesia. Bài viết được trình bày tại Hội thảo Các vấn đề Biển và Công ước Liên Hợp Quốc về  Luật biển (UCNLOS): Chia sẻ cách Tiếp cận của Châu Âu và Châu Á đối với Tranh chấp Lãnh Thổ do Học viện Ngoại giao tổ chức với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu.[1] United Nations Convention on the Law of the Sea. Multilateral convention, 10 December 1982, United Nations Treaty Series, vol 1833, 397-581<www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf> accessed 10 May 2016. This convention entered into force on 16 November 1994. Hereinafter LOSC.

[2] Điều 61-62 LOSC

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hai năm sau Phán quyết, Biển Đông vẫn tiếp tục là thử thách đối với trật tự dựa trên luật lệ

Hai năm sau Phán quyết, Biển Đông vẫn tiếp tục là thử thách đối với trật tự dựa trên luật lệ

Trung Quốc đang nỗ lực sử dụng sức mạnh quân sự nhằm hủy hoại các quyền mà luật pháp quốc tế dành cho các quốc gia, đe dọa đến hòa bình và an ninh thế giới.

Đọc tiếp...

Biển Đông liệu có trở thành "ao nhà" của Trung Quốc?

Biển Đông liệu có trở thành

Nếu không hành động sớm, rất có thể Biển Đông sẽ thực sự trở thành một cái ao của Trung Quốc, vừa ô nhiễm vừa dần cạn kiệt nguồn cá.

Đọc tiếp...

Những động thái gần đây của Trung Quốc làm suy yếu các quy tắc toàn cầu

Những động thái gần đây của Trung Quốc làm suy yếu các quy tắc toàn cầu

Mỹ cần chủ động có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn Trung Quốc. Nếu không, sự thụ động và mặc nhận sẽ làm suy yếu vị thế của Mỹ, khiến Trung Quốc trở nên táo bạo hơn nữa trong việc thực hiện ý đồ của mình mà không gặp phải bất kỳ thách thức hay trở ngại nào.

Đọc tiếp...

Nhà máy điện hạt nhân nổi trên Biển Đông: Kế hoạch liều lĩnh của Trung Quốc

Nhà máy điện hạt nhân nổi trên Biển Đông: Kế hoạch liều lĩnh của Trung Quốc

Nếu bất kỳ điều gì xảy ra với các nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc - cho dù đó là một vụ tràn phóng xạ ra biển, hay hư hại khoang chứa do các cơn bão nhiệt đới, hay một vụ va chạm vô tình với các tàu đi qua - đều có tác động nghiêm trọng về môi trường, kinh tế và tâm lý đối với khu vực.

Đọc tiếp...

Sức mạnh hải quân của Trung Quốc và uy tín quốc gia

Sức mạnh hải quân của Trung Quốc và uy tín quốc gia

Sức mạnh hải quân nằm ở trung tâm khát vọng của Trung Quốc kết hợp với an ninh năng lượng, chiến lược hàng hải, sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ nghĩa dân tộc về hải quân, chính sách đối ngoại, triển khai sức mạnh và sự lãnh đạo trong khu vực.

Đọc tiếp...

Các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông lần đầu tiên được thể hiện bằng một đường biên giới liên tục

Các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông lần đầu tiên được thể hiện bằng một đường biên giới liên tục

Ban Biên Tập: Ngày 22/4/2018, Tờ Hoa Nam Buổi Sáng (South China Morning Post) đăng bài báo của tác giả Stephen Chen về đề xuất hình thành một đường biên giới liên tục trên cơ sở Đường lưỡi bò của một nhóm học giả Trung Quốc (do chính phủ Trung Quốc tài trợ). Để góp phần cung cấp thông tin cho bạn đọc, Nghiên cứu Biển Đông đã dịch và đăng lại bài báo này.

Đọc tiếp...

Năm bài học rút ra từ vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

Năm bài học rút ra từ vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

Việc khởi kiện Trung Quốc là thời khắc lịch sử trong quan hệ đối ngoại của Philippines: Bởi đây là lần đầu tiên Philippines tìm đến luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp chính trị. Đọc tiếp...

Chuyển Biến Chính Sách của Đài Loan sau Phán Quyết Biển Đông

Chuyển Biến Chính Sách của Đài Loan sau Phán Quyết Biển Đông

Tháng 7/2016, Tòa Trọng tài đã ra phán quyết cho vụ Philippines kiện Trung Quốc về các tranh chấp ở Biển Đông. Tuy lúc đầu đưa ra phản ứng bác bỏ, nhưng Tổng thống Thái Anh Văn đã thông qua một chính sách Biển Đông mới không trực tiếp thách thức quyết định của Tòa.

Đọc tiếp...

Cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về Biển Đông: Triển vọng và thách thức

Cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về Biển Đông: Triển vọng và thách thức

Trung Quốc và Philippines cho rằng cơ chế này đã đạt được một số dấu hiệu lạc quan ban đầu. Tuy nhiên, theo đánh giá và phân tích từ các nhà quan sát, vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi họ có thể chuyển sang giai đoạn hoạt động chung tiếp theo, chứ chưa nói đến cùng phát triển.

Đọc tiếp...

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ càng thêm sâu sắc sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ càng thêm sâu sắc sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra chỉ hơn 1 tháng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến New Delhi vào tháng 1 đã thể hiện rõ nét quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước tại thời điểm Ấn Độ tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực ngoại vi của Trung Quốc và Việt Nam đang phải đối mặt với các bước đi của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Ấn Độ và Biển Đông

Ấn Độ và Biển Đông

Quyết định của Ấn Độ muốn tự tham gia vào một môi trường phức tạp ở Biển Đông, ngay cả khi có nguy cơ kích động nước láng giềng khổng lồ của mình, cho thấy tầm quan trọng mà New Delhi đặt vào khu vực này cũng như các tuyến đường biển ở đây. 

Đọc tiếp...

Bố cục quân sự của Mỹ xung quanh Biển Đông - Một phân tích từ Trung Quốc

Bố cục quân sự của Mỹ xung quanh Biển Đông - Một phân tích từ Trung Quốc

Mặc dù chiến lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương” của Chính quyền Obama đã chính thức kết thúc, ảnh hưởng của chiến lược này trong những năm gần đây vẫn rất sâu sắc. Chính quyền Donald Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy can dự khu vực, trong đó Biển Đông là khu vực then chốt để quay trở châu Á-Thái Bình Dương, ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Đọc tiếp...

ASEAN dưới thời Tổng thống Duterte: Những cơ hội bị đánh mất trong vấn đề Biển Đông

ASEAN dưới thời Tổng thống Duterte: Những cơ hội bị đánh mất trong vấn đề Biển Đông

Dưới thời ông Duterte giữ vai trò Chủ tịch ASEAN, khối này đã đánh mất một cơ hội quan trọng để “lên án hoặc trừng phạt” Trung Quốc. Đáng quan ngại hơn là điều này đã làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết một trong những điểm nóng nan giải và dễ bùng nổ nhất trong thế kỷ 21.

Đọc tiếp...

Vươn ra ngoài các vùng biển gần - Thách thức đối với hải quân Biển-Xanh Trung Quốc

Vươn ra ngoài các vùng biển gần - Thách thức đối với hải quân Biển-Xanh Trung Quốc

Năng lực hải quân không ngừng lớn mạnh của Trung Quốc có những hàm ý khó nắm bắt, và quan trọng hơn là những tác động không thể xem nhẹ. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách an ninh của Mỹ và các nước đồng minh cần phải đánh giá kỹ lưỡng vấn đề. Nghiên cứu này đưa ra một số nhận xét và khuyến nghị quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách.

Đọc tiếp...

Tập Cận Bình, PLA và tranh chấp Biển Đông

Tập Cận Bình, PLA và tranh chấp Biển Đông

Việc hiểu chính xác chiến lược quân sự - dân sự của Trung Quốc trên Biển Đông và sự đóng góp của PLA trong việc hình thành chiến lược này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hiểu rõ hơn sự điều chỉnh chính sách Biển Đông của Chủ tịch Tập Cận Bình và hành vi quyết đoán của Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Nghề cá: Một khía cạnh mới cho các hành động trên biển của Trung Quốc

Nghề cá: Một khía cạnh mới cho các hành động trên biển của Trung Quốc

Khả năng đánh bắt ngày càng phát triển của Trung Quốc dẫn tới tình trạng suy thoái môi trường biển. Tuy nhiên, nghề cá trở thành một thành tố quan trọng trong yêu sách chủ quyền vùng biển của Trung Quốc. Các khái niệm như chủ quyền, quyền lãnh thổ và quyền đánh bắt ẩn ý rằng rằng nghề cá trở thành một lĩnh vực “chủ quyền hoá”.

Đọc tiếp...

Điều chỉnh lại chiến lược của Mỹ ở Biển Đông

Điều chỉnh lại chiến lược của Mỹ ở Biển Đông

Chính sách của Mỹ ở Biển Đông hiện nay đã không thể giải quyết hoàn toàn 2 vấn đề quan trọng liên quan đến Trung Quốc. Bài phân tích sẽ đánh giá cách thức chiến lược của Mỹ ở Biển Đông có thể được tối ưu hóa nhằm duy trì ưu thế quân sự trong khi đối phó nguy cơ bất ổn định bắt nguồn từ một cuộc xung đột với Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc: Khái niệm và thực tiễn

Chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc: Khái niệm và thực tiễn

Trong thời gian từ giờ đến năm 2025, có khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách hiện tại, tức là từng bước củng cố quyền kiểm soát đối với các biển Hoa Đông và Biển Đông đồng thời tuyên bố các ý định hòa bình của nước này và viện đến lịch sử như một lời biện minh cho các tuyên bố chủ quyền của nước này. Nước này sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của các tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá với khả năng phòng thủ có vũ trang.

Đọc tiếp...

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã gặt hái được một số thành công trong việc thay đổi hiện trạng khu vực bằng chính sách láng giềng tốt. Nhưng rắc rối trong vấn đề Biển Đông dường như lại ngăn cản quá trình thực hiện những tham vọng của chủ nghĩa xét lại đối với khu vực trong những thập kỷ tới.

Đọc tiếp...

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc  về vấn đề Biển Đông

Bản sắc kép của Trung Quốc là nguyên nhân cho  các tranh luận và mơ hồ về chiến lược trong nội bộ về vấn đề Biển Đông. Thêm vào đó, Trung Quốc chưa xác định liệu rằng vấn đề Biển Đông có thuộc lợi ích quốc gia cốt lõi của mình hay không cũng như chưa giải quyết được câu hỏi về thứ tự ưu tiên giữa các yêu sách trên Biển Đông và quan hệ Trung – Mỹ.

Đọc tiếp...

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Nhiều thực thể đảo (đảo/đá) và bãi cạn nửa nổi nửa chìm (đá ngầm, bãi cạn) ở Biển Đông từ lâu là đối tượng chú ý và tranh chấp của các nước khu vực. Bài viết sẽ tập trung vào hai vấn đề chính: (a) các quốc gia ven biển đã tuyên bố và hành động như thế nào đối với các thực thể đảo ở Biển Đông; (b) và một số đánh giá về địa vị pháp lý các thực thể này.

Đọc tiếp...

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Trong thời điểm mà cạnh tranh địa chính trị và chuyển giao quyền lực ở châu Á – Thái Bình Dương đang ngày càng gay gắt, lợi ích quốc gia của Anh không nên chỉ gói gọn trong việc theo chân các đồng minh quyền lực nhất mà phải đảm bảo rằng lợi ích của họ sẽ không ảnh hưởng tới lợi ích nền tảng của các quốc gia đồng minh.

Đọc tiếp...

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Trước những nguy cơ chiến lược tại Biển Hoa Đông và Biển Đông mà châu Âu, nhất là Pháp đang đối mặt, Pháp buộc phải dành lại sự quan tâm của mình đối với khu vực này.

Đọc tiếp...

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá  và hợp tác môi trường ở Biển Đông

Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông” là sản phẩm đầu tiên của Nhóm chuyên gia về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Mỹ (CSIS) điều phối. Mục đích của Bản Kế hoạch này là cung cấp một mô hình hợp tác khả thi cho các nước yêu sách ở Biển Đông về quản lý tranh chấp biển.

Đọc tiếp...

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Indonesia và Việt Nam cho thấy rằng có thể phân chia rạch ròi giữa việc cương quyết bảo vệ chủ quyền và quyền của một nước trên Biển Đông. Đã đến lúc Manila và Kuala Lumpur phải học hỏi từ những người hàng xóm của mình về cách đứng lên chống lại các chiến thuật “vùng xám” của Bắc Kinh thông qua một quyết tâm được thể hiện rõ ràng.

Đọc tiếp...

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã kêu gọi đất nước sẵn sàng cho một cuộc "chiến tranh nhân dân" trên biển. Các nhà lãnh đạo khu vực và Washington không được xem nhẹ những phát ngôn của Thường Vạn Toàn.

Đọc tiếp...

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Mìn được coi là “ninja” trong các cuộc chiến tranh, bởi tính chất thầm lặng, chí mạng và có phần khủng khiếp của nó. Vũ khí thầm lặng này không chỉ hiệu quả trong việc gây ra những thiệt hại nặng nề mà còn reo rắc nỗi sợ hãi và bất ổn.

Đọc tiếp...

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Bài viết này sẽ xem xét phạm vi và các hạn chế trong việc giải thích cơ chế giải quyết tranh, đặc biệt là trong Vụ kiện ra Tòa Trọng tài về Biển Đông. Nghiên cứu sẽ đặt ra câu hỏi về phạm vi của cơ chế giải quyết tranh chấp theo phần XV của UNCLOS và hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Cách duy nhất mà Philippines có thể đối phó với Trung Quốc là phải tăng cường các mối liên minh của mình, không chỉ là quan hệ với Mỹ. Philippines có các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Đọc tiếp...

Không có Brexit từ Biển Đông

Không có Brexit từ Biển Đông

Những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao Anh liên quan đến việc triển khai tàu chiến của nước này tới vùng Biển Đông tất nhiên đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tuy nhiên không giống như Mỹ, Anh không có chương trình tự do hàng hải.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 5478 khách Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin