25 - 6 - 2021 | 1:24
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI Yếu điểm của năng lực giám sát trên biển của Trung Quốc

Yếu điểm của năng lực giám sát trên biển của Trung Quốc

Email In PDF.

Sự chia rẽ của các thực thể thẩm quyền trên biển ở Trung Quốc đã cản trở nghiêm trọng sự phát triển đồng bộ của các cơ quan tuần duyên. Những con rồng giống hệt nhau ở những chức năng nhất định, không hợp tác hiệu quả với nhau và quá yếu để đạt được những đột phá căn bản trong quản lý hàng hải.

 

( Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5; Phần 6 )

 

Nghiên cứu này ưu tiên đưa ra một bản trình bày khách quan và chi tiết các thứ bậc hiện tại của các thực thể tuần duyên Trung Quốc khác nhau, cơ bản bởi vì không có một nghiên cứu như thế trước đây bằng tiếng Anh. Mặc dù vậy, việc đặt nền tảng giải thích hiện tượng trung tâm đang nói tới: yếu điểm tương đối của Trung Quốc trong năng lực của lực lượng tuần duyên vẫn là quan trọng. Ba cách lý giải liên quan được xem xét phía sau: các quá trình hiện đại hóa, các vấn đề kinh tế, và cuối cùng, các vấn đề cơ cấu tổ chức. Không có gì phải nghi ngờ khi những cách lý giải khác nhau này có những mối liên hệ phức tạp; ví dụ, các vấn đề về kinh tế và cơ cấu tổ chức rõ ràng là kết quả của các quá trình hiện đại hóa. Tuy vậy, vẫn cần phải tập trung vào các điểm khác nhau của những mối liên hệ nhân quả khác nhau.

 

Ảnh 17: Cục Giải cứu và Cứu hộ của MSA đưa hai chiếc trực thăng EC225s vào vận hành năm 2007. Việc các cơ quan hàng hải dân sự Trung Quốc phát triển hơn nữa lực lượng hàng không dường như đang là một ưu tiên. (Diễn đàn Quốc phòng Trung Quốc)

Một bài báo gần đây với nội dung vô cùng hữu ích của tác giả Richard Suttmeier với tựa đề “Trung Quốc, Sự An toàn và Việc Quản lý Rủi ro” giải thích rằng người ta thường nghĩ có một mối quan hệ sâu sắc giữa tính hiện đại và sự an toàn. Ông viết “Sự giàu có và quyền lực được trông đợi từ “sự hiện đại hóa” từ lâu đã được xem là những bước phát triển giảm rủi ro, tăng độ an toàn ở Trung Quốc – và nhiều nơi khác.”[120] Sự giàu có và giáo dục có thể dẫn đến “công cuộc hiện đại hóa lần thứ sáu” ở Trung Quốc – khiến cho Bắc Kinh có thể “chế ngự những rủi ro về môi trường và công nghệ.”[121] Phân tích của Suttmeier nhìn vào ví dụ của ngành hàng không dân dụng của Trung Quốc và cho rằng “biển hiện của Trung Quốc về các vấn đề an toàn… đã thu hút và duy trì được sự quan tâm chính trị và quản lý ở cấp độ cao… điều này cho phép nói đến sự dư thừa.”[122] Lập luận cơ bản ở đây là các lc lượng tuần duyên của Trung Quốc không thể thực hiện chức năng một cách có hiệu quả cho đến khi Trung Quốc trở thành một xã hội hiện đại; đến lúc đó, Trung Quốc về cơ bản vẫn thiếu tiền. Ngoài ra, nhiều nhu cầu khác cũng diễn ra trước đó, nhất là sự tồn vong về mặt kinh tế và chính trị mà không thể xem thường tại nhiều thời điểm nhất định trong suốt “Một thế kỷ bị sỉ nhục” và trong Chiến tranh Lạnh. Do đã giải thoát Trung Quốc khỏi những mối đe dọa sinh tồn và đưa quốc gia này ra khỏi cảnh nghèo nàn, Bắc Kinh hiện có thể chuyển sang các ưu tiên thứ cấp trước đó về quản lý biển hiệu quả và thậm chí sang một quan niệm tương đối mới về coi trọng sinh mạng cá nhân. Tuy nhiên, Suttmeier còn đưa ra một câu hỏi đầy khiêu khích rằng liệu “lần hiện đại hóa lần thứ sáu” có thể diễn ra mà không có sự tự do hóa chính trị - yếu tố cổ vũ “sự minh bạch trong các chiến lược chế ngự rủi ro của Trung Quốc” bằng cách trao quyền cho các tổ chức dân sự xã hội mà có quyền tự trị và… các nguồn lực.”[123]

Một cách lý giải khác mà ưu tiên các nhân tố kinh tế cụ thể có thể phù hợp hơn với lối suy nghĩ gần đây của Bắc Kinh. Suttmeier kêu gọi một “cơ chế điều tiết dựa trên cơ sở khoa học mà cũng nhạy cảm với các lực lượng thị trường.”[124] Ông giải thích: “Trung Quốc cần nhiều cơ chế kiềm chế và quản lý rủi ro để giải quyết các yếu tố khuyến khích cũng như cản trở những cá nhân tự đưa ra quyết định kinh tế.”[125] Theo quan điểm này, trật tự trong các vùng duyên hải của Trung Quốc đơn thuần chỉ là một yêu cầu của nền kinh tế duyên hải đang phát triển nhanh. Những tập đoàn hùng mạnh đòi hỏi việc quản lý một cách có trật tự các hải cảng và sự lưu thông an toàn, đáng tin cậy cho tàu thuyền (cũng như hàng hóa mà chúng chuyên chở). Những thảm họa hàng hải như bi kịch phà Dashun năm 1999 gây tổn thương không chỉ cho các nạn nhân và niềm tự hào quốc gia mà cả các doanh nghiệp, và sự việc này phản ánh xấu đến chất lượng kỹ thuật cũng như hiệu quả cơ cấu tổ chức của Trung Quốc. Văn hóa an toàn – và – an ninh của Trung Quốc có thể truyền từ các tập đoàn này ra ngoài. Suttmeier nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của những thị trường bảo hiểm ngày một phức tạp ở Trung Quốc;[126] những cải thiện của lực lượng tuần duyên có thể được xem là một hình thức bảo hiểm mới cho đầu tư khối lượng lớn được thực hiện trong thương mại hàng hải Trung Quốc.

Cách lý giải cuối cùng là chủ đề quan trọng của bài viết này và là chủ đề trung tâm của nghiên cứu của Viện Ninh Ba năm 2007 – đó là sự chia rẽ của các thực thể thẩm quyền trên biển ở Trung Quốc đã cản trở nghiêm trọng sự phát triển đồng bộ của các cơ quan tuần duyên của Trung Quốc.[127] Những con rồng giống hệt nhau ở những chức năng nhất định, không hợp tác hiệu quả với nhau, và bản thân thì quá yếu để có thể đạt được những đột phá căn bản trong việc quản lý hàng hải – ví dụ, trong việc nghiên cứu và cứu hộ tầm xa, Suttmeier nêu vấn đề này và lưu ý rằng “trách nhiệm điều phối thường bị phân tán với hậu quả là không một cơ quan nào thuộc chính phủ trung ương có quyền kiểm soát… Sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan của chính phủ trung ương, và giữa chính phủ trung ương và chính phủ địa phương, từ lâu đã được xem là một vấn đề cốt yếu về quản trị đất nước ở một Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng.”[128] Quả thực, vấn đề đáng kể giữa các cơ quan tuần duyên của Trung Quốc (ví dụ, MSA) là các cơ quan địa phương thường có nhiều quyền lực hơn trung ương về vấn đề cung cấp dự phòng, một tình thế làm sâu sắc sự chia rẽ, không đồng bộ và tính không gắn kết hơn nữa.[129]

Tóm lại, những cách lý giải về hiện đại hóa và kinh tế đưa ra lý do đáng để lạc quan. Tuy nhiên, sự hiện đại hóa lực lượng tuần duyên ở Trung Quốc có thể tiếp tục bị chậm lại vì những thất bại liên quan đến, trước hết là, việc thiếu các thực thể trong xã hội dân sự mà chịu trách nhiệm giữ cho cơ cấu quản lý hàng hải của Trung Quốc trung thực và quan trọng hơn vẫn là việc thiếu thống nhất nỗ lực ở khắp nơi.

 

Ảnh 19: Hai tàu nhỏ từ MSA (cận cảnh và bên phải) trong ảnh thả neo phía đối diện với một chiếc tàu đến từ FLEC. Có một sự hợp tác nào đó giữa các chính quyền hàng hải dân sự của Trung Quốc, nhưng cũng thấy rõ là những nhà phân tích hàng hải Trung Quốc nhận thức được một số vấn đề trong việc làm cho những cơ quan riêng rẽ có liên quan cùng phối hợp với nhau để phục vụ các lợi ích hàng hải của Trung Quốc. (Diễn đàn Quốc phòng Trung Quốc)

Một nghiên cứu tình huống về An ninh Hợp tác Hàng hải

Ảnh 19: Thuyền trưởng Bernard Moreland, cựu sỹ quan liên lạc của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ được bổ nhiệm đến Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, tham gia vào một cuộc hội thoại chuyên nghiệp với các thành viện của Lưc lượng Tuần duyên trong một lần viếng thăm viện của họ ở Ninh Ba. Việc Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đưa đến Bắc Kinh đề nghị cung cấp chỗ dừng chân cấp 06 cho bính lính là một dấu hiệu về mong muốn tăng cường hợp tác hàng hải song phương của Hoa Kỳ. (Ảnh chính thức USCG)

Bất chấp rằng hầu hết các lực lượng tuần duyên đều có những mối quan hệ rắc rối và đặc biệt với các lực lượng hải quân quốc gia, họ chỉ được chỉ định làm mũi nhọn dẫn đầu một chương trình an ninh hàng hải hợp tác. Điều này xuất phát từ lý do các lực lượng tuần duyên phải đương đầu với một loạt những thách thức là quan ngại chung của tất cả các nước có lợi ích hàng hải. Quả thực, nhiều trong số những thách thức đó không thể giải quyết mà không có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, bài học rút ra là phải xem xét mối quan hệ đã nở rộ từ suốt thập kỷ cuối giữa Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ và lực lượng tuần duyên Trung Quốc trong khi việc liên lạc giữa hải quân với hải quân vẫn còn khá hạn chế.

Ảnh 20: Trung tướng hải quân của Lực lượng Tuần duyên Charles D. Wurster sau giữ chức Trung Tá khu vực Thái Bình Dương, tặng Tổng Giám đốc Chen Aiping của MSA Trung Quốc một bức ảnh kỷ niệm đề cao Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ và MSA Trung Quốc vào ngày 4 tháng 4 năm 2008 ở Alameda, California. USCG và MSA Trung Quốc đã có những cuộc viếng thăm trao đổi với phạm vi khá rộng và nhiều hình thức hợp tác khác. (Ảnh chính thức của USCG)

 

Ảnh 21: Đội thủy thủ từ tàu Cutter Boutwell của Lực lượng Tuần duyền Hoa Kỳ rèn luyện với Lực lượng Tuần duyên Trung Quốc ở Thượng Hải trong suốt tháng 8/2007. Boutwell thăm Trung Quốc với tư cách là đại diện của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ tại Diễn đàn các Lực lượng Tuần duyên Bắc Thái Bình Dương. Đây là diễn đàn được phát triển để tăng cường an toàn và an ninh hàng hải quốc tế ở Bắc Thái Bình Dương và đã dần trở thành tổ chức quốc tế phát triển nhất chuyên về an ninh hàng hải ở khu vực Đông Á năng động. (Ảnh của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ)

Việc hợp tác nghiên cứu và cứu hộ đã rất thành công – một thành tựu mà có thể đo bằng số sinh mạng được cứu thoát. Trong năm 2007, hệ thống báo cáo Amver của USCG – hệ thống hỗ trợ công cuộc kết hợp cứu hộ xuyên địa cầu bằng cách trao đổi dữ liệu trên những tàu tham gia ở gần những tàu gặp nạn – chứng minh sự quan trọng đối với công việc cứu hộ nguy hiểm của các thủy thủ Trung Quốc trong hai vụ việc. Trong tháng ba, Unicorn Ace, với một đội gồm mười chín người dân Trung Quốc, đã bị chìm ở biển Đông. Đội Dịch vụ Cứu hộ Hồng kông bằng cách tham vấn hệ thống USCG Amver, đã phát hiện và đinh vị bằng phương thức vô tuyến một tàu trở hàng ở cách đó không xa và cứu được mười một thủy thủ. Đáng kể hơn, trong tháng Bảy, tàu Haitong 7, chở hai mươi hai công dân Trung Quốc và gỗ xẻ từ New Guinea đến Đại Liên, đã bị mắc kẹt và đắm trong một cơn bão ở khu vực ba trăm dặm theo hướng tây bắc đảo Guam; những người sống sót rải rác khắp cả đại dương rộng một nghìn dặm. Thêm nữa, các tàu buôn được hệ thống Amver báo động có vai trò cốt yếu cho việc cứu hộ cũng như hai tàu bay P-3 của Hải quân Mỹ và hai tàu USCG. Các nhân viên cứu hộ Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan cứu hộ Trung Quốc và nhận từ họ các thông tin hỗ trợ kế hoạch cứu hộ. Mười ba thủy thủ Trung Quốc cuối cùng đã được cứu thoát. Một vài khía cạnh trong sự hợp tác hàng hải có thể là dấu hiệu rõ ràng cho việc xây dựng niềm tin và sự hợp tác nhằm hỗ trợ cứu các thủy thủ gặp nạn.[130]

Ảnh 22: Tàu Rush Cutter của Lực lượng Tuần duyên dài 378 foot (khoảng 115m), đăng ký neo đậu tại Honolulu, Hawaii, đến Thượng Hải vào ngày 1/10/2009. Đoàn thủy thủ của Rush đã ở Trung Quốc để tham gia cộng tác hàng hải và trao đổi văn hóa. Lực lượng Tuần duyên  Hoa Kỳ đã thể hiện thiện chí đầy ý nghĩa với các cơ quan hàng hải Trung Quốc, có khả năng xây dựng cơ sở cho mối quan hệ đối tác rộng hơn nữa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. (Ảnh chính thức của USCG)

Lĩnh vực hợp tác hiệu quả khác là trong lĩnh vực các ngư trường ngoài khơi. Cụ thể, USCG và FLEC Trung Quốc đã phát triển một sự cách tân trọng đại để hỗ trợ thực thi một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cấm thả lưới đánh cá ở vùng biển cả. Phương pháp của họ bao gồm việc cử tạm thời các quan chức FLEC đến các tàu của Mỹ tuần tra Bắc Thái Bình Dương. Ví dụ, một “người lái tàu” FLEC đã lên tàu USCGC Boutwell (WHEC 719) vào tháng 8/2007. Trong một trường hợp đáng chú ý khác, một thuyền đánh cá bị nghi ngờ có sử dụng lưới ban đầu khiếu nại cơ quan đăng ký Trung Quốc và từ chối cuộc điều tra của một nhóm lên tàu Boutwell. Tuy nhiên, người lái tàu FLEC vừa có thẩm quyền và kỹ năng điều tra tàu đã bắt giữ tàu. FLEC sau đó đã áp tải tàu Yu Zheng 118 một quãng đường dài từ Yantai cho đến khi gặp Boutwell và bắt giam tàu và đội thủy thủ phạm tội. Hoạt động này đã lặp lại hơn sáu lần trong năm 2007 và trong suốt giai đoạn này, quá trình “hợp tác cưỡng chế quốc tế mà đã tạo thành các cơ chế cuối cùng cũng dẫn đến tình thế phải trao đổi tin tức tình báo và các kế hoạch hoạt động.”[131] Người ta có thể dễ dàng hình dung một phạmvirộnglớncác sáng kiến môi trường tương tự mà hưởng lợi từ sự hợp tác sáng tạo Mỹ-Trung, bao gồm nhiều lĩnh vực trong phạm vi hàng hải.

Nhưng có một lĩnh vực quan trọng khác trong hợp tác hàng hải liên quan đến an ninh hải cảng và các quyền của quốc gia mà tàu mang cờ. Trung Quốc đang là người dẫn đầu trong Sáng Kiến An Ninh Công-te-nơ (CSI), một nỗ lực để đảm bảo rằng số lượng lớn công-te-nơ vào cảng Mỹ mỗi năm không thể bị sử dụng để vận chuyển những tay khủng bố hoặc trong tình huống xấu nhất là vũ khí hủy diệt. Những đội chuyên gia của USCG thường xuyên viếng thăm các cảng của Trung Quốc để thảo luận các yêu cầu và trao đổi hoạt động an ninh. Các đoàn đại biểu của Bộ Giao thông Trung Quốc đã tiến hành các chuyến viếng thăm đáp lại đến các cảng của Hoa Kỳ. Nhân viên của USCG cũng là khách hàng thường xuyên của các xưởng đóng tàu Trung Quốc, bởi họ phải thẩm tra việc sửa chữa ở các tàu mang cờ của Hoa Kỳ. Tương tự, Hiệp hội Xếp hạng tàu Trung Quốc (China Classification Society) hiện đang có các văn phòng tại Hoa Kỳ và thăm các cảng của Hoa Kỳ để kiểm tra các tàu mang cờ của Trung Quốc.[132]

Ảnh 23: Các học viên lực lượng tuần duyên Trung Quốc luyện tập ở nước ngoài trên tàu Eagle của USCG ở Đại Tây Dương trong suốt tháng 8/2009. Thiếu úy Dun Mao, từ Trường Sa ở Tỉnh Hồ Nam, thuộc Viện Công An Biển Trung Quốc, được các bạn cùng lớp giúp mặc đồ bảo hộ. Bốn học viên Trung Quốc và một sĩ quan đã dành ba tuần ở Mỹ, đào tạo với các đơn vị khác nhau thuộc Lực lượng Tuần duyên. Năm 2010, các học viên từ Viện Tuần duyên Hoa Kỳ được sắp xếp đến Trung Quốc đào tạo với Viện Công An Biển  của nước này. (Ảnh chính thức của USCG)

Dựa vào lượng lớn thương mại hải vận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, có lẽ không có gì phải ngạc nhiên khi hình thức hợp tác hàng hải này vừa rộng lại vừa sâu với việc trao đổi biệt phái các quan chức của mỗi nước đến các cảng chính của nước kia. Sự hợp tác thực tiễn và cơ bản này có thể phục vụ sự nghiệp an ninh hàng hải rộng hơn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương như thế nào là vấn đề rất đáng xem xét.

Mặc dù tiến trình hợp tác lực lượng tuần duyên song phương là rất ấn tượng, cũng có những hạn chế và thách thức thực sự kìm hãm việc mở rộng hơn nữa mối quan hệ này. Rõ ràng nhất là đã xuất hiện những khó khăn trong việc phối hợp xuất phát từ thực tế là phía Trung Quốc không có một cơ quan nào tương tự như USCG mà thay vào đó là một nhóm các cơ quan thường xuyên cạnh tranh lẫn nhau.

Một vấn đề lớn nữa liên quan đến các nguồn lực của USCG, bởi vì tổ chức này ban đầu không được giao nhiệm vụ tiến hành các cuộc chiến quốc tế. Hơn nữa, nguồn lực nhỏ bé mà USCG dành cho các hoạt động của quốc tế lại có xu hướng dành cho các ý tưởng liên quan đến cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Sự phức tạp thứ ba là ở mức độ nào đó cả hai quốc gia có sự ưu tiên khác nhau trong vấn đề quản lý hàng hải: Washington ưu tiên cho sứ mệnh chống chủ nghĩa khủng bố kể từ sau cuộc tấn công ngày 11/9, còn Bắc Kinh thì tiếp tục đặt các vấn đề về chủ quyền lên hàng đầu. Tuy nhiên, USCG cũng đã dẫn đường cho sự phát triển về hợp tác hàng hải giữa Mỹ và Trung Quốc bằng cách “tìm kiếm những lĩnh vực mà cả Trung Quốc và Mỹ đều mong muốn có được. Đàm phán về việc làm thế nào để thực hiện một lợi ích song phương tốn ít sức hơn nhiều so với việc đàm phán để đạt được tiếng nói chung giữa hai bên thù địch.”[133] Hơn nữa, trái với lẽ thường, hợp tác giữa Mỹ và các cơ quan hành pháp của Trung Quốc rất có thể sẽ thực sự làm gia tăng việc tôn trọng các quy chuẩn về nhân quyền của Bắc Kinh.[134] Một chương trình có giá trị lớn dành cho cảnh sát biển của Trung Quốc bắt nguồn từ việc USCG sẵn sàng cho phép các thực tập sinh của Trung Quốc tham gia chương trình hè Cadet. Các sinh viên Trung Quốc vẫn chưa có khả năng tham gia toàn bộ khóa học ở Học viện An ninh Biển của Mỹ, nhưng sự trao đổi này nên được mở rộng hơn nữa và có đi có lại đối với các sinh viên Mỹ được thực tập tại các học viện có thẩm quyền hàng hải của Trung Quốc. Trao đổi chuyên môn cũng có thể hữu ích cho sự hợp tác song phương trong lĩnh vực quan trọng này. Khi đã rõ ưu tiên về hợp tác quốc tế trong chiến lược hàng hải mới của Mỹ, các nhà lãnh đạo Hải quân Mỹ sẽ nghiên cứu kỹ các kinh nghiệm gần đây của USCG với Trung Quốc để thấy được sự hợp tác đã được tăng cường này sẽ giúp ích như thế nào cho động cơ lớn hơn của an ninh hàng hải châu Á -Thái Bình Dương.[135]

Phần cuối “Triển Vọng Trong Tương Lai Và Các Hàm Ý Chiến Lược   


Lyle J. Goldstein, Trường Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ  

Hiếu Minh, Ngọc Trang, Hà Tuyên (dịch) 

Đỗ Thị Thủy (hiệu đính)


Bản  gốc tiếng Anh "Five Dragons Stirring Up the Sea - Challenge and Opportunity in China's Improving Marritime Enforcement Capabilities ", Tạp chí Nghiên cứu biển Trung Quốc, số 5, tháng 4/2010, Trường Cao đẳng Hải chiến, Newport, Rhode Island, Hoa Kỳ

Đề nghị chỉ được dẫn đường link mọi thông tin, bài viết  trên www.nghiencuubiendong.vn, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập NCBĐ.

CHÚ THÍCH:[120] Richard Suttmeier, “China, Safety, and the Management of Risks,” Asia Policy 6 (tháng 7, 2008), trang 133.

[121] Như trên, trang 131.

[122] Như trên, trang 141.

[123] Như trên, trang 143.

[124] Như trên, trang 142.

[125] Như trên, trang 143.

[126] Như trên, trang 144.

[127] Một luận điểm tương tự được đưa ra trong Tian Chengji, “Expert Calls for a ‘Chinese Coast Guard’ to Protect Maritime Rights and Interests.”

[128] Suttmeier, “China, Safety, and the Management of Risks,” trang 142.

[129] Moreland, Các thảo luận với tác giả, tháng 4, 2007.

[130] Đoạn văn này tóm tắt sự mô tả chi tiết của các vụ đụng độ nêu trong Moreland, “U.S.-China Civil Maritime Engagement,” trang 8–9.

[131] Như trên, trang 6.

[132] Như trên, trang 6–7.

[133] Như trên, trang 11.

[134] Như trên, trang 4–5.

[135] Xem Bộ Hải quân Mỹ, A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower (Washington, D.C.: 17 October 2007), có tại www.navy.mil/maritime/; reprinted in Naval War College Review 61, số 1 (Winter 2008), có tại www .usnwc.edu/Publications/Naval-War-College -Review.aspx.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Trung Quốc: Cường quốc tấn công luật biển

Trung Quốc: Cường quốc tấn công luật biển

Với việc yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, Bắc Kinh đã đặt cái gọi là quyền “lịch sử” lên trên các luật lệ quốc tế mà chính nước này đang mỗi ngày vi phạm nhiều hơn.

Đọc tiếp...

Đánh giá chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông

Đánh giá chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông

Chống tiếp cận/ngăn chặn xâm nhập (A2/AD) là chiến lược biển được xây dựng nhằm ngăn không cho lực lượng hải quân đối phương tự do di chuyển trong một không gian chiến đấu. Bài viết sẽ phân tích những thuận lợi và khó khăn khi Trung Quốc thực hiện A2/AD tại Biển Đông.

Đọc tiếp...

Khả năng Trung Quốc thiết lập một ADIZ ở Biển Đông

Khả năng Trung Quốc thiết lập một ADIZ ở Biển Đông


Trung Quốc sẽ được gì và mất gì khi thiết lập một ADIZ ở Biển Đông? Những dự báo của giới quan sát về khả năng thành công của một ADIZ trong khu vực này.

 

Đọc tiếp...

Thấy gì từ “sứ mệnh West Capella” của Mỹ ở Biển Đông?

Thấy gì từ “sứ mệnh West Capella” của Mỹ ở Biển Đông?

Một số nhà quan sát cho rằng hành động đáp trả của Mỹ mang tính tự phát, không đủ mạnh và còn khiến Bắc Kinh bạo trợn hơn. Trong thời gian vài tuần đầu, những cáo buộc như vậy bị cho là quá vội vàng, song cũng bộc lộ sự yếu kém cố hữu trong cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề an ninh biển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đọc tiếp...

Lợi dụng đại dịch Covid 19, Trung Quốc hành động cứng rắn ở Biển Đông

Lợi dụng đại dịch Covid 19, Trung Quốc hành động cứng rắn ở Biển Đông

Trong khi thế giới chiến đấu với COVID-19, Trung Quốc đang tiến gần hơn tới việc thiết lập sự thống trị trong khu vực.

Đọc tiếp...

Đằng sau chiến lược chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Đằng sau chiến lược chiếm Biển Đông của Trung Quốc

 

Bắc Kinh đang từng bước tiến đến mục tiêu buộc cộng quốc tế chấp thuận các tuyên bố chủ quyền của nước này đối với Biển Đông. Cứ mỗi thập kỷ trôi qua, Bắc Kinh lại đạt được một bước tiến mới trong nghị trình của mình.

Đọc tiếp...

Báo cáo khoa học: Bằng chứng về những thay đổi môi trường gây ra bởi hành vi bồi đắp đảo của Trung Quốc

Báo cáo khoa học: Bằng chứng về những thay đổi môi trường gây ra bởi hành vi bồi đắp đảo của Trung Quốc

Bài báo cáo định lượng những ảnh hưởng đến môi trường từ các hành vi bồi đắp đảo trên Biển Đông, kết quả từ việc nạo vét và có thể tác động tiêu cực đến hệ động vật, thực vật biển và hệ sinh thái biển. Mức độ thiệt hại gây ra bởi việc xây dựng đảo được cho là trầm trọng vì các rạn san hô ở Biển Đông tập trung đa dạng sinh học biển lớn nhất trên Trái Đất.

Đọc tiếp...

Biển Đông và quá trình bị biến thành lãnh thổ “lịch sử” của Trung Quốc năm 1975

Biển Đông và quá trình bị biến thành lãnh thổ “lịch sử” của Trung Quốc năm 1975

Để chứng minh cho cái gọi là chủ quyền “mang tính lịch sử”, giới học giả Trung Quốc đã nỗ lực lập luận, đưa ra những bằng chứng lịch sử. Tuy nhiên, các bằng chứng mà họ đưa ra rất mập mờ, không có bất cứ tham chiếu nào về vị trí trích dẫn chính xác, thậm chí còn cố tình sửa đổi ngôn từ gốc.

Đọc tiếp...

[Ngô Sĩ Tồn] Triển vọng tình hình Biển Đông năm 2020: Những biến động khó lường

[Ngô Sĩ Tồn] Triển vọng tình hình Biển Đông năm 2020: Những biến động khó lường

Bằng lập luận xuyên tác, vô căn cứ, Trung Quốc đã, đang và sẽ thực hiện hình thức “tuyên truyền đen” để bôi nhọ những hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế của các quốc gia yêu sách khác ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Chính sách của Malaysia đối với tranh chấp trên Biển Đông

Chính sách của Malaysia đối với tranh chấp trên Biển Đông

Kể từ cuối những năm 1980, khi Biển Đông nổi lên là một vấn đề an ninh nghiêm trọng, Malaysia đã nhất quán tuân theo một chính sách và chỉ có những điều chỉnh nhỏ nhằm bảo vệ chủ quyền và các quyền chủ quyền của quốc gia này, duy trì luật pháp quốc tế cùng với thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

Đọc tiếp...

Đánh giá các căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông

Đánh giá các căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông

Tương tự như các căn cứ quân sự ở Đại lục, các tiền đồn của Trung Quốc tại Biển Đông được tích hợp vào một hệ thống các hệ thống lực lượng chung lớn hơn nhằm hỗ trợ các chiến lược đang hình thành của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Đọc tiếp...

Trung Quốc chọc giận Indonesia tại Biển Đông

Trung Quốc chọc giận Indonesia tại Biển Đông

Vụ xâm nhập tháng 12/2019 đánh dấu các diễn biến mới trong vấn đề quần đảo Natuna. Bắc Kinh đã thay đổi lập trường và hiện tuyên bố quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan gần quần đảo Trường Sa. Đây không còn là vấn đề “ngư trường truyền thống”.

Đọc tiếp...

Chiến lược cạnh tranh và thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông

Chiến lược cạnh tranh và thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông

Hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông và tham vọng tại Đông Nam Á tiếp tục được xem xét kỹ lưỡng giữa các xu hướng rộng lớn hơn, bao gồm việc cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, các cuộc thảo luận ngày một tăng về kiến trúc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và nỗ lực không ngừng của các quốc gia Đông Nam Á và Bắc Kinh nhằm hướng tới một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Báo cáo chưa đầy đủ về hoạt động quân sự của Mỹ tại Biển Đông năm 2018

Báo cáo chưa đầy đủ về hoạt động quân sự của Mỹ tại Biển Đông năm 2018

Chừng nào sức mạnh của Trung Quốc vẫn đang phát triển, ngay cả khi nước này tiếp tục hạn chế sử dụng sức mạnh, quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng và hiện diện quân sự, tăng cường hoạt động “tự do hàng hải” khiến Biển Đông trở thành “chiến trường”. Trong tương lai, lực lượng quân đội Mỹ sẽ không ngừng tập trung ở Biển Đông, gia tăng cường độ hành động hơn nữa.

Đọc tiếp...

Trung Quốc-Philippines: Triển vọng khai thác dầu khí

Trung Quốc-Philippines: Triển vọng khai thác dầu khí

Bầu không khí của chuyến thăm thứ 5 của Duterte đến Trung Quốc đã trở nên u ám sau các hành động của Trung Quốc như phái hàng trăm tàu cá đến đảo Thị Tứ và đâm chìm một tàu cá Philippines gần bãi Cỏ Rong trong nửa đầu năm 2019.

Đọc tiếp...

Trung Quốc khẳng định sức mạnh bằng "họng súng" và "vỏ bọc hòa bình"

Trung Quốc khẳng định sức mạnh bằng

"Người dân Trung Quốc đã học được giá trị của hòa bình"..."Trung Quốc chưa bao giờ tiến hành bất kỳ cuộc chiến tranh hay xung đột nào" hay "Trung Quốc luôn đi đầu trong việc hướng tới hòa bình và ổn định khu vực"... Đây là những "Khẩu hiệu" mà Trung Quốc thường rêu rao để đánh bóng hình ảnh của mình. Tuy nhiên, những gì Trung Quốc làm hoàn toàn trái ngược với điều đó.

Đọc tiếp...

"Hàng xóm bắt nạt": Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ phản tác dụng

Mọi hành động đều có phản ứng khác nhau; các quốc gia ở Đông Nam Á cũng như các quốc gia có lợi ích ở khu vực này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, Bắc Kinh đang “mời gọi" các nước chống lại họ, và điều này không mang lại lợi ích cho Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Chiến tranh pháp lý của Trung Quốc, tranh chấp tài nguyên và luật biển

Chiến tranh pháp lý của Trung Quốc, tranh chấp tài nguyên và luật biển

Học thuyết “Tam chiến” của Trung Quốc vạch ra bộ ba phương pháp tấn công: chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý. Trong số này, chức năng của chiến tranh pháp lý là nhằm “thúc đẩy tính hiệu quả của các cơ chế và quy trình pháp lý hiện hành để hạn chế hành vi đối địch, đối phó trong các hoàn cảnh bất lợi, đảo ngược các án lệ, và tối đa hóa lợi thế trong các tình huống liên quan đến các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.

Đọc tiếp...

Câu chuyện về chủ quyền và vai trò cá nhân lãnh đạo trong xác lập vị thế của Trung Quốc

Câu chuyện về chủ quyền và vai trò cá nhân lãnh đạo trong xác lập vị thế của Trung Quốc

Hành vi và khát vọng bá quyền trên biển của Trung Quốc đang khiến cả châu Á giận dữ. Qua nghiên cứu so sánh tư tưởng và ngoại giao, bài phân tích sẽ giúp hiểu được viễn cảnh hình thành khát vọng bá quyền trên biển của Trung Quốc và ảnh hưởng của các chính sách hải quân của nước này đến các quốc gia khác trong việc sửa đổi hoặc hình thành các chiến lược biển mới.

Đọc tiếp...

Cách thức ngăn chặn Trung Quốc trên Biển Đông

Cách thức ngăn chặn Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ và đồng minh phải sử dụng sức mạnh của họ trên mọi lĩnh vực quân sự và phi quân sự. Theo đó, các hoạt động hộ tống bảo vệ hàng hải sẽ đi kèm với các nỗ lực đồng thời nhằm giúp các chính phủ và nền kinh tế ở Đông Nam Á vững vàng hơn trước ảnh hưởng xấu của Trung Quốc, cũng như việc phát triển và triển khai các lực lượng chiến đấu tinh nhuệ với nhiệm vụ ngăn chặn hành vi gây hấn quy mô lớn của Trung Quốc

Đọc tiếp...

Tôn trọng và tuân thủ luật pháp - Ưu tiên hàng đầu cho vấn đề hóc búa ở Biển Đông

Tôn trọng và tuân thủ luật pháp - Ưu tiên hàng đầu cho vấn đề hóc búa ở Biển Đông

Những diễn biến gần đây ở Biển Đông, một trong những tuyến đường biển sầm uất nhất trên thế giới, không chỉ đáng báo động mà còn nhiều khả năng biến thành một cuộc chiến tranh thực sự. Nếu điều đó xảy ra, hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á sẽ tiêu tan.

Đọc tiếp...

Đối đầu ở Bãi Tư Chính: Giông tố mới ở Biển Đông

Đối đầu ở Bãi Tư Chính: Giông tố mới ở Biển Đông

Vụ việc ở Bãi Tư Chính là một phần trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn cản hoạt động khai thác tài nguyên hợp pháp ở Biển Đông của các quốc gia ven biển và hợp tác giữa họ với các nước ngoài khu vực. Những hành động này có thể mang lại lợi ích trước mắt cho Trung Quốc, nhưng về lâu dài sẽ dẫn đến bất lợi cho quốc gia này.

Đọc tiếp...

Philippines: Làm thế nào để đứng vững giữa cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ?

Philippines: Làm thế nào để đứng vững giữa cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ?

Philippines đã đúng khi mong muốn có mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc, đặc biệt là khi nước này mong muốn mở cửa để phát triển kinh tế hơn nữa. Manila cũng phải nhớ rằng hòa bình và thịnh vượng lâu dài phụ thuộc vào quyền tự do và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nước có chủ quyền, cũng như trật tự quốc tế dựa trên nguyên tắc. Trong lời nói và hành động, Philippines cần phải giữ vững lập trường để bảo vệ những nguyên tắc quan trọng này.

 

Đọc tiếp...

Đỉnh điểm của việc Trung Quốc quân sự hóa biển Đông

Đỉnh điểm của việc Trung Quốc quân sự hóa biển Đông

Tính tới giờ, việc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa một số đảo nhân tạo trên Biển Đông được cho là động thái ở mức cao nhất của nước này đối với các vấn đề ở khu vực. Thực chất hành động cũng như mục đích đằng sau của Trung Quốc đe dọa tới không chỉ các nước trong khu vực mà còn tới cả nước lớn như Mỹ.

Đọc tiếp...

Thực chất tình hình tại biển Đông

Thực chất tình hình tại biển Đông

Các vấn đề tại Biển Đông vốn đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt là giữa các bên có yêu sách ở khu vực này. Gần đây, những vấn đề trên trở nên phức tạp hơn do những tính toán chiến lược không chỉ của các bên có tranh chấp, mà còn của cả các nước lớn bên ngoài khu vực.

Đọc tiếp...

Gót chân Asin của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Gót chân Asin của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), từ lâu được mô tả là mô hình thành công nhất của sự hội nhập khu vực trong thế giới hậu thực dân, đã ngày càng trở nên bất lực trong việc kiềm chế Trung Quốc làm xói mòn trật tự dựa trên quy tắc của khu vực vốn được định hướng bằng nguyên tắc không gây hấn, tránh xung đột và chủ nghĩa đa phương tự do.

Đọc tiếp...

Các vấn đề trong liên minh Mỹ-Philippines

Các vấn đề trong liên minh Mỹ-Philippines

Hiện nay, không có thông tin công khai về việc Chính phủ Philippines chính thức yêu cầu Mỹ có một đánh giá hiệp ước chính thức. Người ta cho rằng một đánh giá chính thức sẽ vấp phải những khó khăn, trước hết là trong việc đạt được sự nhất trí về những sửa đổi đối với một hiệp ước có từ 7 thập kỷ trước và sau đó là trong việc phê chuẩn một hiệp ước đã sửa đổi ở cả 2 nước.

Đọc tiếp...

Suy nghĩ về các hành động của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính

Suy nghĩ về các hành động của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính

Nếu không có một phản ứng cứng rắn từ phía cộng đồng quốc tế đối với các hành động của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính, các vụ việc tương tự sẽ còn lặp lại trong những năm tới, lý do đơn giản là Bắc Kinh rất hào hứng nhận ra rằng các hành động cưỡng ép của họ đã mang lại hiệu quả.

Đọc tiếp...

Vai trò ngày càng tăng của EU ở Biển Đông

Vai trò ngày càng tăng của EU ở Biển Đông

Yêu cầu của EU đòi phải được thừa nhận là một bên tham gia về chính trị và an ninh ở châu Á không phải là mới. Tham vọng của họ có một ghế tại EAS và gần đây hơn là địa vị quan sát viên tại Nhóm chuyên gia ADMM+ là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận, xoay quanh đòi hỏi chính là thừa nhận giá trị thực tế của EU đối với an ninh khu vực. Bởi vậy, việc xem xét kỹ lưỡng các chính sách và hành động của EU ở Biển Đông là điều hợp lôgích.

Đọc tiếp...

Hệ lụy từ hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Hệ lụy từ hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Việc kiểm soát Biển Đông có nghĩa là Trung Quốc có khả năng bác bỏ hệ thống trật tự thế giới dựa trên các quy tắc, từ chối tuân thủ các chuẩn mực, kỳ vọng, và UNCLOS; đẩy người bảo vệ trật tự thế giới (Mỹ) khỏi Tây Thái Bình Dương, làm suy yếu hoặc phá hủy các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương, khiến uy tín của Mỹ bị nghi ngờ ở phạm vi khu vực cũng như quốc tế và phá hủy cơ sở hạ tầng an ninh ở Đông Nam Á.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 3193 khách Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin